Koronatiltakene – forbrytelser mot menneskeheten?

0

Av Marie Rørvik.

Det skjer over hele verden samtidig. Kanskje er tyranniet akkurat nå verst i Kina og Canada. I Norge kan vi puste litt ut mens muligheter for forlengelse av koronasertifikatet spøker i de politiske kulissene. Hva ligger bak disse tilstandene?

Robert F. Kennedy jr. er sterkt engasjert i det som skjer. I 2021 gav han ut boka «The Real Anthony Fauci». På 445 tettskrevne sider og med 297 fotnoter gir han solid dokumentasjon over hva hovedaktørene, med Fauci og Gates i spissen, har gått inn for, og hvordan de saboterer vitenskapelige og humane tiltak.

Han skriver:

«Plutselig begynte institusjoner vi har hatt tillit til å opptre samstemte med å generere frykt, promotere lydighet, hemme kritisk tenkning, samle 7 milliarder mennesker til å marsjere i flokk etter en eneste tone og gjennomføre et helseeksperiment med en teknologi så risikabel at produsentene nekta å produsere den med mindre alle regjeringer på jorden beskytta dem fra juridisk ansvar.»

Hvem husker ikke de innledende dødstall-tonene akkompagnert med bilder av mennesker som falt om på gata i Kina?

Robert F. Kennedy har 40 års erfaring som advokat innen miljø– og helsespørsmål. Han har sett den økonomiske sammenfiltringen mellom farmasiindustrien og helsemyndighetene.  På grunn av USAs rolle som ledende innen medisinsk forskning og Anthony Fauci sin lange erfaring, karisma og autoritet, klarte de å dirigere verdenssamfunnet i en og samme retning med adferdsreguleringer og tilnærma vaksinetvang. Faucis ene av flere løyner var at medisiner mot Covid19 ikke fantes. Her er litt av hva Kennedy skriver om det:

Hydroksyklorokin (HCQ) er en medisin som har vært brukt i flere ti-år og med relativt få bivirkninger. Fauci påla helsemyndighetene restriksjoner for bruk av denne mot korona. I boka refererer han til forskning som bekrefter nytten av HCQ. Fauci fikk etablert forskning med for høye doser, og klarte dermed å «bevise» at HCQ er ubrukelig mot korona.

I flere land ble den forbudt, men i Sør-Afrika var dr. Shankara Chetty føre var. Han kjøpte store mengder HCQ før den ble forbudt. Med blant annet den og allergimedisiner, hevder han å ha redda 10.000 pasienter fra alvorlig sykdom og død. De fire som døde, ble sendt på sykehus fordi familien deres ikke stolte på hans opplegg.

Etter hvert tok flere fattige land i bruk HCQ med det resultatet at dødeligheten har blitt langt lavere der enn i høykostland med stor andel vaksinerte.

I USA er dr. McCullough en av de som har fremmet tidlig behandling med en kombinasjon av medisiner og vitamintilskudd. Millioner av sykehusinnleggelser kunne blitt spart, men informasjon om slikt ble og blir forsøkt hindra. I stedet blir Fauci sine opplegg pressa fram; å vente til folk blir alvorlig syke, få dem lagt inn på sykehus, og så gi dem den livsfarlige medisinen remdesivir. Dr. McCullough og fire andre av USAs spesialister mener at Fauci kan være ansvarlig for opp mot 80% av korona-dødsfallene der. Kennedy skriver at de fem, uavhengig av hverandre, har fortalt han at remdesivir kan ha drept 500.000 personer på sykehusene, et medikament Bill Gates har sterk økonomisk interesse i.

Peter McCullough avlegger vitnemål om tidlig behandling av covid-19 for Senatet i Texas.

Sommeren 2020 oppdaga flere ledende medisinere at ivermectin hadde like stor positiv effekt som HCQ. Millioner har brukt ivermectin mot parasitter med minimale bivirkninger. Sammen med zink kan den hindre at både Covid19 og andre virus formerer seg i cellene. Dr. Kory hevder at IVM kunne ha spart opp mot 90% av 6 millioner sykehusinnleggelser og hindra 75% av dødsfallene i USA.

Gates, Fauci m.fl. har beviselig manipulert med informasjon om forskning som bekrefter faren ved diverse av vaksinene ifølge Kennedy.

Advokat Reiner Füllmich har siden sommeren 2020 arbeidet for å komme fram til fakta om det som skjer. Til nå har teamet hans publisert over 100 videointervjuer med ulike eksperter, bl.a. historikere, jurister og helsearbeidere fra hele verden. De kan sees på hjemmesiden Corona Ausschuss. Han fikk oppfordring fra en amerikansk jurist om å lage en prosess etter den amerikanske storjury-modellen. Document.no har lagt ut video fra dag 6 med norsk tekst. Den inneholder en del om forhistorien til det vi står oppi. Tre israelske damer forteller bl.a. om hvordan dette gir assosiasjoner til jødenes situasjon før og under 2. verdenskrig og om bivirkninger av vaksinene. Etter de 6 stor-jury-sendingene, hver på 4–5 timer med flere vitner, tok Füllmich pause. Verden venter nå på den avsluttende runden med Grand Jury.

Se: Advokat Reiner Füllmich: Crimes Against Humanity Tour

Reiner Füllmich mener vi trenger å stå sammen mot disse kreftene fordi rettssystemene og mediene svikter oss. De ekspertene som prøver å nå fram til myndighetene med faglig og solid informasjon, blir i svært liten grad hørt og gjerne definert som konspirasjonsteoretikere. Bill Gates har skaffa seg solid makt i WHO, som igjen dirigerer medlemslandene, deriblant Norge, og han er blant Klaus Schwab sine allierte i WEF. Koronapass med muligheter for totalovervåkninga av oss alle, er en av deres våte drømmer.

Dr. G. Vanden Bossche var tidlig ute og advarte mot massevaksinering under en pandemi. Han mente det kunne redusere immunforsvaret og forlenge tiden for smitteutbrudd. Vi kommet inn i en ond sirkel der viruset er den sterke parten, fordi virus muterer for å leve videre. Som flere andre, mener han det vil komme nye bølger med virus.  Vår beste mulighet til å vinne viruskappløpet ligger i forebyggende tiltak og ved å behandle syke med medisiner som beviselig fungerer, særlig ved tidlig intervensjon, mener han.

For å være føre var i tilfelle nye utbrudd, vurderer våre myndigheter å legge til rette for videre bruk av koronapass. Vi kjenner alle til de personlige og samfunnsmessige kostnadene Fauci sine råd har medført. Når vil de slutte med skremsler og tvang og heller gi oss håp ved å satse på forebyggende, immunstyrkende tiltak og medisiner som faktisk er vitenskapelig bevist å ha fantastisk god effekt?

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelKrigsdagbok del 4, 7. til 10. mars 2022
Neste artikkelMillioner av briter har ikke råd til nok mat