Fracking som våpen i Joe Bidens lange korstog mot Russland

0
Allerede som visepresident var Joe Biden besatt av korstoget mot Russland.

I en artikkel i The Ecologist i 2014 viser forskeren og den gravende journalisten Steve Horn at for USA, og spesielt for daværende visepresident Joe Biden har fracking lenge vært et våpen i USAs og Bidens langvarige korstog mot Russland. Det er også vel verdt å merke seg at Bidens initiativ kom bare to måneder etter det USA-styrte kuppet i Kiev 22. februar samme år.

For den amerikanske frackingindustrien – og for visepresident Joe Biden – er fracking mer enn bare en måte å få inn enorme mengder kontanter på, skriver Steve Horn. Det er også et nøkkelvåpen i USAs lange krig med Russland, som Biden gjorde klart i Kiev 21. april 2014.

Av Steve Horn, The Ecologist. (Utdrag)

Under sitt to-dagers besøk denne uken i Kiev, Ukraina, avduket visepresident Joe Biden president Barack Obamas «US Crisis Support Package for Ukraine».

En sentral del av denne pakka innebærer å fremme etablering av hydraulisk frakturering (‘fracking’) i Ukraina. Dean Neu , professor i regnskap ved York University i Toronto, beskriver dette fenomenet i sin bok Doing Missionary Work.

Og i dette tilfellet innebærer det at USA opptrer som en moderne misjonær for å spre evangeliet om fracking for å fremme sine egne interesser.

Biden: «fracking er frihet»

Med den pågående russiske okkupasjonen av Krim som bakteppe for reisen, gjorde Biden Vladimir Putins Russland og dets dominans av det globale gassmarkedet til et av midtpunktene i en nøkkeltale han holdt mens han var i Kiev.

«Og når dere prøver å etablere energisikkerhet, er det ingen grunn til at dere ikke kan være energisikre. Jeg mener at det ikke er det. Det vil ta tid. Det krever noen vanskelige beslutninger, men det er kollektivt innenfor deres makt og Europas makt og USAs makt» , sa Biden.

«Og vi står klare til å hjelpe dere med å nå det målet. Tenk dere hvor dere ville vært i dag hvis dere var i stand til å si til Russland: Behold gassen deres. Det ville vært en helt annen verden dere ville stått overfor i dag.»

Fracking som våpen – rettet mot Russland

Den amerikanske olje- og gassindustrien har lenge drevet lobbyvirksomhet for å «væpne» sin fracking-dyktighet for å avverge russisk dominans på det globale gassmarkedet. Det gjøres først og fremst på to måter.

Én måte: ved å omforme det amerikanske utenriksdepartementet til en global emissær for fracking via dets Unconventional Gas Technical Engagement Program (tidligere Global Shale Gas Initiative ), som er en nøkkeldel, om enn mindre omtalt, av president Obamas » klimahandlingsplan«. «

Den andre måten: ved å eksportere amerikansk fracked gass til det globale markedet, nemlig EU-land som for tida er sterkt avhengige av Russlands gassleveranser.

Slik sett har krisa i Ukraina – som Naomi Klein påpekte i en artikkel nylig – bare fungert som en «sjokkdoktrine»-unnskyldning for å presse gjennom planer som allerede var underveis. Det er med andre ord «gammel vin på en ny flaske «.

Gass-‘støttepakke’ detaljer

Innenfor energisikkerhetsdelen av bistandspakka , lover Det hvite hus i «de kommende ukene at ekspertteam fra flere amerikanske myndigheter vil reise til regionen for å hjelpe Ukraina med å møte umiddelbare og langsiktige energibehov.»

Den delen inneholder tre hovedsaker USA vil gjøre for å sikre at amerikanske olje- og gasselskaper fortsetter å tjene penger under denne geopolitiske striden.

  1. Hjelp med rørledninger og sikring av tilgang til gass på midtstrømsnivå i produksjonen.«I dag ankom et amerikansk bredt sammensatt ekspertteam til Kiev for å hjelpe Ukraina med å sikre omvendte strømmer av naturgass fra sine europeiske naboer», forklarer faktaarket fra Det hvite hus . «Omvendte strømmer av naturgass vil gi Ukraina ytterligere umiddelbare energikilder.»
  2. Teknisk assistanse for å øke konvensjonell gassproduksjon i Ukraina. Det vil si gass hentet ikke fra fracking og horisontal boring, men via tradisjonell vertikal boring. Som Det hvite hus forklarer, «amerikanske tekniske eksperter vil gå sammen med Den europeiske banken for gjenoppbygging og utvikling og andre i mai for å hjelpe Ukraina med å utvikle et offentlig-privat investeringsinitiativ for å øke konvensjonell gassproduksjon fra eksisterende felt for å øke innenlandsk energiforsyning.»
  3. Skifergassmisjonsarbeid.«Et teknisk team vil også engasjere regjeringa i tiltak som vil hjelpe den ukrainske regjeringa med å sikre rask og miljømessig bærekraftig implementering av kontrakter signert i 2013 for utvikling av skifergass» , sier Det hvite hus .

Tradisjonelt gjør misjonærer veldedighetsarbeid i tjeneste for menneskeheten, men når det gjelder den amerikanske regjeringa og Ukraina, har konseptet med misjonsarbeid blitt snudd på hodet.

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelStorbritannias rolle bekrefter at Sverige/Finlands NATO-medlemskap var planlagt i årevis
Neste artikkelJoe Biden omgjør Trumps beslutning og sender soldater til Somalia
Skribent er en betegnelse vi bruker i databasen på alle som ikke er registrert der som forfattere. I de aller fleste tilfelle vil du finne forfatterens navn i artikkelen.