«For stødt der nordmenn lyt vera med, Naar Noregs merke skal hoggast ned.»

0
Einar Tambarskjelve på Ormen Lange: For veik er kongens boge.

Av Terje Sørensen, pensjonert advokat.

Sitatet er hentet fra Per Sivles dikt «Svolder» (1902) og blitt kjent som et fyndord, brukt i ulike sammenhenger hvor man mener Norge er i ferd med å bli eller er blitt sveket. Jeg så det selv for første gang under et turistbesøk i slutten av 60-årene i en tysk konsentrasjonsleir – Bergen-Belsen, mon tro? – og det gjorde inntrykk og har jevnlig dukket opp ved ulike anledninger. Siste var da jeg leste innlegget «Helseminister Kjerkol: – Vi må konsolidere WHO som et byrå som har nulltoleranse for feil oppførsel» hos «steigan.no», 25.5.2022, Helseminister Kjerkol: – Vi må konsolidere WHO som et byrå som har nulltoleranse for feil oppførsel

Fra Facebook-sida til Ingvild Kjerkol

Under Svolder-slaget i år 999/1000 var det den norske Ladejarl Eirik Håkonsson som svek landet vårt i sitt ledtog med svenske og danske konger. Motstanderen, Norges konge Olav Tryggvasson, kastet seg til sjøs fra sitt skip, «Ormen Lange», og druknet seg da han innså at slaget var tapt. Den 23. mai 2022 var det vår helse- og omsorgsminister, Ingvild Kjerkol, som sto for landssviket da hun uten noen slags formell godkjenning fra norsk myndigheter innledet en prosess som – om vi ikke greier å stanse den – vil føre til at den korrupte big-money, big-pharma, big++++++-skurkorganisasjonen Verdens Helseorganisasjon (WHO) kommer til å få overnasjonal myndighet til å pålegge dem de måtte ønske, herunder vårt folk, å innføre de tiltak organisasjonen måtte bestemme. Jeg oppfordrer leserne til å lese den ovennevnte artikkelen hos «steigan.no» for flere detaljer.

Jeg skal i dag ta for meg en sak knyttet til WHOs håndtering av saken, nemlig å se på hvem som bestemmer og fatter avgjørelser i organisasjonens navn.

De mest oppdaterte opplysninger jeg har, oppgir at det er 194 medlemsland – høyst udemokratiske diktaturer, omtrent like udemokratiske demokratier og i en viss grad – som vårt norske – noenlunde sanne demokratier. Det er også en kjent sak at Bill Gates direkte og indirekte er den nest største økonomiske bidragsyteren og har på ulike områder samme mandat som geografiske land.

Jeg har kommet over et dokument utgitt av WHO, datert 13. desember 2021, med følgende overskrift «Engagement with non-State actors Non-State actors in official relations with WHO»

Oversatt til norsk av meg: «Engasjement med ikke-statlige aktører
Ikke-statlige aktører i offisielle relasjoner med WHO»

URL: https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB150/B150_39-en.pdf

Dokumentet er på ti tette småfontskrevne sider med masser av detaljer, forkortelser og referanser som vanskeliggjør grundige undersøkelser om hva WHO egentlig og i bunn og grunn mener. Det er egentlig fremragende desinformasjonsteknikk!

Jeg trekker likevel frem noen få punkter jeg mener å ha forstått:

Det er ifølge siste oppdatering 71 ulike ikke-statlige aktører godkjent å ha offisielle forbindelser med WHO. Listen finnes i Vedlegg (Annex) 2 i det ovenfor refererte dokumentet.

I henhold til punkt 1 i samme dokument leser jeg om disse enhetene, oversatt av meg:

«Målene og aktivitetene til alle disse enhetene skal være i samsvar med ånden, formålene og prinsippene i WHOs grunnlov, og de skal bidra betydelig til fremme av folkehelsen.»

Punkt 3 i dokumentet lyder i sin helhet, oversatt og med store fonter arrangert av meg:

«Offisielle relasjoner er basert på en plan for samarbeid mellom WHO og den ikke-statlige aktøren, som inneholder avtalte mål og skisserer aktiviteter for den kommende treårsperioden, og som er strukturert i samsvar med det generelle program- og programbudsjettet og er i samsvar med rammeverket for engasjement med ikke-statlige aktører. DISSE PLANENE SKAL VÆRE UTEN INTERESSER SOM PRIMÆRT ER AV KOMMERSIELL ELLER PROFITTSKAPENDE KARAKTER.»

Jeg har ikke gransket de 71 ikke-statlige aktørene, men det ville forundre meg stort hvis en god del av dem ikke kan rubriseres under betegnelsene «big-money, big-pharma, big++++++, osv.» og blant annet være med på – med statsråd Kjerkols egenrådige velsignelseslandssvik – å overprøve norske, demokratiske myndigheter og pålegge vårt folk tiltak vi ikke ønsker.

Terje Sørensen
Pensjonert advokat


PS:

Artikkelforfatteren spør om det er gjemt noe BigPharma osv i lista over NGOer, og som han antok, så er det slik. Et eksempel: United Nations Foundations Inc. kan høres svært tilforlatelig ut, bortsett fra at det er et organ for privatisering av FN. Her er deres liste over partnere, og der har vi mange av dem Sørensen hentyder til: Bill & Melinda Gates Foundation, Disney, Johnson & Johnson, Rockefeller Foundation, Pfizer osv.

Red.

Forrige artikkelHva med Norges mentale helse?
Neste artikkelNei til pandemitraktat