Biden ba om 33 milliarder dollar til krig i Ukraina – Kongressen høynet til 40 milliarder

0

Det totale forsvarsbudsjettet til Russland er 66 milliarder dollar. Hvem tjener på pengeflommen fra Washington?

Glenn Greenwald skriver:

Titalls milliarder, snart mye mer, flyr ut av amerikanske kasser til Ukraina mens amerikanerne lider, og viser hvem som styrer den amerikanske regjeringa, og til hvem sin fordel.

Fra starten av den russiske invasjonen av Ukraina 24. februar har Det hvite hus gjentatte ganger kunngjort store og tilsynelatende tilfeldige pengebeløp som de har til hensikt å sende for å gi næring til krigen i Ukraina. Den siste slike proklameringa av store mengder amerikanske midler, i henhold til et innledende fond på 3,5 milliarder dollar som Kongressen godkjente, ble det kunngjort på fredag; «Biden sier at USA vil sende 1,3 milliarder dollar i ytterligere militær og økonomisk støtte til Ukraina,» ifølge CNBC. Dette ble innledet av en serie nye overdådige utgiftspakker for krigen, avduket annenhver til tredje uke, allerede fra den tredje dagen av krigen:

  • 26. februar : «Biden godkjenner 350 millioner dollar i militærhjelp til Ukraina»: Reuters;
  • 16. mars : «Biden kunngjør 800 millioner dollar i militærhjelp til Ukraina»: The New York Times;
  • 30. mars : «Ukraina vil motta ytterligere 500 millioner dollar i bistand fra USA, kunngjør Biden»: NBC News;
  • 12. april : «USA kunngjør 750 millioner dollar mer i våpen til Ukraina, sier tjenestemenn»: Reuters;
  • 6. mai : «Biden kunngjør ny våpenpakke på 150 millioner dollar for Ukraina»: Reuters.

Disse beløpene er i seg sjøl i overkant av 3 milliarder dollar; ved utgangen av april var de totale amerikanske utgiftene til krigen i Ukraina nær 14 milliarder dollar, trukket fra de ytterligere 13,5 milliarder dollar som kongressen godkjente i midten av mars. Mens noe av dette er øremerket økonomisk og humanitær bistand til Ukraina, vil det meste gå inn i kassene til våpenindustrien – inkludert Raytheon, der den nåværende forsvarsministeren, Lloyd Austin, satt i styret umiddelbart før han ble valgt av Biden skal styre Pentagon. Som CNN sa det: «Omtrent 6,5 milliarder dollar, omtrent halvparten av bistandspakken, vil gå til det amerikanske forsvarsdepartementet slik at det kan utplassere tropper til regionen og sende forsvarsutstyr til Ukraina.»

Så enorme som disse summene allerede er, ble de overskygget av Biden-administrasjonens kunngjøring 28. april om at den «ber kongressen om 33 milliarder dollar i finansiering for å svare på den russiske invasjonen av Ukraina, mer enn det dobbelte av støtten på 14 milliarder dollar som er godkjent så langt.» Det hvite hus selv erkjenner at den overveiende delen av denne nye utgiftspakka vil gå til kjøp av våpen og annet militært utstyr: «20,4 milliarder dollar i ekstra sikkerhet og militær bistand til Ukraina og for USAs innsats for å styrke europeisk sikkerhet i samarbeid med vår NATO allierte og andre partnere i regionen.»

Det er vanskelig å sette inn i sammenheng hvor enorme disse utgiftene er – spesielt siden krigen er bare ti uker gammel, og amerikanske tjenestemenn spår/håper at denne krigen ikke vil vare måneder, men år . Det sikrer at de endelige beløpene fortsatt vil være betydelig høyere.

Beløpene som er bevilget så langt – den nye Biden-forespørselen på 33 milliarder dollar kombinert med de 14 milliarder dollar som allerede er brukt – overstiger allerede det gjennomsnittlige årlige beløpet USA brukte på sin egen krig i Afghanistan (46 milliarder dollar). I den tjue år lange amerikanske krigen i Afghanistan som ble avsluttet for bare åtte måneder siden, var det i det minste gitt en viss form for begrunnelse hvis man godtar påstanden om at Taliban hadde huset Osama bin Laden og Al Qaida på tidspunktet for 9/11. angrepet. Nå vil USA bruke mer enn det årlige gjennomsnittet etter bare ti uker med en krig i Ukraina som ingen hevder har noen forbindelse med amerikansk sjølforsvar.

Enda mer utrolig er det totale beløpet USA har brukt på Russland/Ukraina-krigen på mindre enn tre måneder, det nærmer seg Russlands totale militærbudsjett for hele året (65,9 milliarder dollar). Mens Washington skildrer Russland som en slags alvorlig og eksistensiell trussel mot USA, er realiteten at USA bruker mer enn ti ganger mer enn det Russland bruker på det militære hvert år; USA bruker faktisk tre ganger mer enn den nest høyeste militærforbrukeren, Kina, og mer enn de neste tolv landene til sammen

Men enda så gigantiske som Bidens allerede brukte og nylig forespurte beløp er – for en ti ukers krig der USA hevder å ikke være krigførende – var det tilsynelatende sørgelig utilstrekkelig i øynene til toparti-alliansen i Kongressen, som angivelig er valgt for å tjene behovene og interessene til amerikanske borgere, ikke ukrainere. Ledere for begge partier bestemte umiddelbart at Bidens forespørsel på 33 milliarder dollar ikke var nok. De hevet den dermed til 40 milliarder dollar— en økning på mer enn 20 % i forhold til forslaget fra Det hvite hus — og jobber nå sammen for å lage en fremskyndet prosedyre for å sikre umiddelbar anskaffelse og utbetaling av disse våpnene og transport til krigssonen i Ukraina. «Tiden er avgjørende – og vi har ikke råd til å vente,» sa speaker Nancy Pelosi i et brev til medlemmer av Representantenes hus, og la til: «Denne pakka, som bygger på den robuste støtten som allerede er sikret av kongressen, vil være avgjørende for å hjelpe Ukraina forsvare ikke bare sin nasjon, men også demokratiet i hele verden.»

Tidenes gavepakke til våpenindustrien

Den 3. mai besøkte Biden et Lockheed Martin-anlegg og «roste … anlegget som produserer Javelin antitankmissiler, og sa at arbeidet deres var avgjørende for den ukrainske krigsinnsatsen og for forsvaret av selve demokratiet.»

Faktisk, ved å overføre så mye militært utstyr til Ukraina, har USA tømt sine egne lagre , noe som har nødvendiggjort påfylling med masseinnkjøp fra myndighetene. Man trenger ikke være en konspirasjonsteoretiker for å forundre seg over denne industriens store formue, etter å ha mistet sitt primære våpenmarked for bare åtte måneder siden da USAs krig i Afghanistan endelig tok slutt, for nå å bli begavet med en enda større og mer lukrativ mulighet til å selge våpnene sine i kraft av USAs langvarige og stadig økende rolle i Ukraina. Raytheon, den primære produsenten av Javelins sammen med Lockheed, har vært spesielt heldige med de store bestillingene, som ikke lenger er trengs i Afghanistan, nå bestilles i større mengder enn noensinne av dets tidligere styremedlem, som nå driver Pentagon, for forsendelse til Ukraina. Aksjekursene deres har svulmet fint siden starten av krigen:

Men vanlige amerikanere lider

Men hvordan gagner noe av dette det store flertallet av amerikanere? Spiller det noen rolle? Fra 2020 er nesten 30 millioner amerikanere uten helseforsikring. I helga advarte USA Today om «den pågående mangelen på morsmelkerstatning », der «nesten 40 % av de populære merkene for morsmelkerstatning ble utsolgt hos forhandlere over hele USA i løpet av uken som startet 24. april». Så mange amerikanere har ikke råd til college for barna sine at nesten et flertall utsetter planene eller kutter dem helt ut. I mellomtida kan man notere at «Månedlig fattigdom fortsatte å være høy i februar 2022, med en fattigdomsrate på 14,4 prosent for den totale amerikanske befolkninga… Totalt sett var 6 millioner flere personer i fattigdom i februar i forhold til desember.» De siste dataene fra US Census Bureau viser at «omtrent 42,5 millioner amerikanere [lever] under fattigdomsgrensa». Amerikanere med diabetes sliter ofte med å kjøpe livreddende insulin. Og sa videre og videre og videre.


Ingen krigsmotstand fra venstresida

Greenwald noterer seg at mens venstresida og de liberale tradisjonelt har vært krigsmotstandere og motstandere av det militærindustrielle komplekset, er de nå nesten helt tause. En av de få stemmene på venstresida som ytrer seg mot krigen er Noam Chomsky, og han bemerker at «den eneste vestlige statsmannen av betydning som ønsker å løse krigen i Ukraina gjennom forhandlinger, framfor å oppmuntre til den og forlenge den, er Donald Trump.»

Demokrater i Kongressen uttaler seg derimot som om krigen i Ukraina er USAs egen krig.

Forrige artikkelStorbritannias Boris Johnson oppfordrer Ukraina til ikke å forhandle med Russland
Neste artikkel– Nye data fra britiske myndigheter viser at COVID-vaksinene dreper flere mennesker enn de redder