Statsminister Støre og kunnskapsminister Brenna sprer NATO-propaganda til norske barn

0

Den 20.4 holdt statsminister Jonas Gahr Støre og kunnskapsminister Tonje Brenna en pressekonferanse for barn sendt på Supernytt. Supernytt er et nyhetsprogram på NRK retta mot barn. Skoler i Norge bruker ofte dette programmet i undervisningen da dette er nyheter tilrettelagt for barn.

Her svarte Støre og Brenne på spørsmål fra barn om krigen i Ukraina.

Det andre spørsmålet var fra Ellinor i Kirkenes som spurte; jeg lurer på om det kan bli krig i Kirkenes.

Støre svarer bla annet: Vi har et forvar som passer på Norge, også har vi venner utenfor Norge som vi er med i NATO med. Vi lover å forsvare hverandre, det tror jeg skal gi oss trygghet.

Ellers mange gode spørsmål fra barna og mange interessante svar.

NRK Dagsrevyen 24.4 hadde en kritisk reportasje fra Russland hvor de viste hvordan barn i Russland ble informert om det som foregikk i Ukraina. Her ble ordet propaganda brukt gjentakende ganger.

Er det virkelig ingen som ser at det er propaganda det vi sjøl fra regjeringshold formidler?

De «vennene utenfor Norge», som Støre snakker så varmt om, har jo vært så elskverdige at de har etablert baser i Norge, noe som gjør Norge til et opplagt bombemål i tilfelle en krig mellom USA og Russland. Det gjør for eksempel Kirkenes utrygt. Det sa Støre ingenting om til barna.

Russland driver utvilsomt propaganda overfor barn, og det gjør sannelig Norge også.

Forrige artikkelHvor mye er vi forberedt på å ofre for å hjelpe USA til å vinne en propagandakrig mot Putin?
Neste artikkelBla, bla, bra om kraftnettet mellom nord og sør