Rødt og NATO

0

For å vri litt på et kjent utsagn: Etter at Russland angrep Ukraina har Rødts NATO-kritikk fremstått like puslete som Oslo-naturen.

Av Terje Alnes.

Når de store mediene daglig marinerer oss i NATO-propaganda er det egentlig rart at bare 84 % av folket er for medlemskap og at så mange klarer å stå imot. Samtidig er det bekymringsfullt at 72 % av Rødt sine velgere nå er tilhengere av NATO-medlemskap. Når partiet vil melde Norge ut av NATO kan standpunktet ha en politisk pris i form av tapte velgere.

Eller vent … nå ser det ut som om ledelsen i Rødt vil gjør alt for å tekkes sine nye NATO-tilhengere. Selveste Bjørnar Moxnes beroliget NATO-organet Aftenposten på denne måten:

Du kan trygt stemme Rødt om du er for NATO, noen utmeldelse står ikke på dagsordenen.
– Bjørnar Moxnes i e-post til Aftenposten 17. mars

Skal Rødt tekkes sine nye velgere ved å distanserer seg fra sitt eget partiprogram? Når samme meningsmåling viser at kun 18 % av Rødt sine velgere sier nei til medlemskap i NATO, er det nærliggende å mistenke Rødt-ledelsen for bevisst å nedtone NATO-standpunktet av velgertaktiske grunner.

Er Rødt fortsatt et anti-imperialistisk parti?

Rødt har fått titusenvis av nye stemmer i valg og tusenvis av nye medlemmer. Men dette skyldes neppe en massiv nylesning av sosialistiske klassikere. Snarere er dette mennesker som er skuffet over de andre partienes manglende vilje og evne til å sikre vanlige folks interesser. Når sentrale Rødt-politikere lenge har referert til Arbeiderpartiets storhetstid som en gylden epoke, og kjører frem Einar Gerhardsen nærmest som et ideologisk forbilde, appellerer dette til skuffede sosialdemokrater.

Men de nye, sosialdemokratiske velgerne og medlemmene deler neppe partiets grunnleggende syn på verden. Når Rødt sier at NATO-medlemskapet knytter oss til den aggressive imperialistmakten USA og at dette gjør Norge til en imperialistisk orientert stat, vil dette trolig ikke bli forstått av partiets nye tilhengerskare.

Derfor er det å tørre å fronte NATO-kritikk, og kreve at Norge går ut av NATO, en lakmustest på om partiet også i fortsettelsen vil være et anti-imperialistisk parti. Når Moxnes sier at «utmeldelse ikke står på dagsorden», er dette stikk i strid med partiets program. Rødt har programfestet utmeldelse av NATO.

Se også videointervjuet med Rødts tidligere nestleder Marielle Leraand
: «Den vanskelige samtalen» om NATO»

Fra Rødts prinsipprogram:

Rødt er prinsipielt imot NATO og vil melde landet ut av alliansen. NATO-medlemskapet knytter oss til den aggressive imperialistmakten USA gjennom blant annet våpenutvikling og internasjonale militære operasjoner. Dette gjør Norge til en imperialistisk orientert stat på lag med de rike og dominerende statene i verden, og det forverrer forholdet vårt til land som opplever NATO som en trussel. Å være en del av NATO-alliansen er derfor å gamble med norsk sikkerhet, og gjør at Norge vil bli trukket inn i en eventuell ny storkrig fra krigens første minutt.

Vi vil derfor melde Norge ut av NATO. Samtidig kan vi ikke legge landet forsvarsløst for den første og beste stormakt som ønsker å ta kontroll over våre ressurser med makt. Vi må gjenoppbygge Norges nasjonale forsvarsevne for å sikre vår selvstendighet.

Partiet er altså prinsipielt imot NATO fordi vi som medlem allierer oss med den aggressive imperialistmakten USA. Siden 1999 har dette medlemskapet hatt en høy pris, i form av norske bidrag i en rekke amerikanske kriger, flere av dem i strid med Folkeretten. Dette gjør at Norge selv agerer som en imperialistisk stat.

Selv om våre politikere sier noe annet er sannheten at vi har kriget av egeninteresse, for å vise oss som en god alliert av USA. Norske politikere er rett og slett redd for at USA ikke vil stille opp for å forsvare Norge hvis vi ikke til stadighet stiller opp i deres angrepskriger. Derfor vil vi også bli presset til å stille opp i kommende kriger, hvis vi ikke går ut av NATO. NATO-medlemskapet gjør Norge til en aktiv krigsnasjon.

I Rødts arbeidsprogram for perioden 2021-2025 står det:

Norge har sammen med sine allierte i angrepsalliansen Nato deltatt i eller støttet en rekke imperialistiske kriger mot andre land – Irak, eks-Jugoslavia, Afghanistan, Libya og Syria. Dette har ført til enorme menneskelige lidelser, politisk stabilitet og har drevet mennesker på flukt. Norge må slutte å krige mot andre land og heller bygge opp et troverdig, uavhengig og defensivt forsvar. Gjennom Nato-medlemskapet deltar Norge i organisasjonens atomvåpenstrategi. Atomvåpen bedrer ikke norsk sikkerhet, og bruk av atomvåpen vil forårsake umenneskelige lidelser.

Rødts antiimperialisme er basert på mellomfolkelig solidaritet, respekt for folkerett og sjølråderett, at Norge ikke skal delta i eller støtte krigshandlinger og angrepskriger, og at Norge skal melde seg ut av Nato. Rødt vil arbeide for at Norges hovedrolle internasjonalt skal være å bidra til nedrustning, fredsmekling og langsiktig støtte til gjenoppbygging etter konflikter, ivareta og forsvare folkeretten og nasjonenes rett til selvbestemmelse.

Rødt vil:
a. Melde Norge ut av Nato.
b. Jobbe for en nordisk forsvarsallianse med Sverige, Danmark, Finland og Island. En forutsetning for en slik allianse er at den er uavhengig av Nato og stormaktsrivaliseringen. Norge må si opp de bilaterale militæravtalene med USA. Osv …

Dette arbeidsprogrammet ble vedtatt på Rødts landsmøte i mars 2021. Det betyr at Rødt skal arbeide for å få Norge ut av NATO innen 2025.

Rødts hjemmeside svarer Bjørnar Moxnes rimelig uforpliktende på spørsmålet: «Hvis det var opp til Rødt alene ville dere meldt Norge ut av NATO umiddelbart?»

Rødt er motstander av NATO-medlemskapet, men det er ikke Rødts politikk å melde Norge ut av NATO i morgen og legge landet forsvarsløst for den første og beste stormakt som vil ta kontroll over ressursene våre med makt. Norges invasjonsforsvar ble bygget ned for å tilrettelegge for deltakelse i NATO-lands kriger i andre verdensdeler. Vi må gjenoppbygge landets forsvarsevne for å sikre selvstendigheten vår.

Rødt er altså fremdeles mot NATO, men nå er tidspunktet for utmelding plutselig skjøvet frem i tid. Denne samme reservasjonen mot utmelding gjentas av andre sentrale Rødt-politikere, f.eks. av nestleder Marie Sneve Martinussen. «Rødts politikk er ikke at vi skal melde oss ut av Nato i morgen tidlig», svarer hun når Dagsavisen presser henne.

Det er grunn til å ta opp dette nå fordi partiledelsen, etter det russiske angrepet på Ukraina, ser ut til å aktivt sabotere partiets vedtatte program.

Hvor mange flere milliarder skal Rødt bevilge til NATO-forvaret?

Når Rødts ledelse sier at vi ikke skal ut av NATO «i morgen», eller før vi har bygget et troverdig nasjonalt forsvar, må det bety at en utmeldelse av NATO er skjøvet veldig langt frem i tid. Hvor mange år vil det ta? Det er jo tydelig at partiledelsen helt ser bort ifra tidsrammen som ligger i arbeidsprogrammet.

Hvor mange flere milliarder enn de andre partiene er Rødt villig til å bruke for å bygge dette nye, nasjonale forsvaret? Faktum er at når Rødt på Stortinget i dag foreslår et forsvarsbudsjett som er større enn regjeringens, så vil disse pengene gå rett inn i NATO-forsvaret. Å tro at Norge kan bygge opp et nasjonalt forsvar parallelt med medlemskap i NATO er en illusjon. Norske forsvarsmilliarder går til NATO. I dag krever NATO at Norge skal stille offensive stridskrefter til disposisjon for alliansen i «out-of-area»-operasjoner.

Tror Rødt-ledelsen at Norge disponerer sine forsvarsressurser som vi vil? Så lenge vi er NATO-medlemmer er det ikke vi som bestemmer, norsk forsvarspolitikk er underlagt USAs interesser. Dette burde være elementær innsikt i et anti-imperialistisk parti.

Denne artikkelen ble først publisert av Spartakus.

Forrige artikkelMacrons seier tilslører den djupe splittelsen i Frankrike
Neste artikkelKrigsdagbok del 2, 28. februar – 2. mars 2022