Ble norske penger brukt til å hindre at ivermektin ble et godkjent behandlingsmiddel for Covid-19?

0

Dr. Andrew Hill hadde i oppgave å rapportere til Verdens Helseorganisasjon om studier som evaluerte bruken av ivermektin mot Covid-19. I et privat opptak av et møte på Zoom kommer det frem at Dr. Andrew Hill måtte forholde seg til det globale helsebyrået UNITAID da han skrev sin konklusjon. Hans kollega Tess Lawrie presser ham til å forklare hvorfor han formulerte seg som han gjorde, stikk i strid med sine egne funn, og Hill innrømmer at UNITAID hadde noe de skulle ha sagt i konklusjonen.

Da Hill i oktober 2020 ble bedt om å rapportere om studier verden over som tok for seg bruken av ivermektin mot Covid-19, tok han kontakt med legene Paul Marik, Pierre Kory og Tess Lawrie og diskuterte dataene med dem. 

Lawrie og Hill snakket om å samarbeide for å få bruken av ivermektin godkjent så fort som mulig. De forberedte seg på å gjøre systematiske undersøkelser, men før de fikk begynt på samarbeidet, publiserte Hill en pre-print av meta-analysen. Tallene var gode for legemiddelet. Rapporten viste at ivermektin bidro til å fjerne viruset fra kroppen fortere, reduserte inflammasjon, ga kortere oppholdstid på sykehus og reduserte dødeligheten med 75 %. Lawrie ble sjokkert da hun leste konklusjonen til Hill, som mente at det var behov for større randomiserte studier før man tok i bruk middelet.

Denne rapporten, sammen med McMasters TOGETHER-studie, bidro til at entusiasmen rundt ivermektin la seg. (https://trialsitenews.com/the-case-of-dr-andrew-hill-was-their-unethical-activity-associated-with-his-ivermectin-meta-analysis-or-just-another-drug-dev-day/) Konklusjonen i rapporten ble brukt som unnskyldning av britiske myndigheter for å ikke ta middelet i bruk. Med en referanse til at Dr. Andrew Hill mente det burde settes i gang større undersøkelser.

UNITAID

En uavhengig undersøkelse av det skriftlige materialet i rapporten viste at det er to eller tre andre «stemmer», i tillegg til Hills egen. I møtet med Hill spør Lawrie hvem disse andre stemmene er, og hvem som påvirket ham da han skrev konklusjonen. «I don’t really want to get into it,» svarer Hill. Men Lawrie fortsetter å presse, og Hill innrømmer at: «Unitaid has a say in the conclusions of the paper.»

UNITAID er et globalt helsebyrå som ble etablert i 2006. I følge sin nettside jobber de for å «finne innovative løsninger for å forebygge, diagnostisere og behandle sykdommer. Raskere, billigere, og mer effektivt…» WHO og Clinton Health Access Initiative er to av deres partnere, og blant hovedsponsorene er Norge og Bill and Melinda Gates Foundation. (https://unitaid.org/how-we-work/donors/)

Korrupsjon i legemiddelindustrien

Legene Paul Marik og Pierre Kory var med på å stifte gruppen Front Line COVID-19 Critical Care Alliance (FLCCC) tidlig i pandemien. De har behandlet mange Covid-19-pasienter og var hele tiden på utkikk etter nyttige medisiner mot sykdommen. Dr. Pierre Kory har også uttalt seg om hendelsen. Sammen med Dr. Paul Marik lette han etter et effektivt middel mot Covid-19 i 2020. En stor mengde publikasjoner om ulike behandlingsmidler mot Covid-19 ble tilgjengelige i oktober 2020. Alle midlene feilet, bortsett fra ett: ivermektin. Når det kom til ivermektin var dataene sterke. Han trekker frem en studie fra Bangladesh: av 3300 pasienter var det bare 16 innleggelser på sykehus og 2 dødsfall med behandling med ivermektin. Kory begynte å bruke det i sin egen praksis og så de gode resultatene.

Så hva var grunnen til at legemiddelet ikke ble godkjent? Pierre Kory tror det dreier seg om at markedet måtte holdes åpent for nye produkter som det var mulig å ta patent på. (https://rumble.com/vwf4bl-pierre-kory-corruption-in-the-pharmaceutical-industry.html)

«I don’t know how you sleep at night.»

I en video produsert av Oracle Films, «A Letter to Dr Andrew Hill», henvender Tess Lawrie seg til Andrew Hill med spørsmål om hvorfor han tok de avgjørelsene han gjorde, og oppfordrer ham til å stå frem og forklare hva som foregikk i kulissene på et tidspunkt da så mye sto på spill. 75% av dødsfallene som følge av Covid-19 kunne kanskje vært unngått, hvis man skal legge tallene fra meta-analysen til grunn. Filmen viser også opptak fra samtalen dem i mellom over Zoom. Hun tilgir Andrew Hill, men ber ham komme frem med sin forklaring.  Se den sterke filmen her:

A Letter to Dr Andrew Hill | Dr Tess Lawrie

Forrige artikkel‘Verre enn Hitler’: Nazi-revisjonisme til fordel for amerikansk utenrikspolitikk
Neste artikkelUkrainsk nazi-leder: – Vi er mest effektive for Vesten fordi vi synes det er morsomt å drepe!
Eirik Værnes
Eirik Værnes (f. 1988) skriver for Steigan.no og Binders.info. Til daglig jobber han på skole og har erfaring med barn som har spesielle behov. Tidligere har han vært medieovervåker for selskapet Yomando AB. Han er også musiker og har opptrådt med den kamerunske artisten Grace Eboué og det chilenske bandet Lecquian.