Østerrike slutter å bøtelegge ikke-vaksinerte

0

Overgrepene avsluttes i all stillhet for denne gangen

Fra Derimot.no.

I all stillhet oppheves diktatoriske tiltak, denne gangen i Østerrike. De har sannsynligvis vært vedtatt for å se om de hadde noen effekt på befolkningen, dvs. om det førte til mer vaksinering. Men det var også en prøveballong for å se hvordan folk reagerte på direkte tvangstiltak.

Vi tror dette ikke er siste gangen og at det ville prøves gjeninnført når et nytt brukenes virus dukker opp som krever en runde til med disiplinering av befolkningen. Og da har en erfaringene fra. bl.a. Østerrike som nå forlater kravet i all stillhet.

Folk er så glad for å bli kvitt vaksinekravet at de ikke engasjerer seg i saken mer i troen på at dette ikke kommer til å gjenta seg i fremtiden.

I akkurat det tror vi de tar skammelig feil og det vi har vært gjennom er en generalprøve på det som er i vente. Vi håper naturligvis at vi tar feil, men tror det dessverre ikke.

Redaksjonen

Østerrikske virus-fanatikere tvunget til å utsette bøtelegging av ikke-vaksinerte

Geir Moulson 

Den østerrikske regjeringen uttalte på onsdag at den utsetter nasjonal Corona-virus vaksinetvang for de fleste voksne innbyggere, med begrunnelse i at det i øyeblikket ikke er behov for å iverksette tiltaket. Dette er bare en uke før den planlagte tvangsvaksineringen skulle begynne.

Vaksinetvangen for personer over 18 år ble lovbestemt tidlig i februar, to og en halv måned etter at planen først ble foreslått. Landet opplevde den gang en sterk økning i antall smittetilfeller, som resulterte i en nedstengning som siden er opphevet. Imidlertid var mye av følelsen av behov for haste-tiltak borte på det tidspunkt da loven ble vedtatt.

Det var planlagt at politiet skulle begynne å kontrollere folks vaksine-status i midten av mars, for eksempel ved trafikk-kontroller. De som ikke kunne dokumentere vaksinasjon ville få en skriftlig anmodning om å gjøre dette, og ville bli ilagt bøter på inntil 600 Euro (ca. $650) dersom de ikke fulgte anmodningen. Bøtene kunne nå opp i 3.600 Euro dersom man protesterte mot denne straffen.

Employers with Mandatory Vaccination Policies Advised to Fire Unvaccinated  Workers

Men på onsdag sa regjeringen at den ville utsette tvangen, i det minste for øyeblikket, som følge av en rapport fra en komite av jus- og helse-eksperter. Helseminister Johannes Rauch uttalte at komiteen kommer med en ny rapport i løpet av tre måneder, og at regjeringen vil gjøre en ny vurdering av situasjonen på det tidspunktet.

«Tiden er nå inne for å benytte lovens fleksibilitet», som åpner for at vaksinetvangen kan utsettes, sa Karoline Edtstadtler, statsråden med ansvar for konstitusjonelle spørsmål.

«Vi konkluderte med at…vi ønsker å utsette tvangsvaksineringen, ut fra hensyn til proporsjonalitet», sa hun. «I øyeblikket er det flere årsaker som peker i retning av at et slikt inngrep i grunnleggende rettigheter ikke er berettiget, i øyeblikket -på grunn av den dominerende varianten vi nå ser her– så ser vi ikke noe behov for å faktisk innføre denne vaksinetvangen.»

Vaksinetvangen ble først foreslått da Østerrike opplevde en sterk stigning i antall smittetilfeller med Delta-varianten av COVID-19. Men Omicron-varianten, som nå er dominerende, har generelt medført mildere sykdomsforløp, selv om den har gitt meget høye smittetall.

Østerrike var det første landet i Europa som startet med allmenn vaksinetvang. Bare nabolandet Tyskland er gått så langt som å vurdere å etterligne dette -og det er fortsatt usikkert om det skjer. Noen europeiske land har introdusert begrenset vaksinetvang, for spesifikke yrkes- eller aldersgrupper.

Den østerrikske vaksinetvangen gir unntak for gravide kvinner, for personer som av medisinske årsaker ikke kan vaksineres, og for de som nylig har blitt friske etter COVID-19.

Edtstadler sa at det fortsatt kan bli nødvendig med vaksinetvang.

«Jeg tror ikke jeg trenger en krystallkule for å fortelle dere at dette ikke er det siste kapitlet når det gjelder tvangsvaksinering,» sa hun.

Loven gir anledning til en tredje fase der tjenestemenn kan sjekke det nasjonale vaksineregisteret og sende purringer til personer som ennå ikke er vaksinert på datoene fastsatt av regjeringen, noe som kan medføre bøtelegging. Regjeringen har allerede sagt at den håper det ikke blir nødvendig å innføre rutinemessige kontroller, et spørsmål den vil avgjøre med hjelp fra ekspert-komiteen.

Source: ABC News

Oversatt av Henning Nielsen

Forrige artikkelNational Endowment for Democracy har slettet nettsidene sine om prosjekter i Ukraina
Neste artikkelSaudi-Arabia vurderer å selge olje til Kina for yuan i stedet for dollar