Kinas diplomati i full sving i Kabul

0

Av M. K. Bhadrakumar.

Sist torsdag (24. mars 2022) kom den fungerende utenriksministeren til Talibans midlertidige regjering, Amir Khan Muttaqi, med en slående kommentar for å hilse på den besøkende kinesiske utenriksministeren Wang Yi i Kabul da han sa : «Dette er den viktigste delegasjonen på høyt nivå som er mottatt av Afghanistan.” Den sa mye om den stille suksessen til Beijings diplomati når det gjelder å snu maktforholdene i Hindu Kush. 

Kroppsspråket under velkomsten på den røde løperen under mottakelsen av Wang Yi viste at Kina har framstått som den mest innflytelsesrike eksterne aktøren i Afghanistan med god margin i perioden siden Taliban tok makta i august i fjor. Uten tvil kan det at USA har hendene fulle på det europeiske teateret, en virksomhet som som ser ut til å være uten sluttdato, bare fungere til Kinas fordel. 

Derfor var det forventninger til det tredje møtet for utenriksministrene i nabolandene til Afghanistan som Kina er vertskap for i Tunxi i den østlige kinesiske provinsen Anhui 30.-31. mars. 

Se lederatikkel i Global Times: ‘Neighboring countries’ solution’ helps more than just Afghans: Global Times editorial

Da det kinesiske utenriksdepartementets talsmann kunngjorde det to dager lange møtet som begynte på onsdag, satte han at den afghanske situasjonen «nå er i en kritisk overgang fra kaos til orden.» Denne uttalelsen satte møtet inn i sin rette kontekst. Han forsterket dette ved å legge til at landet står overfor «flere utfordringer innenfra og utenfra som må løses med mer støtte og hjelp.» 

Den kinesiske talsmannen sa at møtet håper å «samle mer konsensus» fra Afghanistans naboland og å diskutere «måter for å stabilisere situasjonen i fellesskap på». Dermed vil nabolandenes forum engasjere den afghanske fungerende utenriksministeren Amir Khan Muttaqi i et formelt «dialog»-format der han vil samhandle med deltakerne på arrangementet i Tunxi – utenriksministre fra Kina, Pakistan, Iran, Turkmenistan, Usbekistan, Kirgisistan og Russland – når det gjelder landets «vansker og behov.» 

Interessant nok bekreftet den kinesiske talsmannen spesifikt at Russlands utenriksminister Sergeij Lavrov vil delta på møtet i Tunxi «etter invitasjon». Dette er viktig på bakgrunn av konfrontasjonen mellom USA og Russland og Vestens samordnede forsøk de siste månedene på å lokke Taliban-regimet inn i en vestlige bane gjennom en blanding av forlokkende tilbud og trakassering. 

Verken Russland eller Kina ønsker at Afghanistan skal bli en arena i det store spillet, men når det er sagt, kan de heller ikke være passive overfor reinstalleringen av NATOs etterretningsapparat så nær grensene deres i det nye regionale sikkerhetsscenarioet.

Det er usannsynlig at Tunxi-møtet vil føre til anerkjennelse av Taliban-regjeringa. Men bortsett fra det kan det forventes en intensivering av de regionale statenes engasjement og samarbeid med Taliban-regimet. 

Wang Yis besøk i Kabul falt sammen med ankomsten av en russisk delegasjon på høyt nivå til den afghanske hovedstaden ledet av presidentutsendingen i Afghanistan Zamir Kabulov. Delegasjonen inkluderte representanter for ulike byråer i regjeringa, spesielt de økonomiske departementene. Det kan tenkes at Russland utarbeider et veikart for å trappe opp sikkerhets- og økonomisk samarbeid med Talibans midlertidige regjering. Den interne situasjonen i Afghanistan er i ferd med å stabilisere seg og utsiktene for eventuell organisert motstand mot Taliban har avtatt betydelig. 

Både Russland og Kina forbereder seg på å utdype det økonomiske samarbeidet med Kabul. Det er fullt tenkelig at de kan benytte seg av innovative betalingsmekanismer for å omgå tyranniet til den amerikanske dollaren («verdensvaluta»), og dermed undergrave Washingtons kapasitet til å holde Taliban-regimet i stramme tøyler økonomisk gjennom trakassering og utpressing til landet underkaster seg det vestlige diktatet. 

Under Wang Yis besøk i Kabul viste både den fungerende visestatsministeren Mullah Abdul Ghani Baradar og Muttaqi ettertrykkelig interesse for å utvide samarbeidet med Kina innenfor rammen av Belt and Road Initiative (BRI). Wang Yi har erklært at Kina er «klar til å gjøre en innsats for å utvide» Kina-Pakistan økonomiske korridor til Afghanistan og hjelpe landet med å utvikle seg som «en bro for regional tilkobling.» 

I utgangspunktet har både Beijing og Moskva grunn til å være fornøyd med den afghanske midlertidige regjeringas prestasjoner så langt, noe som tyder på at Taliban-ledelsens forpliktelse til fredelig gjenoppbygging av landet ikke bør trekkes i tvil. Wang Yi kom faktisk så langt som til å komplimentere Taliban-regimet for dets «serie positive tiltak for å svare på bekymringene til det internasjonale samfunnet.» Wang Yi sa til Muttaqi: «Vi motsetter oss det politiske presset og de økonomiske sanksjonene mot Afghanistan som pålegges av ikke-regionale styrker ved hver korsvei.» 

Selvsagt vil det avgjørende være hva Taliban-regimet presterer på sikkerhetsfronten. Baradar lovet at Kabul «ikke vil tillate noen styrker å engasjere seg i aktiviteter som undergraver Kina.» Han unnlot bare å nevne de vestlige etterretningstjenestene ved navn. Spesielt understreket Baradar den vekten som Taliban-ledelsen legger på hensynet til Kinas sikkerhet. 

Han sa at Kabul «vil ta konkrete og sterke tiltak for å oppnå sikkerhet i Afghanistan og bidra til å opprettholde regional sikkerhet.» Og enda viktigere; Baradar søkte Kinas hjelp til å styrke Afghanistans «sikkerhetskapasitet». Wang Yi benyttet anledninga til å formidle Beijings forventninger om at Kabul «oppriktig vil oppfylle sin forpliktelse om å resolutt slå ned på alle terrorstyrker, inkludert East Turkestan Islamic Movement». 

Med USA og EU håpløst fastlåst i sin konfrontasjon med Russland, er situasjonen rundt Afghanistan i radikal endring. Taliban-ledelsen er kunnskapsrike nok til å innse dette. Dermed ingen hindre for BRI-prosjektene i Afghanistan i denne endrede situasjonen. 

Les også Eurasia tar form: Hvordan SCO nettopp snudde verdensordenen

Denne artikkelen ble først publisert på bloggen til M. K. Bhadrakumar under tittelen China’s diplomacy on a roll in Kabul

Forrige artikkelSærtrekk ved Russlands manøverkrigføring i Ukraina
Neste artikkelFrancesco Buccino: FIRE, for vl vla vc piano
M. K. Bhadrakumar
M. K. Bhadrakumar er en pensjonert indisk karrierediplomat. Han har blant annet tjenestegjort i Sovietunionen, Pakistan, Iran og Afghanistan. Han skriver Indian Punchline, der han analyserer verdensbegivenhetene sett fra et indisk perspektiv.