De omfattende økonomiske sanksjonene rammer verdens folk

0

Av Antikrigsinitiativet.

«Krig er fortsettelse av politikk med militære midler», eller man kan snu på det å si at «økonomiske sanksjoner er krig uten militære våpen», og kan være langt mer dødelige enn militær krig. De kan også være langt mer effektive for å oppnå økonomisk verdenskontroll.

Det vi er vitne til nå er en storstilt, omfattende økonomisk verdenskrig, som først og fremst vil ramme deg og meg, det europeiske folket og verdens folk.

Det ble tidlig hevdet at sanksjonene er rettet mot oligarkene i Russland, og at de vil være effektive for å få nedrigget oligarkiet. De første sanksjonene var hovedsakelig rettet mot de rikeste russerne, men oligarkene vil langt på vei klare seg, slik bemidlede mennesker gjør.

Det som er viktig å være klar over er at de påfølgende og mest omfattende sanksjonene rammer energitilførsel, transport, matproduksjon, gjødselproduksjon, tilgang på medisiner og mange andre essensielle logistiske elementer i hverdagen til sivilsamfunnet.

Sanksjoner vil mest av alt ramme folket. Folket vil utvise stor misnøye over harde hverdager, og mange vil radikaliseres. Og dette kommer på toppen av to år med pandemi og nedstenging av samfunnet som har ført til ødeleggelse av produksjon og påfølgende enorme prisøkninger, som verden ikke har kommet ut av enda. Folk er allerede redde, ensomme og mange også ytterst bekymret for klima-, miljø- og natursituasjonen verden står ovenfor.

Bølgene av økonomiske sanksjoner som drives fra Washington har som hovedmål å kutte alle bånd mellom Europa og Russland. Europa vil tape stort på det som skjer nå.

Russland har lenge forberedt seg og har nå andre markeder for sin olje, gass, mat og gjødselproduksjon. Europa har ikke funnet nye leveranser, og det kan bli svært kaldt i Sentral-Europa og energimarkedet var hardt presset fra før.

Antikrigs-Initiativet stiller seg ikke bare spørrende, vi er kritiske til sanksjonene. Som fredsorganisasjon er vi så klart imot at Norge har sendt våpen til Ukraina, noe vår fellesuttalelse med IKFF Bergen fra 2. mars slår fast.

Antikrigs-Initiativet v/arbeidsutvalget

Fra nettsidene til Antikrigs-initiativet

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelJohn Mearsheimer om hvorfor Vesten er hovedansvarlig for den ukrainske krisa
Neste artikkelSaudi-Arabia henretter 81 mennesker på en eneste dag