Ukraina og strømforvaltningen i Norge

0
Strømstans. Shutterstock.

Av Odd Handegård.

Russlands innmarsj i Ukraina er selvfølgelig uakseptabel, men det er jo akkurat slik stormaktene opererer når de føler at deres sikkerhetsinteresser er truet. USA er jo det mest typiske eksemplet ettersom de har okkupert land rundt hele kloden, også når de skal beskytte sine økonomiske interesser. Ser man nøkternt på saken, kunne innmarsjen i Ukraina vært unngått dersom USA og NATO hadde akseptert russernes krav om at Ukraina ikke burde inkorporeres i NATO. Men slik ble det ikke – i grunnen har begge sider en del av skylda for det som har skjedd.

Alle er tilsynelatende enige om at Ukraina-situasjonen vi føre til at strømprisen i Europa og Norge vil stige ytterligere, dels fordi de sanksjonene som er vedtatt bl.a. vil bety at åpningen av den nye gasskabelen fra Russland, gjennom Østersjøen, vil bli ytterligere forsinket av Tyskland (etter press fra USA som er interessert i å selge egen «flytende» gass til Europa). Dersom USA ikke klarer å dekke behovet for gass, er det nærliggende å tro at stengte kullgruver i Tyskland og Polen m.fl. vil blir åpnet på nytt. – Spørsmålet er likevel hva den nye situasjonen i Europa vil bety for Norge – bortsett fra at Statoil kommer til å tjene vanvittig med penger?

Regjeringen har ikke gitt uttrykk for noe (foreløpig). Etter mitt syn er det enda viktigere at myndighetene ikke begrenser «subsidieringen» av strømprisen med en brøkdel av de ekstrainntektene til Norge. Hele beløpet over 30 øre/kWh bør tilbakebetales til forbrukerne. Men i tillegg må myndighetene endre deler av det liberaliserte markedssystemet vårt. Et flerpris-system kan lett gjennomføres, men det enkleste av alt er å redusere strømeksporten (og elektrifiseringen av sokkelen). De eksportavtaler vi har med EU er ikke i veien for det. Jeg har ennå ikke sett hva slags bindende avtaler vi har – bortsett fra at det i prinsippet er forbudt å subsidiere norsk industri, noe Norge faktisk har fått et midlertidig unntak fra (pga «konkurransesituasjonen»). Men prisen til norske husholdninger, blander ikke EU seg opp i.

Ukraina-krisen vil helt sikkert bli et argument for ytterligere prisstigning på strøm. Konsekvensen må heller bli en forsterket kamp for lavere norsk strømpris, både kortsiktige og langsiktige tiltak.

Du finner over 700 artikler om ENERGI på steigan.no

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.