Koronapass og rørende omsorg for sykehjemspasienter

0

Av Solfrid Jarsve Brekke.

I mars 2020 fikk vi alle se regjeringen Solbergs rørende omsorg. Vi var blitt rammet av en type koronavirus kalt Sars-Covid-19 som de fleste fikk influensasymptomer av, og som gamle og skrøpelige kunne dø av. De fleste ville nok ha isolert disse skrøpelig og gamle fra resten av befolkningen, og latt samfunnet fortsette sin vante gang? Statsminister Erna Solberg isolerte like godt alle mennesker og hele samfunnet, for å verne om og beskytte disse gamle og skrøpelige.

Barn ble fortalt at om du gir bestemor en klem kan hun bli syk og dø. 

Før 2020 pleide vi å ha en 3 måneders influensaepidemi hvert år som sveipet med seg 1000-1500 gamle og skrøpelige på sykehjem. De fleste gamle dør ikke av kroniske sykdommer som kreft eller hjerteinfarkt, men av noe så banalt som influensa.

Fra nedstengningen av samfunnet i mars 2020 og 18 måneder frem i tid hadde rundt 800 mennesker dødd av covidsykdom. Det store flertall var gamle og skrøpelige på sykehjem. Flere døde med covid enn av covid. Influensadøden var det året nær null. Vi hadde underdødelighet i Norge sett i forhold til tidligere år. Dette tolket regjeringen Solberg som at de massive nedstengningene var en suksess, for helseeksperter og journalister hadde estimert med hundretusener av døde. Vi kunne alle puste lettet ut. Ubehagelig da at John Hopkins universitet (januar 2022) finner gjennom metaanalyse at nedstengningen har vært helt uten helsemessig virkning. Tryggest å ikke presentere dette i media, med tanke på de titusener som har fått livene sine ødelagt, dette kan bli for provoserende og forvirrende for folk å forholde seg til. 

I andre land hadde leger hatt covidsyke under observasjon, for å finne ut hvordan sykdommen artet seg. De behandlet covid-infeksjonen tidlig, med immunstyrkende og virushemmende medisiner, og fase 2 som inntraff hos noen, behandlet de med anti-allergisk medisin. Selv om disse kunne vise til null respiratorpasienter og opp mot 100% overlevelse valgte regjeringen Solberg å se bort fra dette. Legenes kliniske forskning ble sensurert i nettplattformer og nyhetsmedier over hele verden. I Norge fjerndiagnostiserte legene covidsyke basert på upålitelige covidtester. Behandlingen var isolasjon i hjemmet til pasienten ble blå på leppene, da ble han lagt inn på sykehus.

Så kom vaksinen, og regjeringen og norske leger som hadde fulgt instruksene fra et mulig korrupt WHO om å nekte befolkningen tidlig behandling, kunne nå lede og presse befolkningen/flokken mot vaksinen, godt hjulpet av journalister som opptrådte som regjeringens forlengede arm. Vaksinen ble presentert som vår redning og eneste løsning på et stort samfunnsproblem. Man undres om årsakssammenhengen var motsatt, at «samfunnsproblemet» var konstruert for å muliggjøre testing, vaksiner og Corona-pass, i en øvelse i overvåking av en befolkning?? 

De friske og sterke ble fortalt at de måtte vaksinere seg i sympati med bestemor på sykehjem. Så begynte bestemødre å dø på sykehjem rett etter at de hadde tatt vaksinen. Da var plutselig ikke regjeringen Solberg så omsorgsfull lenger. De sa at dødsfall på sykehjem er noe vi alle må regne med, og de hadde andre årsaker enn vaksinen. Det var ikke fullt så rørende, men store deler av befolkningen ble vaksinert likevel, både en og to ganger for å være sikker.

Noen måneder senere kom en ny bølge med covid, og de vaksinerte ble like syke som de uvaksinerte. Da hevdet regjeringen med god hjelp av pressen at dette skyldtes at man ikke hadde tatt en tredje dose. Hadde befolkningen tatt en tredje vaksinedose, hadde de holdt seg friske. 

De siste årene har vist oss at regjeringen har pålagt samfunnet totalitære tiltak som stadig mangler god begrunnelse. Hvem tror på regjeringen Solbergs og Støres rørende omsorg for sykehjemspasienter? Intuisjonen folk sitter med er at det norske folk føres mot overvåkning, gjennom testing, koronapass og planer som Great Reset/Agenda 2030/New World Order. Årsaken til koronatiltakene har regjeringen Solberg sagt skal unntas offentlighet i flere tiår.  

Jeg regner med at alle forstår at vaksinene fungerer dårlig, de gir ikke immunitet, og effekten stiger ikke ved 5. og 6. dose? Man kan spørre hvorfor ikke vaksineprodusenter bare bruker spikeproteinet i vaksinen? Da får de riktig dose etter pasientens vekt. Hvorfor insisterer de på å gå omveien om genomet?

Hvor sikker kan vi være på at covidtesten gir korrekt resultat? Hvor spesifikk og sensitiv er den? Sars- Covid-19-viruset er smittsomt i de 4-5 første dagene med symptomer. Helsedirektoratet mener nylig smittede er smittsomme under inkubasjonstiden før symptomene bryter ut, mens andre mener at asymptomatisk smitte ikke finnes. Bør det ikke være et poeng at covidtesten slår ut som positiv når den smittede er smittsom, siden den ikke gjør det, hvorfor er den i bruk som diagnoseredskap?

Regjeringen har som sagt satt i gang en rekke totalitære tiltak for å hindre smittespredning av et virus de færreste blir alvorlig syk av. De vil innføre koronapass basert seg på en vaksine som ikke fungerer, og en tvilsom test. Blir koronapasset innført som et skalkeskjul for å innføre overvåking av befolkningen? Man kan begynne å lure når man leser om de totalitære tiltakene i Østerrike, Australia og New Zealand.

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelDyrelivet ber om hjelp mot stadig sterkere elektromagnetiske felt
Neste artikkelTungt væpnet politi mot fredelige lastebilsjåfører i Canada