Støre viderefører smittevernstaten til Erna Solberg

0
Støre slik vår tegner Dominika ser ham.

Regjeringen letter på smitteverntiltakene, men frislipp blir det ikke. Smittebølgen er ikke mulig å stoppe og regjeringen beholder derfor flere tiltak for å dempe smittetoppen og unngå at helsevesenet kneler, skriver E24.

Dette viser at Støre fortsetter å drive Norge som en Smittevernstat. Regjeringa Støre bruker «pandemien» til fortsatt å sette rettsstatens prinsipper til side. Heller ikke under Støre er Norge et land med møte-, forsamlings- og demonstrasjonsfrihet. Rettigheter vi er garantert av Grunnloven og Menneskerettighetserklæringen er suspendert og blir delt ut i små porsjoner, hvis myndighetene synes at de vil drive litt uregelmessig forsterkning med oss.

Det er så hyklersk som det kan bli at en mann som har stått 100% bak nedlegging av sjukehus og sjukehussenger i Norge gjennom 20-30 år nå viser til «kapasiteten» for å begrunne fortsatt unntakstilstand. Koronatiltakene koster milliarder, men hvor mye har Solberg og Støre brukt for å ruste opp sjukehusene?

Roper ulv

Støre sa i sin pressekonferanse:

«Vi må fortsatt leve med strenge restriksjoner etter at regjeringen på en pressekonferanse torsdag kveld annonserte skjenkestopp etter klokken 23, anbefaler grønt nivå på videregående skoler, fortsatt hjemmekontor – og store endringer i karantenereglene.

– Selv om vi nå åpner noe opp, må vi fremdeles ta hensyn til at vi lever i en pandemi med et svært alvorlig virus, sier statsminister Jonas Gahr Støre og legger til at tiltakene har virket, og at man har klart å holde trykket akseptabelt på helsetjenesten.»

Verken denne eller den foregående regjeringa har lagt fram noe som helst vitenskapelig grunnlag for at skolestengninger og lockdown har noen som helst betydning for å bekjempe et virus. Og de har heller aldri lagt fram noen konsekvensanalyse – hva er virkningene av tiltakene? hva sier en kost-nytte-vurdering? hva er de langsiktige virkningene av å herje med samfunnet som de gjør?

Data fra Sør-Afrika og andre land viser at omikron-varianten stort sett ikke gir alvorlig sjukdom og heller ikke mange innleggelser på sjukehus. De rapportene som kommer om symptomene likner mistenkelig på en vanlig sterk forkjølelse. Og for dette skal man ødelegge ungdommens oppvekstvilkår, utdanninga, arbeidsplasser og økonomi?

Fullmakt til ekspropriering

Den profesjonelle fryktgeneratoren i Helsedirektoratet, Espen Nakstad, drar den enda lenger denne gangen. Han sier at det kan bli aktuelt å ta i bruk helseberedskapsloven:

Som følge av det potensielt skyhøye sykefraværet mener direktoratet at det i verste fall kan bli nødvendig å ta i bruk helseberedskapsloven, og anbefaler regjeringen å være forberedt på dette.

Loven gir blant annet hjemmel for rekvisisjon av eiendom og rettigheter, tjenesteplikt og beordring av helsepersonell til å bli i tjenesten utover ordinær arbeidstid, og fullmakter til å omdisponere ressurser og oppgaver.

– Vi jobber med det nå, fordi vi i en prekærsituasjon kan få så stor mangel på personell og andre ressurser, at vi må prioritere hardere. Det er en situasjon vi ikke ønsker å komme i, men vi må være forberedt på at vi kan komme dit hvis smitteutviklingen fortsetter i samme tempo neste uke, sier Nakstad.

Rekvisisjon av eiendom og rettigheter, tjenesteplikt og beordring av helsepersonell for å bekjempe en forkjølelse? Kan ikke noen fortelle keiseren at han er naken?

Rett under sitatene fra Nakstad viser NRK at det er 228 innlagte på norske sjukehus. 228 innlagte! Det er ingenting. Det er mindre enn normalt i en influensasesong og det er tall som burde kunne takles i en moderne velferdsstat uten at noen så mye som blunket. Hvis dette er et problem, så handler det ikke om et virs. Da handler det om et helsevesen som er ødelagt av de samme byråkratene og politikerne som nå kjører norsk økonomi og samfunnsliv i grøfta.

På samme side viser NRK at det er 1381 «døde med korona». Dette tallet samler opp alt fra nesten tre hele influensasesonger, og man er altså likevel ikke kommet opp i tallet for influensasesongen 2017–18.

Forrige artikkelRop fra frustrert SP-mann
Neste artikkelArrestasjonen av den danske etterretningssjefen og Danmarks rolle som USAs spionsentral i Norden
Pål Steigan
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).