Når tallsjusk blir vitenskap

0

Av Hovard Widding.

FHi har hårdnakket hevdet at uvaksinerte fyller sykehusene, men akkurat som forrige gang jeg arresterte FHI på rent sjusk med tall som ikke henger sammen, er ukerapport for uke 52 en ny runde av samme, der de ikke forventer at noen vil etterprøve tallene men godta konklusjoner på pent sagt sviktende tall materiale. For ukerapport 52, vis innhold og konklusjoner har vært «lekket til pressen» kan vi se følgende tabell.

Det er altså i sum 257 nye pasienter, alle med påvist Covid, og det betyr at alle 257 fordrer krevende smitteverntiltak, men det er IKKE det tallet FHI legger til grunn når de konkluderer med at uvaksinerte er overrepresenterte, og i en grad som gjør at flere bør vaksineres. De starter fra tallet 180 som har Covid som HOVED-årsak, og derav ble 77 Covidpasienter 29.96% eller 30% fjernet fra tall grunnlaget. Vaksinestatus for disse 77 forblir vi lykkelig uvitende om, og det synes påtagelig og plausibelt.

Ser vi nå videre på samme tabellen, opplyses det 85 uvaksinerte, og 71 fullvaksinerte, og DET er grunnlaget for FHIs konklusjon, men når man summerer de 2 tallene så blir 85+71 bare 156, mens tallet de skulle startet fra var 180, så her forsvant nye 24 pasienter vi ikke opplyses status for. Om disse 24 er «delvaksinerte» med 1 dose forblir vi uvitende om.

Faktum er at 257 pasienter er innlagt, og der alle fordrer smitteverntiltak som belaster helsevesenet stort, og det er videre ett faktum at 77+24, i sum 101 pasienter med påvist Covid IKKE deltar i grunnlaget for FHIs konklusjoner. 101 /257 = 39.3% av alle med påvist Covid mangler i grunnlaget FHI konkluderer fra.

Se for deg at dette var ett stortingsvalg, (konsekvensene er jo nær de samme), og at 39.3% av stemmene avgitt ikke skulle telle i valgresultatet.

Ville du ansett valgresultatet og kåringen av en valgvinner som legitim? 

85 uvaksinerte som opplyses av en total på 257 er bare 33% av de innlagte, og er faktum at de resterende 67% er vaksinerte (noe rapporten ikke forteller), er det jo ikke de uvaksinerte som fyller sykehusene, og tallene er FØR vi tar inn over oss at det til dato er hele 4.526 ALVORLIG vaksineskadde på 53 uker. De vaksineskadde er derav i snitt 85 pasienter pr uke som hadde behov for legehjelp, eller like mange som de 85 uvaksinerte de hevder fyller sykehusene, men de vaksine skadde nevnes ikke i media.

Da bivirkningsrapportene kommer med ujevne mellom rom, og ikke opplyser i hvilken uke skadene inntraff, må vi derav leve med ett estimat på enten snittet med 85 pr uke, eller differansen mellom rapporten for 14 desember og rapporten pr 4 januar, der det på 3 uker ble tilført 325 alvorlig skadet (108 pr uke), samt 10 nye dødsfall

Legger vi til de 108 alvorlig skadede i snitt siste 3 uker, er det på ny ukjent hvor mange av de som ble innlagt, men sykehus eller legehjelp er åpenbart relevant for alvorlig skadde, så vi kan da summere 257 Covid pasienter og 108 vaksine skadde som blir 365 «Covid-relaterte» pasienter, og det eneste vi vet fra tallene hos FHI er at 85 var uvaksinerte, vi vet at 71 fullvaksinerte var innlagte, og 108 er vaksine skadde (sum 179 vaksinerte der) mens status forblir ukjent for 101.

FHis tall går ikke opp, og konklusjonene er basert på «ett valgresultat» ingen ved sine fulle fem kan godta, så her er tallsjusk man aldri har sett maken til blitt til «vitenskapelige konklusjoner» man «lekker til media», mens man samtidig holder lokket tett på trykkokeren som viser de reelle tall ett år etter vaksineringen starter, og de tallene viser at hele 91.4 % av alle dødsfall og alvorlige skader er for gruppen vaksinerte. Hele 79.3% av alvorlig vaksine skadde er i gruppen under 70 år, der man knapt har sett Covid dødsfall.

Les også: Dansk studie: De vaksinerte har etter kort tid høyere smitterisiko for omikron enn uvaksinerte

Den forrige vaksineskandalen, den gangen vår tids største hadde 10 vaksinedøde og ca. 800 alvorlig skadde. Denne gangen er tallene kommet opp i 243 døde og 4.526 alvorlig skadet for å oppnå opp til 60 dagers beskyttelse mot noe med lavere dødelighet for nordmenn enn influensa, men på tross av dette faktum skiver legemiddelverket i sin oppsummering av 4 januar-rapporten : 

«Meldingene vi har mottatt så langt gir ikke grunnlag for å endre gjeldende overordnede anbefalinger for vaksinering.»

Forrige artikkelNå foreligger el-tallene for 2021
Neste artikkel– USA har strak kurs mot kollapsen
Skribent er en betegnelse vi bruker i databasen på alle som ikke er registrert der som forfattere. I de aller fleste tilfelle vil du finne forfatterens navn i artikkelen.