Forskning: Piggproteinet som dannes i kroppen etter vaksinene gir langvarige skader

0

Første gangs påvisning av piggproteinet fra vaksinene hos en person som døde etter vaksinasjon mot Covid-19.

Av Prof. Dr. Arne Burkhardt og Prof. Dr. Walter Lang.

Mistanken om at piggproteinet som dannes i kroppen som et resultat av «vaksinasjonen» mot Covid-19 kan være ansvarlig for patologisk observerte betennelser og skader i blodkar, er nå bekreftet immunohistologisk for første gang.

Patologene Prof. Dr. Arne Burkhardt og Prof. Dr. Walter Lang og deres team har lykkes i å pålitelig oppdage vaksinepiggproteinet i karene til en person som døde 4 måneder etter «vaksinering» og som hadde vaskulære lesjoner og også vaksineindusert myokarditt. Deteksjon var vellykket ved å bruke et antistoff spesifikt for piggproteinet ved konvensjonell immunhistokjemi på vevsseksjonene.

Den beskrevne påvisningsmetoden kan brukes på alle organ- og celleskader der det er funnet iøynefallende patologiske funn etter «vaksinasjon» mot Covid-19. Av dette følger: Av etiske, juridiske og vitenskapelige årsaker skal alle histopatologiske undersøkelser i forbindelse med skade på grunn av «vaksinasjon» mot Covid-19 følges med denne metoden med umiddelbar virkning.

Reutlingen, 17. januar 2022

Prof. Dr. Arne Burkhardt og Prof. Dr. Walter Lang

Image
Prof. Dr. Arne Burkhardt
Image
Prof. Dr. Walter Lang

Kommentar:

Denne undersøkelsen er et gjennombrudd når det gjelder å forstå hvordan de såkalte «vaksinene» fører til langvarige skader i kroppen til den vaksinerte. Vår fagkonsulent sier at dette er viktige nyheter:

De brukte igjen kun en indirekt påvisningsmetode, nemlig akkurat samme som hurtigtester: antistoffdeteksjon til spikeproteinet. Det er stor forskjell om man påviser selve proteinet eller dens subunits (S1, S2) eller om man påviser et spesifikt protein (antistoff) som kan binde pigg-proteinet. I vitenskapelig litteratur finnes fortsatt kun én artikkel som sier at de har funnet selve spikeproteinet i blodet – men studien var veldig dårlig gjennomført, med analytiske metoder jeg (som har jobbet mye med analysekjemi) ikke stoler på. Bruker man antistoff-baserte analysemetoder er ulempen at spesifisiteten aldri er helt 100%. Det vil si at jeg setter spørsmålstegn bak metodikken så lenge jeg ikke ser en protokoll som viser meg at analysemetoden kan hva den lover (finne pigg-proteinet). 

«Detection was successful using an antibody specific for the spike protein»

Men det som er stort her, selv om de brukte en indirekte påvisningsmetode, det er at de klarte å påvise antistoff fra histopatologiske prøver av døde i nær tidsmessig sammenheng etter vaksinasjon. Jeg håper virkelig at de publiserer dette i en vitenskapelig fagtidsskrift.

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.