Et kart som stemmer med terrenget

0

Åpne … et ord til besvær

Av Hege Solbakken.

Mange begynner å sette spørsmål ved hva regjeringen egentlig driver med når det gjelder pandemipolitikken. Ordet «åpne» er mållinjen som hele tiden blir flyttet på. Fra «to uker til å flate kurven», via dugnaden med fullvaksinering  (to doser), til nå der koronasertifikatet er det som endelig skal «åpne» Norge. Dissonansen hos befolkningen er til å ta og føle på. 

Kunstnerne og restaurantfolket vil ha koronasertifikat fordi det nå begynner å tære på både det ene og det andre. Mens atter andre argumenterer mot regjeringens koronasertifikat og sier at de ikke virker fordi injiserte smitter like mye som de uinjiserte. Og så har vi Camilla Stoltenberg fra FHI som i november 2021 forvirret det hele ved å si «Det skal brukes for å åpne opp, og er egentlig ikke et smittereduserende tiltak

Ikke nok med det, mange av oss fikk hakeslepp da vi leste at  helseminister Kjerkhol og statsminister Støre vil kjøpe tester for fem milliarder kroner. Tro det eller ei, det er visst ikke smittevern, det heller: «Vi ønsker å bruke jevnlig testing for å holde samfunnet mest mulig åpent», sier Kjerkhol til VG.

Det begynner å bli tydelig at det å «åpne» Norge ïkke betyr det vi tror det betyr. Problemet er at vi skjønner ikke hva regjeringen mener, fordi kartet vi bruker, ikke stemmer med terrenget. Når vi undersøker terrenget nøyere, ser vi at svaret på hva «åpne» betyr, finner vi i selve systemet de innfører.  

En nyttårshilsen til teknokratisk besvær

De siste to årene har jeg lagt merke til at regjeringen bruker pressen til å så et frø om noe de ønsker å drive frem. Vær obs når de kommer med et nytt tema i tandem med ordene «bekymret», «kan bli», «forventer», «frykter», osv. Nyttårsaften, 2021 fikk jeg boblevannet nærmest i halsen da jeg så en tilsynelatende uskyldig nyttårshilsen fra folkets favorittjournalist fra hovedstrømsmedia, Fredrik Solvang, der han tok opp akkurat samme tema som FHI direktøren, Camilla Stoltenberg, hadde formidlet i et intervju med VG samme dag. 

På hver sin måte fronter Stoltenberg og Solvang det systemet som regjeringen innfører under dekke av smittevern i form av blant annet, testing, identifisering og sporing (track and trace): Dette systemet har flere navn enn mørkemannen selv: Agenda 2030, The Great Reset (den store nullstillingen), Build Back Better, Stakeholder Capitalism/Inclusive Capitalism, Global Governance, Green New Deal, New International Economic Order, New World Order. Med andre ord: Innføringen av bærekraftig utvikling/grønn økonomi.

Sistnevnte har i årevis blitt presentert for oss som redningen på alle klodens problemer. Et utopiens fyrtårn som de aller fleste mer eller mindre entusiastisk har fulgt signalene til.

At dette er et nytt økonomisk system, har ikke vært skjult. Som Christiania Figueres, tidligere klimasjef i FN sa i 2015

«Dette er høyst sannsynlig den vanskeligste oppgaven vi har begitt oss ut på, nemlig bevisst å omforme den økonomiske utviklingsmodellen for første gang i menneskehetens historie.» 

Det som de har skjult  for oss, er at denne nye samfunnsstrukturen og det nye økonomiske systemet bruker rutenettet for en helsekrise som verktøy. Nærmere bestemt et rutenett av kontroll i form av overvåking, identifikasjon og sporing i sanntid via 5G for innhøsting og salg av våre data i samfunnets og finanskapitalens tjeneste.

Med andre ord:  Et permanent datadrevet overvåkingssamfunn. 

Regjeringen sier det rett ut i Stortingsmelding 22 (2020-202): Data som en ressurs, datadrevet økonomi og innovasjon: «Vi er nå i overgangen til et mer bærekraftig samfunn og en grønnere økonomi.»

Dessverre kan vi se at stikk i strid med hva de aller fleste har trodd, viser bærekraftig utvikling/grønn økonomi seg nå i all sin teknokratisk/tyranniske uprakt. 

Det er fordi inspirasjonen og nesten alt av bærekraftig utvikling/det grønne skiftet er hentet fra et teknokratisk tyrannisk utopia med navn Technocracy, fra 1930-tallet.

I boken Techonocracy The Hard Road to World Order sammenligner Patrick Wood Technocracy med bærekraftig utvikling, og som han sier, de er så like at det ikke kvalifiserer til betegnelsen neo-technocracy, engang. 

Veien til den versjonen vi har i dag gikk blant annet via David Rockefeller og Zbigniew Brzezinskis New International Economic Order fra 1973. Den ble så omdøpt til New World Order i 1990 (av Bush sr.). Gro Harlem Brundtland hadde allerede i 1987 kommet med sin versjon med det mer forførende navnet Bærekraftig utvikling i  rapporten Our Common Future, og i 2017 fikk vi til slutt dagens kortversjon, de 17 bærekraftsmålene.

Bærekraftig utvikling er (som forgjengeren) et forvirrende ideologisk amalgam av alt mellom himmel og jord. Her finner man Communitarisme/The Third Way og Amitai Etzioni, Scientism, Peter Drucker og»The Modern Managements-» og megakirkens far, Comte og hans humane katolisisme uten Gud, Hegel og hans Dialektikk, Marx og The Fabians, Korporatisme og andre politiske nyanser både fra høyre og venstre, for ikke å snakke om Transhumanisme, for å nevne noen få. Her er det noe å hente for alle.

Genistreken med å fange hele politikkens spektrum ser vi nå, der et samstemt storting fra høyre til venstre nikker i takt med den tyranniske ideologien som har fanget dem alle «til klodens og folkets beste».

Patrick Wood beskriver Technocracy fra 30-tallet i boken Technocracy Rising The Trojan Horse of Global Transformation, 2015: 

«Technocracy er et ressursbasert økonomisk system som bruker energi som bokføringssystem. Dette er i kontrast til vårt nåværende økonomiske system som er prisbasert (f.eks tilbud og etterspørsel) og som bruker penger som bokføringssystem.»I et ressursbasert økonomisk system vil data om alle ressurser  som er nødvendig for menneskelig opphold bli nøye målt og fordelt på mest mulig effektiv måte for å forhindre svinn.

All forbruk vil automatisk bli begrenset ved å gi hver enkelt borger en kvote av et energisertifikat. Disse sertifikatene kan bli brukt til å kjøpe varer og tjenester der prisen har blitt bestemt på grunnlag av hvor mye energi det tok å produsere dem. Dette, regnet de med, ville skape et utopisk samfunn der mennesker kun trengte å jobbe 20 timer i uken og fremdeles ha nok varer tilgjengelig til forbruk.» (s.13)

Ha i mente stortingsmeldingen nevnt ovenfor der vi (humankapitalen) og våre data (den nye oljen, uansett hva de påstår) er fremtidens ressurs. Her skimter man et brutalt tyrannisk samfunn der det aldri kan være noe slinger i valsen. Leser du mellom linjene, er det ikke så vanskelig å få øye på koronasertifikatet/digital ID på blokkjede med karbonkreditt og ESG-kriterier (sosial kreditt)  som både personer, bedrifter og organisasjoner må følge. (Kriterier for gode miljømessige, sosialmessige og styringsmessige forhold som innfrir bærekraftsmålene), borgerlønn, sirkeløkonomi og delingsøkonomi, atferdsendring og «nudging»,  for ikke å glemme Erna Solbergs uttalelse om at «vi skal arbeide mindre«. 

Dette er «Social Engineering» på høyeste plan.

En av grunnene til at det aldri ble noe schwung på Technocracy var at de ikke hadde teknologi til å måle, katalogisere og kontrollere energi på hele planeten 24/t i døgnet, men det har de nå. 

La oss begynne med «effekt»

I VG-intervjuet fra nyttårsaften 2021 uttrykker FHI direktøren sin «bekymring» om det å sette i gang strenge tiltak uten at man måler effekten av tiltakene. Ja, hun sier sågar at det er «uakseptabelt, egentlig.»

Og i sin nyttårshilsen samme kveld skriver Fredrik Solvang på FB at han håper «vi i fremtiden kun vil ha koronavirkemidler som er vitenskapelig fundert og ikke bare generelle forbud og nedstengninger uten at man vet hva effekten er.» 

Hovedordet hos begge to er det tilsynelatende uskyldige ordet «effekt», men merk også at Solvang ikke setter spørsmål ved at vi overhodet har koronatiltak nå to år senere! Derimot sår han den tanken at det er helt greitt å bruke systemets verktøy, nemlig forbud og nedstengninger, bare vi vet hva effekten er… 

«Effekt» (impakt) er et av de mest grunnleggende ordene i FNs agenda 2030. Det brukes i bærekraftig finans (ESG finans/sosialimpaktfinans/humankapital impakt bonds (betal for resultat)) er en av tre hovedelementer i det som Verdens økonomiske Forum annonserte som The Great Reset (Den store nullstillingen) i juni 2020. De andre to er stakeholder kapitalisme/global governance og den fjerde industrielle revolusjon. Samme måned året før, inngikk FN og WEF partnerskap. Hovedmålet var, uttalte Klaus Schwab, å påskynde implementeringen av Agenda 2030 for Bærekraftig utvikling.

Filosofen og undersøkende skribent, Julianne Romanello fra USA beskriver bruken av effekt (impakt) i bærekraftig finans. Merk at Inclusive Capitalism er det samme som Stakeholderkapitalisme. Førstnevnte brukes mest i USA:

«Effekt»,  (Impakt), er selve grunnlaget for Social Impact Finance (SIF) – den innovative finansieringsmekanismen som er er selve kjernen i The Great Reset (den store nullstillingen)/Inclusive Capitalism. SIF muliggjør at private enheter finansierer og styrer/overvåker de offentlige tjenestene, som f.eks. utdannelse, som bunnskrapte lokale og statlige organer er forpliktet til å levere.

Det er en modell som i praksis privatiserer offentlige tjenester:  Direkte finansiering og levering av tjenester, gjøres av en privat investor som vil få tilbakebetalt kostnadene fra det offentlige (skattepenger) dersom, og bare dersom, tjenesten kan vise til å ha nådd spesielle mål (suksessmåling hs)  eller effekt. Dette er en utfallsbasert modell for finansiering som gjør det mulig for finanskapitalen (de private investorene)  å forhandle med det offentlige slik at utfallet av ulike offentlige tjenester er i tråd med private (versus folkets) interesser.»

«Sertifikatene, overvåkingen, IoT sensorer som vi nå ser blir innlemmet under påskudd av en offentlig krise, er i virkeligheten verktøyet for å måle effekten som er så viktig for den nye Sosialimpaktøkonomien.»  

I videoen under snakker Sir Ronald Cohen, Impaktinvesteringens far,om hvordan finanskapitalen redder de fattige fra statens stramme budsjetter.
Nei, sier Alison Hawver McDowell, en undersøkende skribent fra Philadelphia, dette er en rovgrisk finansieringsmåte som må ha austerity (bunnskrapte offentlige kasser) for å fungere.

Har du noen gang lurt på hvorfor kommunen din år etter år kutter ned alt av grunnleggende tjenester? Det har de gjort for å legge grunnlaget for dagens stakeholderøkonomi der denne type finansiering er konge.

YouTube playerSe lenke nedenfor og lær fra den som har talt og skrevet mest og best om temaet, Alison Hawver McDowell. Tre av hennes artikler er oversatt til norsk.

Grunnlov og menneskerettigheter på effektens alter

Intervjuet med Camilla Stoltenberg i VG avslører også det som regjeringen selv innrømmer  i «Omtale av menneskerettigheter, grunnloven og forholdsmessighetskrav»:

«Flere av smitteverntiltakene griper inn i menneskerettigheter
og rettigheter som er beskyttet av Grunnloven.»

Akkurat som Christiania Figueres, uttrykker Camilla Stoltenberg at det er ikke noen enkel oppgave å innføre et helt nytt system:

«Men å ha bedre nasjonale systemer for forskning i sanntid, og robuste helhetlige digitale systemer er avgjørende. Men det er ikke så fort gjort, svarer FHI direktøren.» De har sågar, sier hun, prøvd flere ganger å forske på tiltak under pandemien, men at det «ikke er lagt til rette for det hverken juridisk, organisatorisk eller på andre måter.» 

Nei, permanente inngrep i grunnlov og menneskerettigheter tar tid dersom man ikke vil ha en revolt!
Ja, det er ingen grunn til å tro at et system som suspenderer deler av grunnlov og menneskerettighetene til å begynne med, har tenkt å slutte der. Det er ikke lillefingeren de er ute etter. Det er hele hånden.

De vil ha datainnhøsting fra alle sektorer i samfunnet. I tillegg til helse, nevner Stoltenberg barn og unge, næringslivet og kulturlivet. Dette er en innhøsting i et omfang som går langt utover hva vi noen gang i fredstid hadde gått med på.
For å overtale oss til dette uten at vi protesterer, presenterer de løsningen på «problemet» ved å gi oss en definert firkant av å enten gå med på strenge tiltak, eller tåle udemokratisk innhøsting av våre data. Begge valg innebærer å sette grunnlov og menneskerettigheter til side. De gir oss valget mellom pest og kolera, uten at de fleste av oss er klar over at begge deler er dødelig.

Akkurat hvor langt de har tenkt å gå vekk fra det samfunnet vi hadde, ser vi her når hun snakker om den midlertidige beredskapsappen som ble trukket fra markedet etter at både Amnesty International  og datatilsynet ropte varsko fordi den var i strid med personregelverket:

«Hvis vi skulle ha brukt de vanlige ordningene for tilgang til data ville vi måttet vente i månedsvis, kanskje årevis, på å skaffe tillatelse, og ville ikke visst om vi hadde fått det i det hele tatt.«

Citizen data, her ser vi også hva de egentlig ønsker seg (social kreditt), i Storbrittania.
Klikk på bildet for PDF

Lisens til å bryte grunnlov og menneskerettigheter

Testing og vaksiner er gjengangerne til regjeringen. Hvorfor? Svaret ligger her: 

«Flere av smitteverntiltakene griper inn i menneskerettigheter og rettigheter som er beskyttet av Grunnloven. Ved inngrep i beskyttede rettigheter kreves det at begrensningen har tilstrekkelig grunnlag i lov, ivaretar et legitimt formål og er forholdsmessig. Det er klart at hensynet til å hindre spredningen av covid-19 og til å unngå at helse- og omsorgstjenesten overbelastes, er legitime formål ved inngrep i de aktuelle rettighetene.»

Her er de viktige ordene:

1) «hindre spredning» som rettferdiggjør tester og TISK;
2) «..unngår belastning av helse- og omsorgstjenesten», som rettferdiggjør vaksiner (fordi vaksinene angiveligvis skal gi lettere sykdom). Både tester og vaksiner rettferdiggjør koronasertifikat/digital Id på blokkjede for bare slik vil man ha full kontroll over smittevernet

Med andre ord, kan regjeringen si at tiltakene forhindrer spredning og at det fører til at man unngår belastning av helse- og omsorgstjenesten, har regjeringen gitt seg selv lisens til å bryte grunnlov og menneskerettigheter.

Når vi så vet at hele systemet deres står og faller på datainnhøsting i sanntid blir det klarere hvorfor de ønsker seg tester for fem milliarder kroner, og hvorfor de ikke har økt kapasiteten i helsevesenet i de to årene vi har hatt smittevern. (Beleilig også at vaksinene ikke gir tradisjonell immunitet, slik at man holder trykket oppe og alle må fremdeles testes.)  Det er heller ingen tvil om hvorfor de ikke snakker om hvordan man kan styrke immunforsvaret, informerer om forebyggende medisiner, eller hvorfor 5G rulles ut i Norge.

Med andre ord; Smittevern er systemet. Det ser vi dersom vi bruker regjeringens korrekte kart, dvs. det kartet som passer til terrenget.

Med vårt gamle kart er verktøyet for smittevern (overvåking, datainnhøsting, testing, identifikasjon og sporing) brukt til å lukke Norge, mens i regjeringens nye kart (den nye normalen, den store nullstillingen, build back better, det teknokratiske nye økonomiske systemet kalt bærekraftig utvikling/grønn økonomi) er det samme verktøyet brukt for å «åpne» Norge og holde det «åpent»! 

Dette må være årtidenes lureri!
Husk riktig kart og (moralsk) kompass. Det er ingen skam å snu!

Vegen til endemålet er lastet med vår ettergivenhet

Det hjelper selvfølgelig ikke å ha riktig kart dersom man ikke tyder det riktig. Til det trengs det et trenet øye og et moralsk kompass som har den naturlige verden, menneskets frihet og uavhengighet som «det sanne nord». Det er der regjering, Storting, Solvang, Stoltenberg og alle andre stakeholdere, lokalt som globalt, har kommet på avveie:

Når vi går med på testing (og annet smittevern) er vi med på å sidesette menneskerettighetene og  norsk lov. Vi er med på å bygge en infrastruktur og et kontrollrutenett for rovgrisk finans (i tillegg til at vi sørger for våre egne erstatninger ved at vi forer kunstig intelligens og menneskelignende roboter for den fjerde industrielle revolusjon). 

Vi hjelper til med å bryte ned gamle samfunnsstrukturer slik som fysiske skoler og arbeidsplasser, fordi stabens vilkårlige karantener fører til usikkerhet rundt sysselsetting og tvinger dermed frem hjemmekontor og skole på nett. 

Vi bidrar til et samfunn der vi konstant må danse etter regjeringens pipe uansett vaksinestatus. Koronasertifikatet kan lyse rødt dersom du glemmer oppfriskningsdosen hver tredje måned, om du har ubetalte regninger og ESG profilen din har sunket fordi du har har sagt eller gjort noe som ikke er i samsvar med kriteriene for en god borger, eller om karbonkreditten er i ubalanse fordi du kjørte bilen litt lenger enn du hadde kreditt for. 

Ja, koronasertifikatet fører til apartheid, et segregert samfunn, men det blir et umenneskelig rotterace for oss alle: 

Vår stille medvirkning klargjør samfunnet til et begrenset fysisk liv med syntetisk biologi og nanoteknologi der kunstig intelligens regjerer og  man i World Economic Forums ord «skal samkjøre mennesket med maskin».
Vi skal leve livet via vår digitale tvilling i The Metaverse, der det kunstige liv blir til virkelighet og vi ikke ser forskjellen på hva som er fra den naturlige verden  eller ei?


Andre Lenker:

Patrick Woods webside:
https://globalbem.com/patrick-wood/

Julianne Romanellos nettside
http://www.heartsoverhexagons.com

Sir Ronald Cohen
https://www.responsible-investor.com/articles/ri-interview-sir-r-cohen
https://golab.bsg.ox.ac.uk/the-basics/impact-bonds/

Social Impact Investing Network
Merk at Rockefeller stiftelsen var med på å danne Global Impact Investing Network. (GIIN) i 2009 https://www.clintonfoundation.org/clinton-global-initiative/commitments/support-global-impact-investing-network

WEF og stakeholder kapitalisme
https://www.weforum.org/agenda/2021/01/klaus-schwab-on-what-is-stakeholder-capitalism-history-relevance/

ESG kriterier for bedrifter WEF 
https://www.weforum.org/stakeholdercapitalism/our-metrics

Flere innlegg av Alison Hawver McDowell på norsk

Forrige artikkelKampen om gullkalven: elektrifisering av sokkelen
Neste artikkelLand med høy vaksinasjonsgrad er hardest rammet av covid-19