«Uthengingen av de uvaksinerte er en dyster skamplett i norsk pressehistorie»

0

De rabiate kravene om tvang og segregering som har utspilt seg i media har vært et mørkt skue, skriver filosof Pål-Henrik Hagen i en artikkel i magasinet Subjekt.

«Noen uker før jul presenterte FHI noen enkle søylediagram og statistikker som viste andel per 100.000 av innlagte uvaksinerte og vaksinerte. Dette ble fulgt opp med et utall variasjoner av overskriften «Uvaksinerte i flertall på sykehus.»

Et utrent øye kunne tro at sykehusene var fylt opp nesten utelukkende av konspirasjonsteoretikere. Sannheten i uke 48 da mediestormen begynte var at 84 uvaksinerte utgjorde cirka 8 prosent av innleggelser for luftveisinfeksjoner – hvorav covid-19 utgjorde 17 prosent.

Dette er hva som skal til for å proklamere kaotisk pandemitilstand i vår tid, og full krise i det norske helsevesenet.

Og det utløste en komplett moralpanikk hos kultureliten.»

Hagens eksempler

  • Aftenpostens Joacim Lund satte standarden med tittelen «Tiltakene skyldes at noen få ikke vaksinerer seg.»
  • Samme avis importerte en merkelig kronikk skrevet av den danske reiseskribenten Carsten Jensen. Han promoterer flertallstyranni med overskriften «Det som er frihet for vaksinemotstanderne er ufrihet for oss», og lanserer sosialvirologiske teorier som at «mutasjoner oppstår der hvor ansvarsløsheten hersker.» 
  • Anne Grenersen fra Avisa Nordland serverte en gruvekkende sak kalt «Uvaksinerte har tatt sitt valg. Det får de leve med. Eller i verste fall dø av.»
  • Nettavisen flombelyste en intensivsykepleier med overskriften «Det kommer en dag da vi må velge. De uvaksinerte bør ikke stå først i køa». TV 2 fant en sykepleier som synes det er «krevende å gi den omsorgen de bør ha» til de uvaksinerte.
  • NRK ga ordet til en svimmel klinikksjef Per Urdahl som sier «Jeg ville vært veldig skeptisk til å slippe inn uvaksinerte i et familieselskap nå.»
  • Flokkens selvoppnevnte talsperson, Skjalg Fjellheim, leverte nok en kollektivistisk dommedagsprofeti med innlegget «Noen setter egen frihet først. Det fører til mer ufrihet for alle andre.»
  • Prisen for beste nazibyråkratkronikk går til Morten Kinander, som slapp gjennom nåløyet til VG med overskriften «Vi blir holdt som gisler av en minoritet».

Også Klassekampen er med på kjøret

I en kronikk i Klassekampen 29. desember skriver professor Morten Jerven:

«Er vaksinemotstanderne dumme eller kyniske? Det ene utelukker selvsagt ikke det andre. Økonomifaget har teoretiske modeller som er konsistente med begge utfall, og begge tilfeller utøver stor skade på samfunnet.»

«Uvaksinerte som nå fyller opp intensivavdelinger er enten så dumme at de ikke skjønner sitt eget beste, eller de har tatt et kynisk valg og tapt. Fellesskapet tar regningen.»

«Måten man løser slike problemer på er som regel påbud – som at det ikke er lov å jobbe uten å betale skatt, eller kjøre bil uten forsikring. Det er også mange områder der den sosiale kontrakten ikke opprettholdes med formell straff. Da bruker vi sosiale sanksjoner. Inntil staten tar grep får vi ta en dugnad i jula.»

Jerven er riktignok professor, men ikke noe av det han har produsert som akademiker gir noe inntrykk av at han har noe greie på det han skriver i denne kronikken. Og han oppgir heller ingen kilder for å dokumentere en eneste påstand. Dette er bare synsing – hatefull synsing.

Og den er ikke en gang spesielt original.

Alle de nevnte eksemplene er bare en gjenklang av utfallene til den store tenkeren Joe Biden. 16. desember var han ute med en svoveltale mot «de uvaksinerte» der han sa:

“For [the] unvaccinated, we are looking at a winter of severe illness and death — the unvaccinated, for themselves, their families and the hospitals they will soon overwhelm. ”

Eller den notoriske løgneren Tony Blair:

– Helt ærlig: Hvis du ikke er vaksinert nå, og du kan ta vaksinen, og du ikke har noen helsemessige årsaker til å ikke bli vaksinert, er du ikke bare uansvarlig. Du er en idiot, sa han.

Om å kjenne lusa på gangen

I sin artikkel i Subjekt skriver Pål-Henrik Hagen:

«Historien gjentar seg ikke, den rimer, sa Mark Twain. Samme mann som populariserte utrykket “Det finnes tre typer løgn: Løgn, forbannet løgn, og statistikk.”

Jeg er ikke tilhenger av å dra sammenligninger til Europa på 30-tallet i hytt og pine, og det er mange relevante forskjeller her. Men historiske paralleller handler ikke om at forholdene er identiske. Det handler blant annet om å gjenkjenne mønster, å se hvilke sosialpsykologiske mekanismer som er i sving, og hvilke prinsipper som benyttes og forkastes.

Spørsmålet er om vi må vente til år 2100 før Aftenposten tar et nytt oppgjør, eller om norske sjefredaktører kan lese sine egne spalter og artikler og innse hvilke destruktive drifter de legger til rette for.»

Les hele artikkelen hos Subjekt

Tidsskriftet sier om seg sjøl:

Subjekt skal dyrke debattkultur, uenighetsfellesskap og demokrati forankret i vår tro på at kunsten, kulturen og samfunnet utvikler seg i den offentlige samtalen.

Det er ikke et lite mål å sette seg i tider som dem vi lever i.

Forrige artikkelSkandaløs innrømmelse fra Camilla Stoltenberg: – Det hjalp å rope litt høyt
Neste artikkelForby Roundup og glyphosat – de forsvinner ikke av sig selv!