Trippelvaksinerte har 4,5 ganger så stor fare for å teste positivt for omikron som uvaksinerte

0

Det finnes ingen «pandemi av de uvaksinerte»

Av Paul Joseph Watson, Summit News.

Ifølge tall som er utgitt av den britiske regjeringa via Office for National Statistics, er det 4,5 ganger større sannsynlighet for at personer som er trippelvaksinert, tester positivt for omikron enn de som er uvaksinerte.

Tallene illustrerer også hvordan dobbeltvaksinerte har 2,3 ganger større sannsynlighet for å bli smittet med omikron enn de som ikke har tatt noen vaksine.

Dataene, som er oppsummert av Daily Sceptic’s Will Jones i denne artikkelen , styrker påstandene om at omikron-varianten er effektiv til å unngå vaksiner.

«Merk at dette er sannsynligheten for at en infeksjon er omikron gitt at en person er infisert, så det forteller oss ikke hvor sannsynlig det er at en person vil teste positivt i utgangspunktet,» skriver Jones.

«Dette betyr at det ikke forteller oss at vaksinene gjør ting verre totalt sett, bare at de gjør det mye mer sannsynlig at en vaksinert person er infisert med omikron enn en annen variant. Det er med andre ord et mål på hvor godt omikron unngår vaksinene sammenlignet med delta. Det faktum at de trippelvaksinerte har mye større sannsynlighet for å bli infisert med omikron enn de dobbeltvaksinerte bekrefter denne vaksineunnvikende evnen.»

Jones konkluderer fra dataene at «Det nåværende omikron-utbruddet er i stor grad en epidemi av vaksinerte og blir drevet, ikke av de uvaksinerte, men av de som har vært dobbelt- og trippelvaksinert.»

Tallene ødelegger fullstendig påstander om at omikron-utbruddet er en «pandemi av uvaksinerte».

Som Will Jones også dokumenterer i denne artikkelen, er påstander om at NHS-sjukehus blir overveldet av uvaksinerte ikke støttet av noen faktiske bevis.

Til tross for dette anklaget Storbritannias helseminister uvaksinerte mennesker for å ta opp sjukehussenger, og fortalte dem at de «virkelig må tenke på den skaden de gjør på samfunnet».

Les også: 65% of COVID Patients in England’s Hospitals Tested Positive AFTER Being Admitted For Something Else

Nye tall fra England viser at 65 % av personene beskrevet som ‘covid-pasienter’ først testet positivt for covid ETTER å ha blitt innlagt på sykehus for noe annet.

Forrige artikkelUS Navy innrømmer at Russlands våpen er overlegne
Neste artikkelÅtte toppsjefer og hovedaksjonærene i Pfizer og Moderna 10 milliarder dollar rikere etter hypen av omikron
Skribent er en betegnelse vi bruker i databasen på alle som ikke er registrert der som forfattere. I de aller fleste tilfelle vil du finne forfatterens navn i artikkelen.