Polen beskylder Tyskland for å gjøre EU til «det fjerde riket»

0
Jarosław Kaczyński

Lederen for Polens regjeringsparti, Jarosław Kaczyński, har sagt at Tyskland prøver å gjøre EU til et føderalt «tysk fjerde rike». Dette skriver avisa The Guardian.

I en uttalelse til den høyreorienterte polske avisa GPC sa lederen av partiet Lov og rettferdighet (PiS) at noen land «ikke er begeistret for utsiktene til at et tysk fjerde rike bygges på grunnlag av EU». «Hvis vi polakker var enige i denne typen moderne underkastelse, ville vi blitt degradert på forskjellige måter,» sa Kaczyński, som også er visestatsminister. Han la til at den europeiske domstolen ble brukt som et «instrument» for føderalistiske ideer.

Kaczyński kalte underkastelse under Tysklands hegemoni i EU for «en moderne form for livegenskap».

Den polske visestatsministeren er fullstendig klar over at betegnelsen «fjerde rike» leder tankene direkte til Hitlers «tredje rike», men han forsikret at det ikke var meningen med kommentaren. Han hevdet at han tok utgangspunkt i det «første riket», eller Det hellige romerske rike av den tyske nasjon.

Men han rører absolutt ved en hovednerve i europeisk økonomisk og politisk historie. Hvis man et øyeblikk klarer å se bort fra den nazistiske politikken og ideologien og konsentrerer seg om klasseinteressene til tysk kapital og tysk industri, så ser man at det har vært en rød tråd hele tida at at den sterke og høyst produktive tyske industrien hele tida har forsøkt å legge størst mulige markeder og arbeidskraftreservoarer under seg.

Tyskland har simpelthen et for lite marked, for lite energi og for liten tilgang til billig arbeidskraft, og har derfor alltid søkt å bruke alle muligheter for å rette på dette.

Under nazismen ble det uttrykt i det som er blitt kalt «Funk-planen», utarbeidet av økonomiminister Walther Funk (1890–1960). Funk var en periode direktør i den Sveits-baserte Bank of International Settlements. Han ble Tysklands økonomiminister i 1938 og president for Reichsbank i 1939. Han administrerte konfiskasjonen av jødisk eiendom og ble i 1943 medlem av det sentrale planutvalget i Nazi-Tyskland med ansvar for å administrere tilgangen på råvarer og arbeidskraft. Funk ble dømt som krigsforbryter, men ble ikke henrettet etter Nürnberg-rettssakene.

Funk utga dokumentet Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, Det europeiske økonomiske fellesskapet, i 1943. Det beskriver hvordan nazistene tenkte seg en økonomisk nyordning av Europa under tysk kommando med felles valuta, felles handel, felles arbeidsmarked, felles energi- og råvaremarked. Det er ikke urettferdig å si at det Nazi-Tyskland ikke lyktes med gjennom krig, har tysk kapital og industri oppnådd gjennom EU. Og det er den nerven Jarosław Kaczyński rører ved når han snakker om framvekst av et «fjerde rike».

Forrige artikkelBulgaria sier nei til flere NATO-tropper i området
Neste artikkel– Sygt, der ikke er grænser for, hvor meget man må lyve og misinformere folk!!!!