Det store strømrøveriet

0

Fra Hva mener partiene? (3. des. 2021)

Krisen skyldes flere forhold
Strømprisene denne vinteren har åpnet øynene på mange av oss og har satt fokus på mange ulike problemstillinger.

 • Lav fyllingsgrad i magasinene, men ikke under «laveste» mål, og nå i desember ikke kritisk
 • Høy grad av krafteksport, netto er 15 TWh eksportert per 3. desember, i hele fjor netto 20 TWh
 • «Utvekslingen» er nytale for eksport, selv om vi tar inn litt billig overskuddskraft i perioder
 • Høy pris på energi i hele Europa, både gass, strøm og kull har gått til himmels
 • Kraftprisene i EU har ført til samme priser på norsk strøm til norske forbrukere som i EU
 • Statnett har utvist en bemerkelsesverdig vilje til bygge kabler mot utlandet mens intern overføring i Norge mangler
 • Fordi vi i perioder kjøper litt kraft laget av kull og gass, betaler vi alle nå CO2-avgift på ren, fornybar, miljøvennlig norsk vannkraft

Men vi har flere problemer
Politikerne evner nå å se galskapen i dette kaoset. En ting er at folk blir ruinert, og en annen, og kanskje viktigere sak for enkelte politikere, er at folk blir ublide på EU og Acer og avståelse av norsk suverenitet. Av disse to grunnene (den ene eller den andre eller begge!) har de politiske partiene nå begynt å overby hverandre i støtteordninger. Regjeringen klarer ikke å komme med noe konkret, ei heller et tidspunkt når tiltak skal forkynnes, og snakker som om de sto langt ute i skoddeheimen.

 • Norge har såvidt vites ikke lenger myndighet til å stoppe eksporten selv om fyllingsgraden blir så lav at det truer vår beredskap.
 • Utenlandskablene ville gi en prisøkning internt i Norge på 3-4 øre ble det sagt. Det var blank løgn.
 • Det er mulig å sette tak på maxpris i Norge ut fra produksjonskostnadene og en normal profitt. Så langt har politikerne overlatt alt til «markedet»
 • Normal produksjon i Norge er på 150 TWh, intern bruk 135 TWh og eksport 15 TWh. Nye kabler har ført til mer kapasitet
 • Eksport ut over dette er i liten grad mulig, derfor er det pussig å se priser på EU-nivå på norsk kraft som det faktisk ikke er mulig å eksportere

Massiv pengeoverføring
Nå ser vi en massiv pengeoverføring fra vanlige innbyggere til næringer og stat, kanskje i størrelse 50 milliarder kroner mer i 2021 enn i 2020. De rikeste som har formuer og sikre inntekter klarer seg bra. De fattigste går en mørk jul i møte.

 • Statkraft jubler over tallene. De har økt eksporten med mange milliarder kroner bare på grunn av prisøkningen og det lukter fete bonuser.
 • Staten jubler, for Staten vil få inn kanskje så mye som 17 milliarder EKSTRA bare i moms.
 • Staten jubler også fordi stat, fylker og kommuner er eiere av norske kraftverk som skufler inn penger fra folket og gleder seg til utbyttefest fordi de kan selge kraft som koster 15 øre å produsere for 2 kroner kilowatten.
 • Meglerne på kraftbørsen jubler fordi de tjener masse penger

Hvordan vil vi egentlig ha det i Norge?
Det er ingen grunn til å tro at regjeringen vil sette strek over momsen i desember, januar og februar av den enkle grunn at næringene fører momsen til fradrag, og dette blir i så fall en ordning som bare treffer «vanlige folk», sluttbrukerne. Regjeringen vil heller gi raust til selskaper (som uansett kan kompensere for økte strømpriser med økte priser på varer og tjenester) på en måte som gjør at det faller noen smuler til «vanlige folk» også.

 • Hvem har betalt for de gamle kraftverkene som surrer og går, bygget av skattepenger i generasjoner?
 • Er kraften og kraftverkene folket sin eiendom, eller er de bare noe som de rikeste eller staten skal skumme fløten av?
 • Vil vi få en makspris på kraft til «vanlige folk» basert på produksjonskostnader + drift + normal profitt ?
 • Er det smart å ha moms på strøm (25 %) som bidrar til å forsterke problemet med høye priser, istedenfor flate avgifter per KWh?

Tåkeprat fra tåkefyrstene?
Dette må politikerne forholde seg til enten de vil eller ikke. Noen av dem trenger å stikke fingeren i jorden og se hvor de er. Andre trenger å spørre seg hva som er det beste for land og folk, og kanskje til og med lytte til folket. De som blir stående i skoddeheimen her, bør ikke styre landet.

Energifattigdommen var synlig for 10 år siden

Allerede i forarbeidene til nettavisa steigan.no i 2012 varslet vi om den kommende energifattigdommen i Europa:

I Storbritannia har man begynt å bruke begrepet energifattigdom, det er mennesker som ikke har råd til å kjøpe den energien de trenger for å klare sitt daglige liv. I Storbritannia regner man med at over 5 millioner mennesker lever i energifattigdom.

I 2018 skrev vi:

Strømmen i Norge kommer til å bli dyrere. Det skyldes ikke noen naturkatastrofe, men er et direkte resultat av norsk energipolitikk. Foreløpig har det ikke vært så mye snakk om energifattigdom i Norge som i EU, men det kommer.

Ifølge EU-kommisjonen er det opp mot 125 millioner mennesker i EU som lever under det kommisjonen sjøl kaller energifattigdom.

Forrige artikkelEU planla i 2018 at vaksinepasset skulle innføres i 2022
Neste artikkelStrømprisen – er det i ferd med å skje noe i norsk politikk?
skribent
Skribent er en betegnelse vi bruker i databasen på alle som ikke er registrert der som forfattere. I de aller fleste tilfelle vil du finne forfatterens navn i artikkelen.