EU ønsker at WHO skal få vide fullmakter til å styre global helse

0
EU-president Charles Michel og the WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus ønsker et permanent "pandemiregime" under WHO. Foto: Shutterstock

EU er klar til å avstå makt til WHO og et europeisk byrå under helseorganisasjonen og ønsker å gi disse organene vide politiske fullmakter til å styre verdens helsepolitikk.

Dette gikk fram av et vedtak i Det europeiske råd som ble fattet 21. oktober 2021.

I vedtaket heter det at Det europeiske råd «ønsker at WHO skal spille en sterk og sentral rolle i framtida i global helsestyring og støtter målet om å undertegne en internasjonal traktat om pandemier.»

Måneden før, den 15. september lanserte EU-president Ursula von der Leyen opprettelsen av Health Emergency Preparedness and Response Authority (HERA), som skal koordinere unionens håndtering av framtidige pandemier.

HERA skal i slike situasjoner styre medlemslandas kriserespons, og i vedtaket fra Det europeiske råd er det klart at dette igjen skal underlegges WHO.

Når vi ser på hvordan responsen på covid-19 har involvert praktisk talt alle politiske områder og overstyrt alt som er av grunnlover, menneskerettighetserklæringer og annet lov- og avtaleverk, er det klart at dersom WHO offisielt skal få en slik rolle som Det europeiske råd ønsker, så vil WHO langt på vei bli en ikke-valgt «verdensregjering» med vidtgående fullmakter.

Ikke noe av dette har vært demokratisk behandlet noe sted, så det blir sannsynligvis banket gjennom uten innsyn og sjenerende innflytelse fra velgerne.

WHO er ikke lenger en en internasjonal organisasjon, men et instrument for farmasøytisk industri

Dette blir spesielt bekymringsfullt fordi WHO ikke lenger er noen normal verdensorganisasjon, men et redskap for farmasøytisk industri og finanskapital.

I et intervju magasinet Hemali gjorde med Astrid Stuckelberger peker hun blant annet på hvordan WHO er blitt kuppet av Bill Gates og den multinasjonale farmasøytiske industrien. Stuckelberger har arbeidet med og for WHO i store deler av sin karriere, så hun har solid grunnlag for å si det hun sier.

WHO er ikke den samme organisasjonen som før. WHO har forandret seg siden jeg var der. Jeg har ikke sett det før nå, men nå når jeg studerer dette politisk, hva som skjedde, så ser jeg det.

Det skjedde en forandring i 2016, forklarer Astrid.
– Den var spesiell: Organisasjoner som er NGO, – non govermental organization – slik som GAVI – Global Alliance for Vaccine Immunization – ledet av Bill Gates – de kom til WHO i 2006 med et fond. Siden da utviklet WHO seg til en ny type internasjonal organisasjon. GAVI fikk mer og mer innflytelse, og total immunitet, mer enn diplomatene i FN. GAVI kan gjøre akkurat som de vil, politiet kan ikke gjøre noe.

– WHO gjennomgikk en revisjon 2014. Etter det ble vel WHO mer som et selskap med land som datterselskap enn en åpen organisasjon. Stemmer det?
– Ja. Da jeg jobbet med internasjonale relasjoner i WHO i 2013, så jeg at GAVI kom mer og mer inn. I presenterte GAVI en global handlingsplan for vaksinering 2012-2020. Altså åtte år hvor GAVI hadde alt i sine hender. Bill Gates håndterte vaksinering, han tok over.

Som et slaveri

– Hvilken makt har WHO over de ulike land?
– Det er spørsmålet. Før var alle land frie. Men nå, når jeg gjør intervjuer over hele verden, ser jeg at hvert land er en del av et «selskapet WHO». WHO er ikke lenger en demokratisk medlemsorganisasjon, som FN. De ulike regjeringer danner grunnlaget for «foretaket». Det stemmer logisk med hva som nå skjer, «foretakene» ønsker penger, business, og å kontrollere folk. Det er som et slaveri. Skattene vi betaler, de går til regjeringer som er underlagt «selskapet». Under de multinasjonale organisasjonene, som GAVI.

GAVI, Verdensbanken og WHO inngikk en kontrakt, den heter IFFM: International Facility Finance for Immunization. Våre land, vårt folk, betaler til WHO, Verdensbanken og GAVI for å utføre sine programmer for immunitet.

IFFM er et investeringsinstrument og på nettsidene sine lover de sine investorer at «for hver dollar som blir investert i immunisering vil de få tilbake 21 dollar».

Når dette så styres av WHO med global overnasjonal styring vil medlemslanda være forpliktet til å betale inn til dette fondet og man vil ha etablert et instrument der finanskapitalen har globale politisk makt gjennom WHO og tilgang til alle verdens statskasser så mye de ønsker, eller for å være litt mer presis: så mye WHO sier at framtidige «pandemier» vil kreve.

Eller som det heter med IFFMs egne ord:

IFFIm gir en smart løsning på en av hovedbegrensningene for immuniseringsinnsats: mangel på storskala, langsiktig finansiering som er stabil, forutsigbar og koordinert. Å utvide vaksinasjonsdekningen i verden krever langsiktig planlegging og finansiering av prosjekter som opplæring av helsearbeidere og skape forutsigbare markeder for vaksiner.

De farmasøytiske gigantene og deres finansielle eiere vil på denne måten få «forutsigbare markeder» for vaksinene sine. Risikoen vil bli tatt av verdens land og folk. Den garanterte profitten havner hos de vanlige mistenkte. Pfizers tre største eiere er Vanguard, BlackRock og State Street. Det samme gjelder Johnson&Johnson. For dem blir det som «å fange fisk i ei bøtte».

Forrige artikkelNedstenging og koronasertifikat – en vederstyggelighet
Neste artikkelOmikron er navnet på den nye skremselskampanjen