Bjelken i Norges øye

0
Klassekampens forside 2. november 2021

Av Svein Lund.

Klassekampen forkynner gledestrålende på forsida 02.11. at Norge skal bidra med 1,2 mrd. kr. (1/10000 av oljefondet) til et urfolksfond som skal «hjelpe urfolk med å beskytte tropisk skog». Dette blir kunngjort på klimakonferansen i Glasgow og skal være en del av innsatsen for klimaet. Hvordan dette fondet skal hjelpe urfolka står det ingenting om. Hvem som skal styre fondet står det heller ikke. Er det urfolka sjøl eller bedreviterne av rike land og verdens rikeste kakser?

Klassekampen, som etter 8 år i opposisjon nå igjen har avansert til noe nær regjeringsorgan, har ingen innvendinger mot Norges deltakelse i dette. Den eneste innvendingen er at man stiller spørsmålstegn ved deltakinga til Jeff Bezos og andre superrike, som her får en fantastisk sjanse til å framstille seg som urfolkas og naturens venn.

I artikkelen står det at «… urfolk over hele verden står i fare for å miste landområdene sine og blir kriminalisert for å beskytte dem.» Over hele verden. Nærmere kommer ikke avisa hva som samtidig skjer med landområdene til vårt eget urfolk. Over ti reinbeitedistrikter har hittil mista landområder til vindkraft i Norge. Det er gitt konsesjon til ennå flere anlegg og mange søknader venter på behandling. Dette ranet er gjort og skal fortsette under navnet til «det grønne skiftet». Begge partia som nylig har danna regjering har vært og er blant de ivrigste forkjemperne for vindkraft i reinbeiteområder.

Nylig blei utbygginga til Fosen Vind på Storheia og Roan dømt ulovlig i Høyesterett. Regjeringa sitt svar er at denne dommen ikke skal respekteres. Hvordan dette statskuppet ovenfra skal gjennomføres er ennå ikke helt klart. Flere reinbeitedistrikter er økonomisk ruinert av kampen mot vindkrafta, både de som har vunnet og de som har tapt har blitt pålagt millionutgifter for å forsvare sine landområder.

I sommer har aktivister fra hele landet ligget i leir ved Repparfjorden, for å forsvare naturen der, reindriftas beiteland og samiske fiskeområder mot rasering. Igjen brukes «det grønne skiftet» som påskudd for regjeringa helhjerta støtte til nedbygging av urfolksområder. Her gis ikke ved dørene til forsvarerne av urfolksretten. Derimot har Staten bidratt med betydelige beløp til utviklinga av gruveprosjektet.

Et flaggskip i den «grønne» satsinga i Norge er batterifabrikken i Rana. Dette prosjektet ledes av en mann som har tjent seg søkkrik på å rasere regnskog på Borneo og kraftforsyninga bygger på vindkraft i reinbeiteområde.

Er det for mye forlangt at Klassekampen skal se noen av disse sammenhengene?

Svein Lund
Guovdageaidnu

Forrige artikkelCDC-epost: «Vår definisjon av vaksine er problematisk»
Neste artikkelDet store miljøbedraget