Bivirkning: Hjertebetennelse

0

Av Eirik, Folkeaksjonen Friemenneske.no.

Vi hører stadig oftere om unge mennesker som blir rammet av hjertebetennelse etter å ha blitt vaksinert mot korona. Symptomene melder seg som smerter i brystet, vansker med å puste, forstyrret hjerterytme eller smerter som sprer seg ut i armen eller opp i kjeven. Hjertebetennelse er en sykdom som veldig fort kan bli alvorlig. Selv om den kan helbredes av seg selv uten at man får noen senfølger, kan den også ha dødelig utfall. Det er derfor viktig at man er klar over at det er en mulig bivirkning av koronavaksinene og vet hva symptomene er.

Unge mennesker er de som blir hardest rammet av betennelse i hjertet etter vaksinasjon. Det er per 26.10.2021 meldt om 104 tilfeller av perikarditt og 77 tilfeller av myokarditt i aldersgruppen 16-49 år. Blant eldre mennesker ser man færre av disse bivirkningene, men allikevel en betydelig mengde. Til sammen er det meldt inn 290 tilfeller av hjertebetennelse. Det er de unge som oftest opplever den mest alvorlige betennelsen, myokarditt, betennelse i hjertemuskelen. Flere har blitt intervjuet fra sykesengen etter at de har blitt innlagt med hjertebetennelse.

Iselin Kavli Paulsen på 21 år fikk hjertebetennelse etter vaksinen.

Alexander Belmonte Johansen (20) fikk både perikarditt og myokarditt etter vaksinen.

Theodor Huseby Grønnerød (20) fikk myokarditt etter vaksinen.

Hva er hjertebetennelse?

Det har vist seg at det kan oppstå en hel rekke med bivirkninger etter vaksinering mot korona, men hjertebetennelse er en av de mest hyppige, så la oss finne ut litt mer om akkurat den bivirkningen. Hva er hjertebetennelse? Hva er symptomene? Hvor alvorlig er det?

Hjertets muskellag kalles ‘myokard’. Rundt myokardiet ligger et tynt bindevevslag som heter ‘perikard’. Det er disse to delene av hjertet som har blitt rammet av betennelse etter vaksinasjon.

Myokarditt

Betennelse i hjertemuskelen kalles ‘myokarditt’. Betennelse i hjertemuskelen kan være veldig alvorlig og medføre død. En senfølge av myokarditt kan være dilaterende kardiomyopati, hvor hjertet utvides og hulrommet økes, mens muskulaturen svekkes, noe som fører til økende hjertesvikt. Allikevel helbredes ofte myokarditt av seg selv uten at man får spesielle senfølger. Symptomer på myokarditt kan være pustevansker, hjertebank, trykkfølelse over brystet og forstyrrelse av hjerterytmen. Gnidningslyd eller og knatrelyder som legen hører ved lytting på hjertet og lungene, struttende halsvener, samt tungpust, slapphet, feber, forvirring eller annen kognitiv påvirkning, eller i verste fall plutselig død.

Perikarditt

Betennelse i hjerteposen kalles ‘perikarditt’. Selv om de fleste tilfeller av akutt perikarditt helbredes i løpet av uker eller måneder kan noen typer perikarditt utvikle seg til å bli livstruende på få timer. Derfor legges alle som får akutt perikarditt inn på sykehus til overvåking. I sjeldne tilfeller kan perikarditt utvikle seg til å bli kronisk. Hjertets pumpefunksjon blir da etterhvert hemmet. De mest alvorlige tilfellene kalles panserhjerte. Alle former for akutt perikarditt kan utvikle seg til kronisk perikarditt. Symptomer kan være smerter ut til venstre armer og hånd, og til hals og overkjeve. Smerten kan være lik den som kommer ved hjerteinfarkt. Stikkende smerter rundt eller til venstre for hjertet, som blir verre når man puster dypt. Symptomene på perikarditt kan være stillingsbetinget. Hvis man strekker seg ut kan smertene bli verre, mens når man sitter opp og lener seg frem kan de bli bedre.

Informasjonen om hjertet, hjertebetennelse og symptomer ovenfor, er hentet fra snl.no og lommelegen.no.

Det er altså ofte det går bra med de som får betennelse i hjertet, men sykdommen kan utvikle seg til å bli alvorlig og kan føre til død. De fleste blir friske etter perikarditt, selv om det kan ta uker eller måneder. Men noen kan utvikle kronisk perikarditt og få hjertesvikt. Ved myokarditt, derimot, er faren for å dø innen 5 år betydelig. Det er også en sjanse for alvorlige senfølger. Det er derfor viktig å være observant på symptomer på hjertebetennelse og ta dem seriøst, og ta kontakt med lege dersom de melder seg. Hvis man får symptomer er det både viktig å melde fra til legen, og sørge for at det blir rapportert inn som en bivirkningsmelding. Det er mulig å skrive sin egen historie til oss her hvis du opplever bivirkninger eller blir utsatt for press til å ta vaksinen.

Kardiolog, forsker og professor Jan Erik Nordrehaug skriver i Tidskriftet Den norske legeforening om hvor alvorlig myokarditt kan være. Det er en av de tre vanligste årsakene til plutselig død blant tilsynelatende friske unge mennesker.

Unge mennesker hardest rammet

Av de 290 tilfellene av hjertebetennelse som er meldt inn, er 181 av dem registrert i aldersgruppen 16-49 år (per 26.10.2021). 104 tilfeller av perikarditt i denne aldersgruppen og 77 tilfeller av myokarditt. Men det er den mest alvorlige typen hjertebetennelse, myokarditt, som rammer den yngste gruppen hardest. Blant de som er mellom 16 og 29 år er det registrert 52 tilfeller av myokarditt. 321 000 barn mellom 12 og 17 år har mottatt minst én vaksinedose. Av disse er det mottatt 164 bivirkningsmeldinger, av dem 25 alvorlige. Ikke alle bivirkninger blir meldt inn.

Barn og unge er også de som har minst sjanse for å bli alvorlig syke eller dø av eller med korona. FHI estimerte dødeligheten blant de under 39 år til å være så lav som 0,0022%. De skriver at det er lite covid-sykdom og få senfølger for barn og unge, samtidig som covid-19 generelt sett er lite farlig for de yngre.

En analyse av det amerikanske VAERS-systemet har vist at det er større sjanse for at barn mellom 12 og 17 år får myokarditt enn at de legges inn med korona.

I tillegg til hjertebetennelse er det registrert en hel del andre bivirkninger: besvimelse, utmattelse, feber, kraftig hodepine som ikke vil gi seg, kraftige menstruasjonsblødninger, blodpropp.

Press

Mange unge føler seg presset til å ta koronavaksinen. Til NRK sier Iselin Kavli Paulsen: «Jeg følte meg presset av media, samfunnet rundt meg, venner og familie. Jeg fikk høre at for å kunne delta i samfunnet måtte jeg ta denne vaksinen.»

Helsemyndighetene mener de har vært tydelige på at det har vært et fritt valg. Overlege i FHI Preben Aavitsland sier: «Det er leit at hun har følt et press. Vi er tydelige på at det ikke skal være press; dette er et tilbud som folk kan takke ja eller nei til.»

Hva hjelper det om helsemyndighetene nøkternt sier at det er et fritt valg når tidligere statsminister Erna Solberg kalte det å vaksinere seg mot korona for «en borgerplikt»? Nåværende statsminister Jonas Gahr Støre sier: «Det er fortsatt viktig at de som ikke har vaksinert seg vaksinerer seg, både første og andre gang.» (NRK Nyheter, 27. oktober.) Samtidig legger opprettelsen av et vaksinepass grunnlaget for videre ekskludering i samfunnet.

I tillegg til presset fra myndigheter opplever barn og ungdom press fra lærere på skolen, medelever, foreldre og andre. Når en medisinsk behandling innebærer risiko for alvorlig sykdom og til og med død, blir det ekstra viktig at denne behandlingen er frivillig. Den som mottar injeksjonen skal være informert om både ulempene og fordelene. Det kalles informert samtykke. Frie Menneske mener at ingen, hverken barn, ungdom eller voksne, skal utsettes for press i forbindelse med vaksinering eller andre ting. Om du er utsatt for press eller har spørsmål, husk at du kan skrive inn en rapport til oss her.

Folkeaksjonen Friemenneske.no

Denne artikkelen ble først publisert på nettsidene til Folkeaksjonen Friemenneske.no. De skriver om seg sjøl:

Tiltakene som myndighetene har innført er ulovlige. Nedstenging, tvungen testing, krav om munnbind, karantene, og vaksinepass, strider med grunnloven og våre menneskerettigheter.

Det har blitt skapt et fryktsamfunn med isolasjon og sosial distansering, hvor barn risikerer å bli traumatisert på grunn av de voksnes valg. Regjeringen har basert seg på smittetall fra upålitelige tester når de har tatt sine avgjørelser. Media har har hindret viktig informasjon i å komme ut gjennom, sensur, ensidig vinkling av nyhetssaker og ved å stoppe kritiske stemmer fra fagpersoner.

Vaksinepass legger tilrette for et samfunn preget av splittelse, hvor mennesker diskrimineres på grunnlag av sine personlige helsevalg. Denne folkeaksjonen har som mål å få frem sannheten og opplyse befolkningen.

Frie Menneske har som mål å holde jevnlige markeringer for frihet med appeller og kulturelle innslag.

Vårt mål er å belyse andre sider av dagens politiske situasjon enn det som kommer fram i media og å samle befolkningen. Vi må stå samlet for vår felles frihet og våre rettigheter.

Forrige artikkelFare for ny krig i Bosnia?
Neste artikkelBidens popularitet synker som en stein
skribent
Skribent er en betegnelse vi bruker i databasen på alle som ikke er registrert der som forfattere. I de aller fleste tilfelle vil du finne forfatterens navn i artikkelen.