Advarsel: Felleskatalogen fjerner advarsel mot perikarditt og myokarditt i forbindelse med vaksinene

0

Av Anne Elise Rosenvinge.

Endring av preparatinformasjon  og varsel i Felleskatalogen i tidsrommet mellom 05.09.2021 og 06.11.2021 av covid- vaksinen Comirnaty.

Som dere alle er kjent med er Felleskatalogen AS et heleid datterselskap av Legemiddelindustrien (LMI). LMI er bransjeforeningen for legemiddelindustrien i Norge. Norske og utenlandske legemiddelselskaper som utvikler, produserer, selger og markedsfører legemidler i Norge kan være medlem av foreningen. De 60 medlemsbedriftene i LMI har i underkant av 4000 ansatte i Norge og representerer over 80 prosent av legemiddelomsetningen.
Altså: Felleskatalogen er markedsførings verktøyet fot LMI.  Det tidsvinduet jeg referer til, 05.09.2021 til 06.11.2021 ble det gjort en vesentlig endring, det framhevede varselvinduet fra Legemiddelverket med risiko for perikarditt og myokarditt er blitt fjernet. (Men under overskriften Forsiktighetsregler i databasen heter det: «Myokarditt og perikarditt: Svært sjeldne tilfeller av myokarditt og perikarditt er sett. Forekommer primært innen 14 dager etter vaksinering, oftere etter 2. dose og hos yngre menn. Helsepersonell bør være oppmerksomme på tegn/symptomer på myokarditt eller perikarditt.»)

Hvilke medisinske forskningsresultater tilsier at en slik endring var nødvendig, all den tid Legemiddelverket mottar stadig flere meldinger om myokarditt?

Dette skjer også like i forkant av oppstarten av massevaksinering av 12-15 åringer i landet.
Pr. 28.09.2021 er over 260 000 barn og unge fra 12 til 17 år fått minst 1 vaksinedose av Comirnaty.

Direkte spørsmål til Camilla Stoltenberg:

1. På hvilket medisinsk grunnlag sier du på den direkte sendte dabatten 09.11.21 at det viktigste tiltaket nå er at alle som har fått 1. dose, må ta 2.dose. Og de som har fått 2 doser må ta den 3.?

2. Hvorfor formidler du ikke at det finnes alternativer til vaksinen. Det antivirale legemiddelet Ivermectin, som har vært på markedet fra 1978. Brukt og distribuert i flere milliarder doser på millioner mennesker i over 4 descennier. Nesten ingen bivirkninger. Merck som oppfant dette fantastiske legemiddelet som har forandret livet og helsen til millioner mennesker i fattige land, Merck, fikk Nobelprisen for denne nyvinningen i 2015.

Legemiddelverkets direktør Steinar Madsen har gått ut og sådd tvil om dette legemiddelet. hvorfor?

Denne medisinen gjør at FHI, Helsedirektoratet og helsemyndighetene i Norge kan ivareta de sykeste og svakeste i vårt samfunn på en god og ansvarsfull måte, uten å drive heksejakt på helsepersonell som har tatt det valget og ikke ta disse eksperimentelle, hastegodkjente preparatene.

Under disse forholdene som dere ansvarlige har drevet fram i over 1,5 år formidler dere med jevne mellomrom at vaksinering er frivillig. Hvor schizofren tror dere folk holder på å bli av denne agendaen? De menneskene i Norge, helsepersonell, som er de som alltid har stått på for de svakeste og sykeste blandet oss, skal nå bortvises, omplasseres og nærmest brennemerkes som uansvarlige, egoistiske og de svakeste dødsengeler.  

I hvilken retning ønsker dere at eldreomsorgen i landet skal gå? Personlig har jeg sammenlagt 43 år arbeidserfaring fra både eldreomsorgen, spesialisthelsetjenesten og bedriftshelsetjeneste. Sykepleiere og annet helsepersonell har alltid hatt kunnskaper om hvordan man ivaretar de sykeste og svakeste menneskene i vårt samfunn.

Den kunnskapen innbefatter ikke indirekte tvangsvaksinering  av helsepersonell, slik som myndigheten markedsfører som den eneste og ultimate løsningen på et virus som er klassifisert  som empirisk sesongvariasjonen av influensavirus. Det Norge og folket behøver nå, er ikke mere propaganda og markedsføring av LMI produkter på bekostning av menneskers liv og helse.

Hvor høy pris er dere villige til å gå for, for å beskytte de sykeste, svakeste og eldste i vår samfunn? Det trengs ansvarstaking som er  basert på etisk, medisinsk forskningsbasert evidens, og ikke mere av det alle vet ikke har fungert, og dermed ikke kommer til å fungere videre om samme tiltak skal gjentas. Nok Sisyfos-tiltak nå. Hvem er elefanten i rommet?

Anne Elise Rosenvinge

Forrige artikkelNATO hisser Ukraina til krig
Neste artikkelLitauen – et koronahelvete