The Lancet: covid-19 har ført til enorm økning av mentale helseproblemer

0
Illustrasjon: Shutterstock

En fagfellevurdert artikkel i det anerkjente medisinske tidsskriftet The Lancet viser til en studie av de mentale helseproblemene i kjølvannet av covid-19. Studien viser at det i 2020 var en enorm økning i antall mennesker som led av depresjon og angst. Forskerne er kommet til at økninga i antallet tilfeller av depresjon er minst 53 millioner og antallet tilfeller av angst 76 millioner.

Studien er finansiert av Bill & Melinda Gates Foundation.

Forskernes oppsummering

I denne studien estimerte vi en betydelig økning i forekomsten og belastningen av alvorlig depressiv lidelse og angstlidelser som følge av COVID-19-pandemien. Dette er, så vidt vi vet, den første studien for systematisk å identifisere og analysere data fra befolkningens psykiske helseundersøkelser og kvantifisere den resulterende virkningen av COVID-19-pandemien på forekomsten av disse to lidelsene etter sted, alder og kjønn i 2020.

Økningen i forekomsten av alvorlig depressiv lidelse og angstlidelser i 2020 var begge forbundet med økende SARS-CoV-2 infeksjon og redusert menneskelig mobilitet. Disse to virkningsindikatorene for COVID-19 inkorporerte de kombinerte effektene av spredning av viruset, nedleggelser, hjemmebestillinger, redusert offentlig transport, nedleggelse av skole og virksomhet, og redusert sosial interaksjon, blant andre faktorer. Vi estimerte at land som ble hardest rammet av pandemien i 2020 hadde de største økningene i forekomsten av disse lidelsene.

Har rammet unge mennesker, og særlig kvinner mest

I motsetning til andre befolkningssjokk, har COVID-19 blitt global og forstyrret mange aspekter av livet for de fleste, om ikke alle, av verdens befolkninger. Vår analyse tyder på at påvirkningen på forekomsten og byrden av alvorlig depressiv lidelse og angstlidelser var betydelig, spesielt blant kvinner og yngre befolkninger.

Kommentar: Det er koronapolitikken og ikke viruset som har skapt angst

Mange titalls millioner mennesker er altså drevet ut i store depresjons- og angstproblemer under koronaperioden. Antakelig er mørketallene enorme. Hva dette så vil føre til av ødelagt livskvalitet, dårligere fysisk helse, forkortet levealder og sjølmord gjenstår å se. Når denne epoken skal oppsummeres vil WHO og verdens poltikere ha mye å svare for når det gjelder ødelagte liv.

For forskerne skriver at de enorme problemene med mental helse som de har påvist skyldes covid-19, men det kan de jo ikke gjøre. covid-19 gir ikke angst i seg sjøl. Det er måten samfunnet er styrt på, altså koronapolitikken, som er skyld i disse problemene.

Det finnes ikke noe vitenskapelig grunnlag for lockdown, maskepåbudene, portforbudene og skolestengningene, og det er ikke påvist at de har hatt noen vesentlig betydning for å hindre spredning av viruset eller redusere antallet sjuke eller antallet dødsfall.

Men at den massive daglige fryktpropagandaen og de tidels ekstreme tiltakene måtte føre til frykt og angst må de ansvarlige ha visst, ja, de må ha ønsket å framkalle frykt for å få befolkninga til å adlyde.

Frykt som våpen: – Hvordan den britiske regjeringa brukte skjult taktikk for å skremme befolkninga

Den britiske regjeringas ‘psykologiske strategier’ for å manipulere uvitende et publikums atferd kan slå tilbake og føre til langvarig skade, hevder eksperter.

Dette skriver den britiske avisa The Telegraph. Artikkelen ligger bak betalingsmur, men finnes også her. Det går fram av kritikken fra britiske psykologer og andre fagfolk øker i styrke, og det framgår av deres dokumentasjon at den britiske regjeringa har ført en veritabel «psykologisk krig» mot egen befolkning for å få folk til å lystre ordre. Den psykologiske krigføringa har vært ført uten kontroll utenfra og med skjulte psykologiske strategier som har gjort det nesten umulig for folk å beskytte seg mot den massive daglige påvirkninga, sier framtredende psykologer. Vi har her bare oversatt noen utdrag av artikkelen for å gi leserne et innblikk i omfanget av den kritikken som kommer fram.

«Et psykologisk eksperiment uten sidestykke»

«Svikten i Storbritannias pandemirespons er ikke vanskelig å få øye på, men på den ene sida er regjeringas suksess ubestridelig: å overtale en engstelig nasjon til å holde seg låst innendørs store deler av det siste året. Den daglige dietten med statistikk om dødsfall, sykehusinnleggelser og Covid-saker har vært så effektiv at overholdelse av lockdown har gått langt utover hva statsrådene forventet. Men problemet med frykt, som en atferdsforsker sa på fredag, er at «du kan ikke slå den av og på med et tastetrykk».

«…det oppfattede nivået av personlig trussel må økes«

Et av de viktigste bevisene som er sitert av de som har klaget over «skjult» taktikk, kommer fra et dokument utarbeidet for Scientific Advisory Group for Emergencies (Sage) i begynnelsen av pandemien for et år siden. Et dokument datert 22. Mars 2020 skrevet av Scientific Pandemic Influenza Group on Behaviors (SPI-B) sa:

“Et betydelig antall mennesker føler seg fortsatt ikke tilstrekkelig personlig truet; det kan være at de blir beroliget av den lave dødsraten i deres demografiske gruppe, selv om nivået av bekymring kan øke … det oppfattede nivået av personlig trussel må økes blant dem som er selvtilfreds, ved å bruke hardtslående emosjonelle meldinger. For å være effektiv må dette også styrke mennesker ved å tydeliggjøre hvilke handlinger de kan ta for å redusere trusselen.»

Det samme dokumentet presenterte et rutenett med 14 muligheter for «bruk av medier for å øke følelsen av personlig trussel», en taktikk som ble sett på som «høy» effektivitet, selv om spill-over-effekter «kunne være negative». Noen Sage-deltakere innrømmer nå at de føler seg «flaue» av slike råd. En fast Sage-deltaker sa:

“Det britiske folket har blitt utsatt for et ikke-evaluert psykologisk eksperiment uten å bli fortalt at det er det som skjer.

«Alt dette handler om å prøve å styre atferd i den retning en elite har bestemt, snarere enn å avgjøre om det er riktig eller etisk å gjøre.»

Sage-medlemmet sa at SPI-B-rapporter ikke pleide å bli «utfordret» av Sage fordi «kjernemedlemmene til Sage ikke er veldig godt rustet til å evaluere det – det er ikke andre samfunnsvitere sentralt i Sage».

De la til: ”Når noen fra SPI-B sier at vi trenger å øke frykten og holde den oppe – det var ikke så mye spørsmålstegn ved det i begynnelsen, og det meste av spørsmålet kom fra eksternt hold, ikke innenfra. ”

Gary Sidley, en pensjonert klinisk psykolog fra National Health Service, sa: ”Det er som om det er litt industri rundt håndtering av pandemi, og det ekskluderer alternative stemmer.»

«Det er økende bekymring innen mitt felt om å bruke frykt og skam som en pådriver for atferdsendring.»

Sidley var så bekymret av at han og 46 kolleger skrev til British Psychological Society (BPS) og sa «bekymringer om virksomheten til statsansatte psykologer … i deres oppdrag å oppnå publikums masseoppslutning om de pågående koronavirusrestriksjonene».

Studien i The Lancet gir en pekepinn på hva fryktkampanjen har kostet

Det er altså hevet over tvil at myndigheter over hele verden bevisst har villet utløse angst og frykt i befolkninga. Og med studien som The Lancet presenterer begynner vi å få et slags mål på hva slags mentale skader de har påført befolkninga. Når vi sier at mørketallene må være mye større er det fordi det jo faktisk er milliarder av mennesker som har fått dagliglivet slitt ødelagt eller satt mer eller mindre opp-ned.

Metodene med sosial distansering og maskering gjør jo folk redde for hverandre, og dette skjer i en masseskala som vi aldri har sett før. Det er derfor rimelig å anta at studien bare viser toppen av isfjellet.

Forrige artikkelBasepolitikken: Har USA redelige hensikter?
Neste artikkelForskning: Trådløs kontroll av følelser