Lyspunkt i Debatten på NRK

0
Fredrik Solvang i Debatten på NRK

Av Odd Handegård.

NRKS Debatten 1. oktober 2021 ble et bedre program enn man kunne frykte. Fredrik Solvang klarte seg meget bra – det eneste han kanskje bør få et lite minus for, var at han (nesten) aksepterte at hensikten med norsk kraftproduksjon var at kraftselskapene skal tjene mest mulig penger. Riktignok er de største selskapene blitt aksjeselskaper, men det offentlige er den desidert største eieren, og det offentlige har flere oppgaver enn å skattlegge folk. Muligens kunne også kaoset i Nord Pool-markedet ha vært belyst litt bedre, men det er jo grenser hvor mye man kan få med seg på noen få minutter.

Ellers var Solvik-Olsen, Smedsrud og Hongset meget gode – Solvik-Olsen kunne likevel ha spart seg for å gi de «rødgrønne» skylda for den mislykte energi- og kabelpolitikken som Frp gjennomførte i 8 år – her har det jo (dessverre) vært enighet på tvers av partilinjene. Men så var det de to damene pluss han fra Statnett – de sviktet på alle punkter fordi de prøvde å markedsføre eldgamle eventyr som ingen lenger tror på fordi både dokumentasjon og sannsynliggjøring mangler.

Stortingsrepresentant for Høyre, Lene Westgaard-Halle, begynte med å påstå at de nye kablene ville gi «litt høyere strømpris» på kort sikt og «lavere priser på lang sikt». Hun gjettet på at prisstigningen vil bli på kr. 50.- pr. måned og ellers 2-3 øre/kWh. «Kort sikt» presiserte hun som ca. 9 år! Hovedpoenget hennes var at kabelbyggingen skulle sikre både klimautviklingen og «forsyningssikkerheten til Norge» samt lavere priser «på lang sikt». Hun lot som om hun var overrasket av Norge eksporterer fisk, når vi ikke er interessert i å selge strøm: «Eksport er fint, men bare ikke eksport av strøm. Vi kan eksportere fisk og olje, det er helt «knall», men ikke strøm».

Direktør i Energi Norge, Toini Løvseth, begynte med en påstand om at «vi trenger kraft fra utlandet». Begrunnelsen var bl.a. en oppdiktet påstand om at Norge i fjor «sendte 15 TWh ut i havet fordi vi ikke hadde noe sted å sende den». Hun snakket også om den hypotetiske «kalde vinteruka i februar» da vi trenger import av «strøm fra utlandet». Altså behov for kabler.

Representanten for Statnett var litt bedre forberedt på å unngå å svare på Solvangs spørsmål, bortsett fra på ett punkt: «Hvis vi trenger kraft i februar, så kan vi ikke ringe til danskene og si: Vi stengte for dere i november – kan dere komme tilbake nå? Det går ikke». https://tv.nrk.no/…/debatten/202109/NNFA51093021/avspiller

Kommentarer til hovedpåstandene:

1. Kablene til EU er angivelig viktige for «forsyningssikkerheten» i Norge: Bare tull – allerede midt på 1990-tallet hadde Norge en tilstrekkelig kabelkapasitet til å eksportere alle tenkelige norske kraftoverskudd, og for å importere litt kraft om et hypotetisk tørrår skulle inntreffe. Kablene til Tyskland, Holland, England og den siste til Danmark har selvfølgelig ingenting med forsyningssikkerhet å gjøre.

2. Strømprisen vil stige litt, men synke etter 2030: En påstand uten fnugg av sannsynliggjøring. Prisbildet er ikke preget av enkelttiltak, men av summen av en rekke tiltak som samlet vil føre til en betydelig, permanent prisstigning.

3. Vi eksportere fisk og olje – hvorfor ikke strøm? Fordi vi har betydelige overskudd på fisk og olje, mens strøm er et produkt vi har lite av, og som vi trenger selv.

4. Vil Danmark kunne nekte eksport av strøm til Norge? Vi har eksportert kraft til Danmark i en årrekke. Det er helt utenkelig at Danmark vil stanse litt eksport til Norge om Danmark har et kraftoverskudd. Merkelig at Statnett tør å påstå noe slikt.

5. Importen fra EU: Ingen sa noe om hva slags kraft vi får fra EU. Stort sett er det «elektrisitet» lagd av kull, gass og pellets. Er det ikke lenger snakk om at kablene skal være et «klimatiltak»?

6. Strømtapet i kablene: Heller ingen problematisering av dette punktet – begynner kraft-tapet i kablene å nærme seg 15 TWh?

En kort sammenfatning

For en gangs skyld «vant» motargumentene mot kabelutbyggingen. Når de alternative synspunktene blir representert av fornuftige folk i en NRK-debatt – selv i et klart mindretall – blir forsvaret av bransjens politikk avslørt som det rene skjære usammenhengende rot. Det er egentlig ufattelig at de tre som er omtalt overfor, tør å opptre med den argumentasjonen de brukte. Kanskje det kan ha sammenheng med at sentrale personer i bransjens ekkokammer, vanligvis bare diskuterer med hverandre, og sjelden med folk med alminnelig sunn fornuft? Egentlig var det meste de sa, det reine pølsevev.

Jeg tviler faktisk på om Barth Eide ville klart seg noe bedre.

Se Debatten her:

https://tv.nrk.no/serie/debatten/202109/NNFA51093021/avspiller

Forrige artikkelGrønne Europa tigger Russland om mer kull
Neste artikkelPandora Papers: Stor avsløring med digre hull