Krav om umiddelbar stopp i vaksineringen av barn og unge

0

Advokat Erlend Efskind har den siste uka forfattet «Et prosessvarsel og krav til Regjeringen om umiddelbar stopp i vaksineringen av barn og unge». Prosessvarselet skal danne grunnlaget for et eventuelt søksmål for å få stoppet vaksineringen av barn og unge, dersom Regjeringen ikke snur – noe initiativtakerne håper på. Tanken er at brevet skal spres av alle foreldre, slik at Regjeringen blir bombardert med krav. Svarer de ikke innen 1 uke, så vil det bli mobilisert til gruppesøksmål, hvor de som er interesserte av de som har sendt inn, kan delta.

I prosessvarselet skriver advokat Efskind:

Det er vår oppfatning at vaksinene representerer et overgrep mot våre barn og en potensiell forbrytelse mot menneskeheten. Barna har ikke selv noe behov for denne eksperimentelle vaksinen, hvor risikoen for bivirkninger klart overstiger gevinsten. Koronavaksinasjonsprogrammet oppfyller ikke grunnkravet i smittevernloven om at tiltaket må være forholdsmessig. Det bygger heller ikke på en klar medisinskfaglig begrunnelse eller er nødvendig av hensyn til smittevernet.

Det er for oss helt uforståelig at myndighetene i Norge aksepterer at barn og unge, landets fremtid, skal være forsøkskaniner der man ikke kjenner langtidseffekten til en vaksine som er utviklet og godkjent for bruk i en nødsituasjon som ikke lenger er aktuell.Det anmodes på det sterkeste at regjeringen stopper vaksinering av barn og unge med umiddelbar virkning.

Dersom myndighetene ikke umiddelbart stopper vaksineringen av alle barn under 18 år innen syv – 7 – dager etter å ha mottatt dette påkravet, vil rettslige skritt bli iverksatt mot Regjeringen for å få slutt på vaksineringen av barn og unge, jfr. tvisteloven § 5-2.

Prosessvarselet ligger her (pdf).

Engasjerte foreldre oppfordres til å sende liknende skriv til statsministerens kontor postmottak@smk.dep.no

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.