Klar for neste stortingsvalg med fjær i hatten

0

Av Terje Sørensen, pensjonert advokat.

Etter min mening var det 25.9.2021 ingen tallfaktafornuftige, medisinske grunner til å bringe Norge nesten helt tilbake til normaltilstanden slik den var før coronahysteriet braket løs i februar/mars 2020. Jeg har utarbeidet noen illustrasjoner:

I. Antall personer testet for covid-19 per dag og andel positive blant disse. Data fra Folkehelseinstituttet. Tallet er på ingen måte tilsvarende hvor mange som er ‘smittet’ av samme!

II. Antall innlagte med påvist covid-19. Data fra Helsedirektoratet.

III. Covid-19-assosierte dødsfall. Data fra Folkehelseinstituttet/VG. Antallet covid-19 assosierte dødsfall er relativt lite (totalt rundt 850 siden mars 2020), og grafen er mindre signifikant for presis utviklings- og sammenligningsberegning.

De magenta-fargede strekene i grafene tar utgangspunkt rundt 25.9.2021 (helt til høyre) og strekkes bakover i tid (mot venstre). Man kan lett se at tallene per utgangspunktene er så høye at de skulle tilsi at man ikke opphevet corona/covid-19-tiltakene. Det har tidligere vært en lang rekke tidspunkter hvor slik oppheving mer faktabasert og medisinsk fornuftig kunne ha blitt forsvart. Ikke på noe tidspunkt før 25.9.2021 visste man noe sikkert om hvordan utviklingen etterpå ville komme til å bli. Like lite som hva man per nå vet om utviklingen videre!

—000—

Men det var og er politiske grunner for opphevingen. Ett viktig stikkord er ‘stortingsvalget 2025’.

Avtroppende statsminister, Erna Solberg, og Høyre led nederlag ved valget 13.9. 2021. Årsaken(e) er forsøkt bortforklart og dempet av henne og partiet og de delvis blinde – eller ‘forblindede’ – hovedstrømsmediene med alt annet enn det som enhver med et minimum av realistisk gangsyn helt klart så og ser, nemlig mastodonten i rommet, «corona/covid-19»! Den giganten følte vi alle, og var vi alle preget av. Med unntak av «big money», «big pharma» og oligarkene bak disse, hadde enhver av oss negative opplevelser – økonomiske, fysiske og psykiske – og alle kunne mer enn gjerne ha vært opplevelsene foruten.

For alle politikerspirer med stortingsmandat og rekken av derav medfølgende fordeler i sine drømmevisjoner skal det nå og frem til neste valg i september 2025 deles og spilles ut nye kort. Vår avgående statsminister vil åpenbart ikke begripe sitt nederlag i år, men meddeler friskt og freidig at hun fortsetter som stortingsrepresentant, partileder og ikke minst som kandidat til regjeringslederembetet igjen etter september 2025.

Ett av kortene som deles ut, er «corona/covid-19». Nå gjelder det med fjær i hatten å rake ut de glohete glørne fra bålet og gripe fatt i – og dyrke – oppfatningen om at den avgåtte regjeringen / de avgåtte regjeringene under fru Solbergs ledelse, har mestret den påståtte pandemien på en forbilledlig måte fra og med oppstarten våren 2020 og frem til den lykkelige avslutningen 25.9.2021.

Hovedstrømsmediene og involverte politikere snubler over hverandre med reportasjer av alle slag hvor godt det hele har blitt håndtert, og vi har opplevd sjampanjeb(e)rusende jubelstemninger nesten tilsvarende dem det norske folk opplevde etter fredsslutningen i mai 1945.

Denne angivelige vellykkede håndteringen og ikke minst den gledestrålende avslutningen på problemet, blir etter min mening det hovedinntrykket som lett kommer til å bli sittende igjen, og alle de fryktelig negative opplevelsene vi hadde, kommer gradvis og propagandapåvirket til å bli glemt frem til om drøyt 1450 dager når stortingsvalget 2025 skal finne sted.

Å la regjeringen Gahr Støre få dette trumfkortet, var og er utenkelig!

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelKonflikten ved Norsk Hammerverk 1975-77
Neste artikkelEkspertutvalg: Gjerdrumskredet kunne vært unngått