Ekspertutvalg: Gjerdrumskredet kunne vært unngått

0
Fra omslaget til rapporten fra Gjerdrumutvalget

Gjerdrum-raset: MDGs straksmelding om årsaken var faktisk helt feil. Hvorfor kunne de ikke vente?

Av Ove Bengt Berg.

Nå er konklusjonen fra Gjerdrumutvalget, leda av SVeren Inge Ryan, klar. Det MDG-toppene Eivind Trædal og Arild Hermstad med støtte av statsminister Erna Solberg få timer etter raset fortalte oss var årsaken, var faktisk helt feil. Trædal skreiv på Facebook-sida si om årsaken: «…i tråd med advarslene om et stadig varmere, våtere og villere vær, med påfølgende økt risiko for skred og ras i årene framover.» Hermstad hadde en liknende Facebook-forklaring. Utvalget sier, sitert fra Aftenposten om årsaken til katastrofen: «…manglende sikring av en bekk sør for boligfeltet.» Det var ikke regnet som utløste kvikkleireskredet. Det kunne like godt skjedd da det tidligere også var mye nedbør, fordi «erosjonen over mange år hadde svekket stabiliteten». Og: Tror noen at det aldri vil regne mer?Hvorfor var det så viktig for Trædal, Hermstad og Solberg å gå ut og gi været som følge av påståtte klimaendringer skylda, nærmest samtidig med raset? Hvorfor kunne de ikke vente? De må åpenbart ha følt et umiddelbart et behov for å få satt kampsaka si på dagsorden. Når de ikke kunne vente og unnlate å bruke raset med de mange dødsfallene som eksempel på at deres katastrofepolitikk, har de egentlig en så god sak da? Er Gjerdrum det eneste tilfellet de tar feil om?

Aftenposten: Ekspertutvalg: Erosjon av bekk var hovedårsaken til Gjerdrum-skredet

Utvalget tilbakeviser Trædal, Hermstad og Solberg
Utvalget sier at skredet ble utløst av en vår høst med mye nedbør. Aftenposten skriver:

«Men nedbøren i seg selv forklarer likevel ikke at skredet gikk, sier utvalget samtidig. I følge Ryan kunne skredet like gjerne kommet i år 2000, da det var lignende forhold og enda mer nedbør. At skredet ble utløst i 2020 og ikke 20 år tidligere, forklarer utvalget med at erosjonen over mange år hadde svekket stabiliteten.»

Dette er jo pinlig for Trædal og Hermstad. Og det blir ikke noe mindre pinlig og feil om Trædal kaller utvalget for noen «Rasshøl», som han sier om dem han er uenig med.

Hadde Trædal og Hermstad hatt det minste kjennskap til geologi og leire, kvikkleire og historia om leirras og jordras i Norges historie århundrer tilbake, hadde de hatt vett til å vente med sin uriktige analyse. Men de uttalte seg som de hadde kunnskap og vett til. De misbrukte noens tragiske død til å bruke dem som eksempler på sin egen teoris fortreffelighet. Ekspertutvalget brukte mange måneder på å finne årsaken. Trædal og Hermstad trengte bare timer — til å ta feil. Faktisk helt feil. For det var politikere og byplanleggere — som de sjøl er — som forsømte seg. De brøy seg ikke om advarslene og ville ikke undersøke mulig rasfare. Som kunne vært unngått av norsk handling av myndighetene. Raset hadde ikke noe med at Kina, India, Russland og USA slapp ut for mye CO2.

Kommer de til å trekke tilbake den uriktige påstanden? Nei, de kommer til å si at det blir bare mer regn fordi det blir varmere med mer sol (Ja, faktisk!), og flere kvikkleireras som følge av dette regnet. De underslår at det har vært regn i Norge før i tida også, som på Gjerdrum. Og at kvikkleireras har svært lite med nedbør å gjøre. 

Kvikkleire-ekspertene tilbakeviste straks påstanden fra Trædal, Hermstad og klimaeksperten Erna Solberg
Fra politikus 3. januar i år siteres:

kvikkleireskred er den typen skred som statistisk sett har minst direkte kopling til klimaendringer, sier seniorgeolog Anders Solheim ved Norges Geotekniske Institutt. Leirras er noe som alltid har skjedd i Norge, i tusener av år. I 1345 tok et sand- og grusras i Trøndelag livet av 500 personer. I 1893 omkom 116 personer i et leirras i Verdal. I de siste tusen åra var det ikke er så mye CO2i atmosfæren som nå. Der det skadelige og klimapåvirkende nivået regnes fra nivået i 1950.
Dessuten: Klimaet i Norge blir ikke bestemt av utslipp av CO2 i Norge. Klimaendringer dreier seg om endringer i hele verden, og gjentas det i det uendelige. Norges bidrag til verdens CO2-utslipp er på 0,3 prosent, tre promille. Så hva vi gjør i Norge er fullstendig uvesentlig.

Pensjonert geolog Egil Finnerud skriver i Nettavisen: «Så et lite hjertesukk …. Ikke mas om kvikkleireskredvarsling i forbindelse med store nedbørsmengder, eller trekk frem «våtere og villere klima» igjen, det har lite med kvikkleire å gjøre.» Sivilingeniør Odd Gregersen i NGI sier til VG 21.12.06: «Saltet er limet som holder leira sammen. Når saltet vaskes ut av leiren blir grunnen ustabil, og da kan skred inntreffe. Men dette skjer ikke over natta, understreker ingeniøren». 

Gjerdrumutvalget bekrefter disse uttalelsene. 

Denne artikkelen ble først publisert i Politikus.

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.