Joe Biden forsikrer om sin fortsatte støtte til SDF i Syria

0
Amerikansk militærkolonne i Syria.

I det kurdiskdominerte SDF i Nordøst-Syria finnes det en frykt for at det samme skal skje med deres såkalte autonome administrasjon i Nordøst-Syria. Denne politiske enheten kan eksistere og okkupere syrisk jord fordi den er under beskyttelse av USAs flyvåpen, samt en ekspedisjonsstyrke, som fungerer som en garantist for det angivelig venstreorienterte SDF. I realiteten er det et okkupasjonsregime administrert som en arbeidsdeling mellom USA og SDF.

SDF frykter at det samme skal skje i Nordøst-Syria som skjedde i Afghanistan.

Derfor har SDF drevet et intenst diplomatisk arbeid i Washington, og resultatet er at de har fått forsikringer fra Biden-administrasjonen om at de ikke vil bli latt i stikken. OUNews skriver:

Nylige møter mellom ledende amerikanske tjenestemenn og de kurdisk-ledede syriske demokratiske styrkene (SDF), resulterte i et løfte fra USAs president, Joe Biden, om at USA ikke ville forlate dem, har gått langt i retning av å dempe frykten.

USAs engasjement i Syria og militær støtte til de kurdisk-ledede styrkene har gitt betydelig utbytte for begge sider. Støttet av rundt 2000 amerikanske tropper på bakken og en luftkampanje, har SDF vist seg å være en mest effektiv buffer mot IS i Syria og spilte en avgjørende rolle for å avslutte sin territorielle kontroll i mars 2019.

Men det har vært en stadig nær frykt for at USA vil trekke seg og la dem være prisgitt fiendenes nåde. Denne frykten ble vekket opp i oktober 2019 da tidligere president Donald Trump beordret amerikanske tropper til å trekke seg fra regionen, noe som effektivt ga grønt lys til en tyrkisk invasjon og erobring av et stort område av AANES -territoriet. I tilfelle megler Russland en avtale mellom Tyrkia og SDF. Tyrkia fikk en sikker sone langs grensen og SDF gikk med på å trekke seg 20 miles sør for grensen. USA opprettholdt i mellomtiden nok av en militær styrke til å fortsette å støtte kurdernes innsats for å stabilisere regionen. Men utsiktene til en eventuelt brå amerikansk tilbaketrekning har siden preget kurdiske handlinger.

For USA gir den fortsatt okkupasjonen en brekkstang til fortsatt å påvirke situasjonen i Syria og Irak og hjelpe Israel med deres forsøk på å dominere regionen. At okkupasjonen er fullstendig ulovlig etter folkeretten, volder ikke Washington noen kvaler, som vi jo godt vet.

I en tale i FNs hovedforsamling krevde Syrias utenriksminister Faisal Mekdad tilbaketrekking av amerikanske og tyrkiske tropper fra Syria, skriver Kurdistan24. Mekdad understreket igjen at Syria vil gjenopprette statens kontroll over hele landet og insisterte på at «dette er en ikke-forhandlingsbar nasjonal og konstitusjonell rettighet.»

Russland har også forsterket sitt krav om at USA må trekke seg ut av Syria. Les: Putin slams presence of US, Turkish troops in Syria.

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.