750 baser i 80 land: – På tide at USA bringer troppene hjem

0
Naval Support Facility Diego Garcia, British Indian Ocean Territory, Dec. 10, 2013. (U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 3rd Class Caine Storino/Released)

Av Doug Bandow Anti-War (utdrag).

President Joe Biden gjorde det som hans tre forgjengere ikke kunne eller ikke ville: stoppe en tilsynelatende uendelig krig. Det tok to tiår, men amerikanske tropper kjemper ikke lenger i Afghanistan.

Et viktig aspekt ved USAs tilbaketrekning var å stenge Washingtons baser, som en gang spredte seg over landet. Onkel Sam forlot Bagram Air Base, Amerikas største anlegg i Afghanistan, på vei hjem.

Om lag 750 amerikanske militære anlegg er imidlertid i funksjon i 80 nasjoner og territorier rundt om i verden. Ingen andre land i menneskets historie har hatt en så dominerende tilstedeværelse. Storbritannia var den ledende kolonimakta, men hæren var liten. London måtte supplere sine egne tropper med utenlandske leiesoldater, som i den amerikanske revolusjonen. I kriger med stormakter ga Storbritannia sine allierte økonomiske subsidier fremfor soldater.

Tidligere imperier, som Roma, Persia og Kina, var mektige i sine egne riker, men hadde liten rekkevidde utover. Sistnevnte nådde aldri utenfor Asia. Persia ble to ganger stoppet av de greske bystatene. Så stor som Roma ble, gikk dens lov aldri langt utover Middelhavet, med Sentral-Europa, Nord-Afrika og Midtøsten som sine grenser. Den nye verden forble utenfor kunnskapen, enn si kontrollen til alle tre.

En ny studie fra Quincy Institute av American University’s David Vine og World Beyond War’s Patterson Deppen og Leah Bolger beskriver den globale amerikanske militære tilstedeværelsen. Washington har nesten tre ganger så mange baser som ambassader og konsulater. Amerika har også tre ganger så mange installasjoner som alle andre land til sammen. Storbritannia har 145. Russland to-tre dusin. Kina fem. Selv om antallet amerikanske anlegg er halvert siden slutten av den kalde krigen, har antallet nasjoner som er vert for amerikanske baser doblet seg. Washington er like villige til å stasjonere krefter i udemokratiske som i demokratiske land.

Studien beregner den årlige kostnaden for denne ekspansive basestrukturen til å være omtrent 55 milliarder dollar. Legger man til personalkostnader er det totalt opptil 80 milliarder dollar. Velstående land dekker vanligvis en del av kostnaden gjennom «vertsnasjonstøtte». Ikke så Washingtons nyeste kunder. Faktisk, gjennom den globale krigen mot terror de siste to tiårene brukte det amerikanske militæret så mye som 100 milliarder dollar på nybygging, mest i land som Irak og Afghanistan, som var økonomiske svarte hull.

Sjøl om amerikanske baser møter intens lokal motstand i noen områder, for eksempel Okinawa, blir anlegg sett på som velkomne pengemaskiner i andre. Da president Donald Trump foreslo å trekke amerikanske styrker ut av Tyskland, var mange av lokalbefolkningens største bekymring økonomisk. Faktisk var sutringa fra lokale politikere som så på Amerikas tilstedeværelse som et økonomisk snarere enn sikkerhetsspørsmål høy nok til å høre på tvers av «dammen». Ikke bare trodde de at amerikanerne skyldte dem militær beskyttelse. Etter deres syn hadde amerikanerne også en plikt til å styrke økonomien deres.

Imidlertid er prisen på Washingtons globusomspennende nettverk mer enn økonomisk. Vine, et al .sier:

«Disse basene er kostbare på en rekke måter: økonomisk, politisk, sosialt og miljømessig. Amerikanske baser i fremmede land øker ofte geopolitiske spenninger, støtter udemokratiske regimer og fungerer som et rekrutteringsverktøy for militante grupper I motsetning til USAs tilstedeværelse og regjeringene styrkes dens tilstedeværelse. I andre tilfeller brukes utenlandske baser og har gjort det lettere for USA å starte og utføre katastrofale kriger, inkludert dem i Afghanistan, Irak, Jemen, Somalia og Libya.»

De kanskje dyreste installasjonene var de som ble etablert i Saudi-Arabia etter den første gulfkrigen. Ved å leie ut medlemmer av det amerikanske militæret som livvakter for de saudiske kongelige, støttet Washington opp under et av de mest grusomme diktaturene som finnes, en veritabel totalitær stat uten politisk, religiøs eller sosial frihet. Sjøl om kronprins Mohammed «Slice & Dice» bin Salman, ansvarlig for drapet og oppdelingen av den saudiarabiske journalisten Jamal Khashoggi for tre år siden, har løsnet noen sosiale stengsler, har han kraftig strammet inn på den politiske kontrollen.

Doug Bandow er seniorstipendiat ved Cato Institute. Han er tidligere spesialrådgiver for president Ronald Reagan, forfatter av Foreign Follies: America’s New Global Empire.

Les studien fra Quincy Institute her:

Drawdown: Improving U.S. and Global Security Through Military Base Closures Abroad

Forrige artikkelHøy dødelighet i de ledende vaksinelandene
Neste artikkelUkrainsk opposisjonspolitiker trues på livet etter Putin-gratulasjon
Skribent er en betegnelse vi bruker i databasen på alle som ikke er registrert der som forfattere. I de aller fleste tilfelle vil du finne forfatterens navn i artikkelen.