USA får Frankrike til å rase og Kina til å advare gjennom ubåtavtale med Australia

0
Submarine at sea at sunset.

I sitt hesblesende kjør for å bygge opp en ny kald krig mot Kina i Stillehavet og Sørkinahavet har USA og Storbritannia inngått en militæravtale med Austraila, den såkalte AUKUS-avtalen. Det er et kvalitativt nytt militært samarbeid som knytter de tre engelsktalende statene sammen i et tett forbund mot Kina.

Det mest sentrale i denne avtalen var kunngjøringen omer at USA nå ville dele sin atomdrevne ubåtsteknologi med Australia. Målet med dette er å intensivere forsøk på militær innringing av Kina, sjøl om de tre landene ikke sa det direkte. Ubåtspakten innebar imidlertid at Canberra plutselig skrotet en avtale på 43 milliarder dollar med Frankrike om å bygge 12 slike ubåter, et trekk som provoserte forbannelse og raseri fra høytstående embetsmenn i Paris. De anklaget USA for forræderi.

Den franske utenriksministeren Jean-Yves Le Drian uttalte: «Denne ensidige, brutale, uforutsigbare avgjørelsen ligner veldig på det Trump gjorde.»

NATO-landet Frankrike blir altså regelrett forrådt av sin såkalte allierte USA og får både et stort pprestisjetap, men ikke minst et økonomisk tap og et stort tap av arbeidsplasser. Dette slår et gapende hull i Joe Bidens påstander om at USA vil gjenforene seg med Europa etter konfliktperioden under Donald Trump. Sett fra Paris er ikke Storbritannia Europa, og det spørs jo hvor lenge Frankrike og andre EU-land vil finne seg i å være dørmatter og ved- og vannbærere for USA i konfrontasjonen med Kina, når de sjøl taper så gedigent på det.

Frankrike vet meget godt at det ligger invitasjoner til dem om økt samarbeid i Beijing, hvis de ønsker å plukke dem opp.

Og i atomvåpenlandet velger Le Monde (helt korrekt) å legge vekt på at AUKUS-avtalen betyr økt fare for spredning av atomvåpen i Stillehavsregionen: Sous-marins australiens : des risques de prolifération nucléaire dans la zone Indo-Pacifique.

Avisa siterer Antoine Bondaz i Fondation pour la recherche stratégique (FRS) som peker på at Frankrike og Europa legger mye energi og prestisje i å hindre spredning av atomvåpen til Iran, samtidig som USA aktivt bidrar til å spre atomvåpen til Stillehavet. Undertekst: Hvor lenge skal vi holde på med det?

I en annen artikkel peker Le Monde på at denne avtalen er en seier for Boris Johnsons «Global Britain» strategi.

I Kina skriver den offisielle avisa Global Times at avtalen kan gjøre Australia til et potensielt mål for kjernefysisk angrep.

Vi ser altså konturene av at Biden-doktrinen betyr en omgruppering av USAs strategi i retning av en mer reindyrka anglo-amerikansk allianse med Kina som hovedfiende. Det åpner for at de svake europeiske statene kan bli tvunget til å søke seg i retning av silkeveibeltet. Dominobrikkene faller fort for tida.

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.