«Havana-syndromet»: Blir diplomatene syke av sine egne sendere?

0

Av Einar Flydal.

Historiene om de amerikanske diplomatene som blir syke av mikrobølget stråling, har nå gått verden rundt noen ganger og medier i USA hisser til mottiltak mot at Moskva i 68 år ustraffet har bestrålt USA-diplomater:

Men blir de utsatt for strålevåpen? Eller er det eget utstyr, f.eks. satellitt-telefoner, 5G-mobiler, eller WiFi-sendere, som de blir syke av?

Overskrift i Washington Times 9. august 2021.

Historiene går et godt stykke tilbake, så la oss nøste opp trådene:

På 1960-tallet rettet sovjetrusserne en mikrobølgesender mot USAs ambassade i Moskva, og lot den stå på i ganske mange år. Styrken på «Moskva-signalet» var godt under USAs grenseverdier. Strålingen var pulset.

Folk på ambassaden ble syke. Tre ambassadører døde etter hvert av kreft. Andre fikk helseplager typisk for el-overfølsomhet. Flere medisinske rapporter ble skrevet, men selvsagt kunne ingen skader knyttes «sikkert nok» til strålingen. Det ville i så fall diskreditert USAs grenseverdier og vist at de ikke beskytter mot helseskader.

En spansk forsker tok for seg Moskva-signalet igjen for et par år siden (Martinez 2019). Hans forskningsartikkel har Paul Arthur Engebretsen og jeg oversatt til norsk. Du kan laste den ned her. Der gjenfortelles historien og data fra undersøkelsene analyseres på ny med den fordel som et større tidsperspektiv gir:Martinez: Moskva-signalene 23 Nedlastinger

Analysen viser ganske klart at ambassadepersonellets helseproblemer skyldtes mikrobølgestrålingen – selv om strålingen altså var svakere enn USAs grenseverdier (men sterkere enn grenseverdiene i Sovjetunionen).

Hvorfor satte sovjeterne i gang denne strålingen? Det vet ingen, men en spekulasjon gikk ut på at det var for å advare USA mot å holde på så høye grenseverdier og for å få til en internasjonal avtale mot bruk av strålevåpen (Schjelderup 1975).

I 2020 oppsto problemet igjen: Denne gangen var det ambassadepersonale ved USAs ambassader i Guanzhou, Kina, og i Havanna på Cuba som fikk allverdens helseplager. Da nedsatte USAs føderale forskningsråd et utvalg med topp-forskere. De kom til den konklusjon at symptomene som helhet klart indikerte at årsaken var eksponering for mikrobølget stråling (bloggpost 9.12.2020 og bloggpost 11.12.2020).

Avisene og politikere var raskt ute med å anklage vertslandene for å drive spionasje ved hjelp av mikrobølgesendere eller radarer, eller for å angripe personalet med strålingen. Saken var selvsagt kilen, og det er ikke publisert målinger som viser eksponeringsnivået eller hva slags stråling man fant. Det skulle man jo tro var en smal sak å måle og identifisere.

Jeg tenkte derfor i mitt stille sinn at det kanskje var utstyr som diplomatene selv brukte, som gjorde dem syke: Kanskje WiFi, kanskje 5G-mobiler, satellittelefoner, TETRA-sendere eller annet utstyr de bærer på kroppen. Slikt kroppsnært utstyr er mer enn kraftig nok til å utløse akutte helseplager hos enkelte, og hos flere dersom de i tillegg belastes med andre miljøstressorer eller har nedsatt immunforsvar.

Nå viser det seg at USAs diplomater får samme problem på sted etter sted:

Da CIA chief William Burns nylig var i India, ble en av følget dårlig med mikrobølgesyke-symptomer, ifølge CNN. I august måtte visepresident Kamala Harris utsette en reise til Vietnam fordi flere ved USAs ambassade i Hanoi hadde fått liknende symptomer og to diplomater ville evakueres. Rapporter om syke diplomater kommer til og med fra vennligsinnede land som Tyskland, Østerrike og USA selv …

Det er ganske enkelt en politisk umulighet for USA å innrømme overfor sin egen utenrikstjeneste at personalet blir syke av stråling fra eget utstyr, og fra eksponering svakere enn grenseverdiene. Samtidig er det umulig å holde det gående med påstander om at strålingen må skyldes fiendtlige handlinger, uten å legge fram en eneste måling, og i strid med konklusjonene fra tung ekspertise. Landet har malt seg opp i et strålevernmessig hjørne – og mange land følger etter.

Hvordan skal USA håndtere dette dilemmaet? Det blir spennende å se. Vær forberedt på at det kommer nye rapporter om syke diplomater fra stadig nye steder – og mistanker om at noen retter strålevåpen mot dem, uten at det foreligger målinger.

Ikke så rart da at det er RT (Russia Today) som nylig kom med noen artikler som minner oss om saken …

Einar Flydal, den 29. september 2021

Referanser

CIA officer suffers ‘Havana syndrome’ symptoms on India trip – reports, RT, 21 Sep, 2021, https://www.rt.com/usa/535399-cia-india-havana-symdrome/

CIA ‘removes Vienna boss’ over Havana syndrome outbreak, https://www.bbc.com/news/world-europe-58675144

Cuban researchers say ‘no scientific evidence’ for US’ ‘Havana Syndrome’ claims, RT, 13 Sep, 2021, https://www.rt.com/news/534749-cuba-scientists-reject-havana-syndrome/

Martinez, Jose A.: «Den epidemiologiske studien av «Moskva-signalet» – 40 år etter», norsk oversettelse ved Paul Arthur Ingebretsen og Einar Flydal, av originalen The “Moscow signal” epidemiological study, 40 years on, Rev Environ Health 2019;34(1):13-24, https://doi.org/10.1515/reveh-2018-0061

Schjelderup, Vilhelm: Elektromagnetismen og livet, Tanum, 1975

Denne artikkelen ble først publisert på bloggen til Einar Flydal.

Forrige artikkelRussland kjenner ikke sine muligheter
Neste artikkelKraftig nedgang i antistoffer etter sju måneder for de dobbeltvaksinerte