Menneskeheten på vei utfor teknologiens stup?

0
Forfatteren var tilstede i et digitalt møte med Elon Musk i februar 2021 om neste fase i bioteknologi.

Av Susanne Heart.

Under Arendalsuka presiserte Legemiddelverket hvor lite vi vet om de nye, genterapeutiske legemidlene.

Av Susanne Heart, ombudsperson og Folkevalgt i Rogaland, Miljøpartiet de Grønne (MdG)

Kroppene våre er i rekordfart på vei inn i teknologiens verden. Medisin går fra å være fysisk til å bli digital gjennom programmering av cellene våre. Svært spennende for noen. Andre er bekymret når kroppens balanse tukles med. Kan dette føre til kroppens variant av natur- og klimakrisen? Vitenskapsfolk verden over advarer. Hvor er den offentlige debatten?

Susanne Heart

Biologisk programmering

I februar var jeg i digitalt møte med Elon Musk. Han sier at medisin allerede er digital i samarbeidet mellom BigTech og BigPharma. Teknologibransjen påvirker oss mentalt døgnet rundt. Nå er det cellene sin tur. Celler er biologiske datamaskiner hvor program kan installeres, ved bruk av mRNA eller DNA genteknologi. Musk peker på hvordan vi nå kan programmere en sommerfugl til å gjøre det vi vil. Tesla er i gang med RNA-fabrikk. Genterapi fikk en kick-start i pandemien og industrien fikk fritak fra å levere langsiktige trygghetsdata. Alvorlige bivirkninger rapporteres over hele verden, uten at dette synes å få det helt store fokuset.

Det vanskeligste for regulatoriske myndigheter er at legemiddel ikke lenger må være ferdig dokumentert før markedsføringstillatelse gis.

I panelsamtalen under Arendalsuka om genterapi, presiserte direktør i Legemiddelverket, Audun Hågå, hvor lite vi faktisk vet om de nye genterapeutiske legemidlene. Det vanskeligste for regulatoriske myndigheter er at legemiddel ikke lenger må være ferdig dokumentert før markedsføringstillatelse gis. Han understrekte deretter viktigheten av å raskt samle kunnskap om effektivitet og alvorlige bivirkninger, i respekt for pasientene.

Trivsel i millioner av år

Naturen er den delen av vår virkelighet som ikke er bearbeidet av mennesket. Den utvikles organisk, helt av seg selv, i et intelligent kaos av forbindelser, og danner grunnlaget for liv. I dette samspillet har arter, økosystem og evolusjon trivdes i millioner av år. Når mennesket gjennom sine oppfinnelser, infiltrerer naturens balanserte system, blir fundamentet for liv svekket. Menneskelig fremskritt, utvikling og gjennombrudd, har ofte ikke tatt helheten av naturen innover seg og dermed ført til ødeleggelse av vårt livsgrunnlag. Resultatet er tydelig i den pågående naturkrisen, der arter og økosystem kollapser sammen med klimasystemet som presses til svingninger man aldri før har sett.

Muligheter forfører

Det er ingen tvil om at det kan være mulig for enkeltmennesker med fysiske eller psykiske lidelser å få et bedre liv gjennom presisjons- og genterapi. Testing av genterapi på nesten hele menneskeheten derimot, gjør at flere eksperter er alvorlig bekymret for kroppens kollaps. Samtidig står trygge og anerkjente medikamenter klar for å redde liv. Ivermectin har nesten fjernet pandemien i en delstat i India. (Se referanser.)

I iveren etter en overgang til digital medisin, ser slike behandlinger ut til å ha blitt forbigått i Vesten. Vi må også våge å stille spørsmålet om teknologi som kan endre menneskers oppførsel, følelser og tanker ved å skru av eller på ulike gener, kan misbrukes.

Norsk lege: – Jeg kan behandle Covid-19. Nedstenging var unødvendig.

Tankeoverføring

Musk sier at Neuralink vil oppgradere «båndbredden» til mennesket flere tusen ganger via implantat i hjernen. Dette muliggjør sending av konseptuell telepati mellom mennesker. Vi sparer da tid og misforståelser på å komprimere tanker til ord, sende og «pakke opp igjen» hos mottaker. Implantatet er utprøvd på en sjimpanse som har lært seg å spille TV-spill med tankene.

Skal fremtidig helse bygges gjennom digital programmering fra teknologisk medisinindustri?

Vi må tenke over hvilken fremtid vi vil ha. Digitalisering av kroppen kan vanskelig stoppes. Utviklingen kan gjøre menneskeheten biologisk avhengig av teknologi for å overleve. Skal fremtidig helse bygges gjennom digital programmering fra teknologisk medisinindustri? Eller har vi tillit til kroppens egen intelligens? Dette avgjørende etiske verdispørsmålet må demokratisk forankres i folket. Det er dette vaksinedebatten handler om for meg. Hvordan skal vi klare å redde naturen hvis vi ikke engang har nok kjærlighet til å bevare oss selv?

La oss denne gang være etterpåkloke på forhånd.

Denne artikkelen ble først publisert av Hemali.


Tillegg:

«Human enhancement» er en viktig del av visjonene til World Economic Forum og deres leder Klaus Schwab. Han ser det som en del av det han kaller «den fjerde teknologiske revolusjonen». Her er ett av mange dokumenter de har publisert om dette:

3 scenarios for how bioengineering could change our world in 10 years

Her er et forskningsdokument kalt Human Engineering and Climate Change som går ut på å «løse klimaproblemet» gjennom å gjøre genetisk modifisering av mennesket for å gjøre det «klimavennlig». Eller som forfatterne skriver:

In this paper, we consider a new kind of solution to climate change, what we call human engineering, which involves biomedical modifications of humans so that they can mitigate and/or adapt to climate change.

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.