Kina svarer på Vestens manøvre i Sørkinahavet med en stor marineøvelse

0
Det kinesiske forsvaret svarer på Vestens provokasjoner med en stor marineøvelse. Foto: China Military

Kina svarer på USAs Large-Scale Exercise 2021 som går fra Svartehavet til Sørkinahavet med en marineøvelse som omfatter bruk av «hangarskipsdrepende» missiler og ballistiske anti-skip missiler, skriver det offisielle kinesiske avisa Global Times. Avisa skriver:

I ei tid da USA holder store militære øvelser rettet mot Kina, og flere land, inkludert Storbritannia, Tyskland og India, planlegger å sende eller allerede har sendt krigsskip til Sør-Kinahavet, kunngjorde Kina at de vil holde en militærøvelse fra fredag til tirsdag (6. til 10. august) i Sør-Kinahavet, og opprettet en omfattende restriksjonssone som noen observatører sa ligner en øvelse som ble gjennomført i fjor, der den kinesiske folkefrigjøringshæren (PLA) angivelig gjennomførte øvelser med «hangarskipdrepende» anti-skip ballistiske missiler.

Under den forrige øvelsen skal Kina ifølge Bloomberg i USA ha brukt fire mellomdistansemissiler i området nær Hainan. Seniorrådgiver Xu Guangyu sier til Global Times at øvelsen denne gangen antakelig blir større. Øvelsen skal antakelig gjennomføres av PLAs marine, flyvåpen og bakkestyrker samtidig for også å teste samhandling mellom våpengreinene.

Les: USA samler allierte til mulig krig mot Kina

USA har innsett at sjøl om de er verdens dominerende sjømakt, har de ikke nok egne styrker i Øst-Asia til å gå til krig. Derfor samler de nå allierte marinestyrker i regionen. Både Tyskland, Storbritannia og Frankrike er i ferd med å slutte seg til den allierte flåten som har brodd mot Kina. Det alltid så villige Austrialia slutter seg til. Nå vil også India slutte seg til denne flåten. Og Japans visestatsminister sa 6. juli 2021 at dersom Kina tok kontroll over Taiwan, ville det være en «eksistensiell trussel mot Japan». Nå har det store flertallet av FNs medlemsland, inklusive Japan og USA tidligere sagt at det er bare ett Kina og har erkjent at Taiwan er en del av Kina. Hvordan det skulle være en trussel mot Japan om Kina ble samlet under Beijings ledelse, forklarte han ikke.

Og vi er med! Nå kan Norge sende to fregatter til operasjoner i tropiske farvann

USA varsler stort våpensalg til Taiwan – Kina svarer

Biden-administrasjonen har godkjent et våpensalg til Taiwan med en prislapp på 750 millioner dollar, skriver Bloomberg. Utenriksdepartementet i Beijing erklærte at Kina vil ta nødvendige mottiltak, og deriblant sanksjoner mot Boeing Co., Lockheed Martin Corp. og Raytheon Technologies Corp. Global Times har også advart Taiwan mot å ha noen illusjoner om at øya kan forsvare seg på denne måten. Avisa, som er offisielt talerør for Kinas regjering, formulerte seg i svært klare ordelag:

Vi vil si at dette er en så naiv idé. Taiwanske myndigheter har falt for en snever tankegang, og det samme har visjonen til de væpnede styrkene i Taiwan. Hvis en total krig bryter ut over Taiwanstredet, vil PLA definitivt utføre et fulldekkende angrep på Taiwans militære mål. Chen Shui-bian, tidligere regionsleder i Taiwan, sa i 2007 at det kinesiske fastlandet hadde over 1000 ballistiske missiler rettet mot øya. Nå må PLA kunne mobilisere flere og sterkere krefter til den første angrepsrunden. Ingen av målene på Taiwan, fra flyplasser til rakett- og artilleriposisjoner, til det militære kommandosenteret, vil kunne overleve. Og Taiwans transportsystem vil umiddelbart bli satt ut av kraft.

Og som ikke dette var nok, skriver avisa videre:

De væpnede styrkene i Taiwan bør være klare på at når en krig bryter ut, er den eneste måten å overleve på å overgi seg, og all motstand er meningsløs. … I tilfelle krig vil alle våpen USA selger til Taiwan enten bli tatt over av PLA eller bli ødelagt umiddelbart.

Taiwans sikkerhet kan bare oppnås med politiske midler. Det vil si å godta ett-Kina-prinsippet, trekke ei klar linje fra USAs strategi for å inneholde det kinesiske fastlandet, aktivt diskutere måter for fredelig gjenforening med fastlandet og følge den rette veien til «ett land, to systemer.» Å bruke makt for å motstå gjenforening eller søke løsrivelse er en blindvei for myndighetene i Taiwan.

Kommentar: Ikke bare Taiwan, men hele den vestlige verden har illusjoner

Som vi har vært inne på tidligere, er det et stort problem i dagens verden at Vesten har så svake og inkompetente ledere. Nettopp dette kan drive oss i retning krig og fascisme. De politiske «lederne» som nå bygger opp en krigsallianse mot Kina har ikke peiling på hva Kina er i stand til å sette opp mot dem. De har et mentalt bilde av Kina for 20 eller 30 år siden som ikke er oppdatert, og de tror virkelig at de kan «forsvare Taiwan» med militære midler. Dette er en livsfarlig illusjon. Den kampen er for lengst tapt.

Disse «oppblåste dressene» som kaller seg ledere innser ikke heller rekkevidden av hva Taiwan er for Kina. Dette handler om Kinas suverenitet og integritet, det handler om å gjøre slutt på imperialismens kontroll over Kina, en gang for alle.

For å få et bilde av hva de holder på med kunne regjeringa i London prøvd å forestille seg hvordan de ville ha reagert dersom Kina sendte marinen for å «forsvare» Skottland mot Storbritannia.

Vil Kina utmanøvrere USAs flåte?

Et eneste foto ga Forbes-korrespondenten H I Sutton hakeslepp i 2019. Det bildet viser ni nybygde kinesiske krigsskip ved et skipsverft i Shanghai. Det er en flåte med store destroyere. De er ifølge Sutton på linje med USAs Arleigh Burke Class AEGIS destroyere som USA har 37 av i aktiv tjeneste i dag. Han peker på at den britiske marinen, som en gang var verdens sterkeste, i dag bare har seks skip på samme nivå. De største av de ni kinesiske destroyerne kan føre over 100 store missiler hver.

Og dette var på ett verft og akkurat da. I november 2019 ble China Shipbuilding Corp offisielt avduket som verdens største skipsbygger. Selskapet er en fusjon av de to største skipsbyggerne i Kina, og formålet er både militært og sivilt. China Shipbuilding har 310.000 ansatte og 147 datterselskaper, antakelig verft, og har en omsetning på 790 milliarder yuan. De skal bygge marinefartøyer for marinen til Folkets frigjøringshær, og det inkluderer hangarskip og ubåter, blant annet en ny type som analytikerne fortsatt ikke helt kan klassifisere.

Det samme verftet i Shanghai som har bygd destroyerne har også bygd Kinas nyeste hangarskip, det tredje i rekka. Det kan føre 36 J-15 jagerfly og hangarskip som kan sammenliknes med dem USA har. Det nyeste vil ha en elektromagnetisk katapult, slik US Navys USS Gerald R. Ford har. I 2018 var det bare Sør-Korea som hadde større skipsbyggingskapasitet enn Kina.

Kina har nå en større marine enn USA, skriver CNN. Ved utgangen av 2020 hadde Kina en flåte på 360 skip mot USAs 297. Kinas skip er gjennomgående nyere enn USAs og veksttakten fortsetter på kinesisk side. Og Kina bygger også alt det andre:

«Folkerepublikken Kina bygger moderne overflateskip, ubåter, hangarskip, kampfly, amfibiske angrepsskip, ballistiske atomrakettubåter, store kystvaktskuttere og polare isbrytere i alarmerende fart,» sier en rapport fra US Navy, Marines and Coast Guard.

Hva skal USA og europeiske land i det hele tatt i Sørkinahavet? De burde innse at ideen om å hindre gjenforening av Taiwan med fastlandet er «død ved leveranse» og la være å hisse til krig. Når Norges regjering og «kjærlighetsapostelen» Jens Stoltenberg jubler over militære provokasjoner mot Kina, viser de hvor lite de har forstått av dagens verden og hvor farlige de er i all sin uvitenhet og inkompetanse.

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.