Åpent brev mot privatisering og kommersialisering av Lovdata

0

Av Bjørn Remseth.

Jeg er bekymret over at Lovdata nå ser ut til å endre sine vedtekter på et vis som vil privatisere og kommersialiseres. Dette er en alvorlig sak som både på kort og lengre sikt vil gjøre det vanskeligere for befolkningen å få tilgang til lovtekster og annet rettsgrunnlag.  Jeg ønsker med dette brevet å gjøre justiskommiteen oppmerksom på at dette skjer, og sterkt oppfordre til å på eget grunnlag gjør egne undersøkelser, og diskutere saken med Assisterende direktør Kyrre Grimstad som representerer Stortinget i lovdatas styre.

Litt mer om saken:  Lovdata-styre bestemte nylig  at deres vedtekter skulle  endres.   Begrunnelsen for endringen kan vi lese i et anonymt informasjonsskriv. Der går det frem at Lovdata ønsker å omgå EUs nye viderebruksdirektiv 2019/1024, slik at de unngår å bli omfattet av direktivets definisjon av «offentlig organ» (public sector body), jf. direktivets artikkel 1 nr. 6. Formålet med direktivet er å fremme viderebruk av offentlig informasjon.

Dette er bekymringsfullt fordi man første øyekast og uten innsikt i stiftelsesgrunnlaget (særlig «pro memoria») kan tro at endringen er grei nok, men realiteten er at endringen strider mot stiftelsesgrunnlaget. Dermed har Lovdata lurt Stiftelsestilsynet til å tro at det er en liten administrativ endring etter vilkårene i Stiftelsesloven § 46 andre ledd, mens det i realiteten er en stor endring som må oppfylle vilkårene i § 46 første ledd. Hensikten med endringen (omgå Viderebruksdirektivet) oppfyller ingen av vilkårene i § 46 første ledd.

En noe mer omfattende beskrivelse av problemene i forhold til vedtektsendringen ble skrevet av Fredrik Ljone og Håkon Wium Lie og med små endringer publisert i steigan.no tidligere i dag.

Det beste ville vært om vedtektsendringen ble omgjort eller blokkert.  Å få til noe slikt er antagelig ikke innenfor justiskomiteens gebet, men  komiteen bør i det minste kjenne til at denne saken nå er i bevegelse, og at kongeriket Norge nå er på vei mot en innskrenking av borgernes tilgang til lovtekster og andre rettskilder.

Bjørn Remseth

[1]  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.172.01.0056.01.ENG

[2] https://steigan.no/2021/07/lovdata-endrer-vedtektene-for-a-omga-viderebruksdirektivet/

Lovdata endrer vedtektene for å omgå Viderebruksdirektivet

Forrige artikkelOppfinneren av mRNA-teknologien blir rensket ut fra nettet
Neste artikkelStol aldri på norske politikere som står i ledtog med USA!