Velgerne i USA vil ha slutt på de endeløse krigene

0
Savvapanf Photo/Shutterstock

Meningsmålinger i USA viser: Velgerne vil heller få slutt på de endeløse krigene enn å konfrontere fiendene.

Av Matthew Petti.

Data fra en ny undersøkelse som kom onsdag 2. juni 2021 viser at amerikanerne prioriterer å komme seg ut av krigene i Midt-Østen heller enn konfrontere motstanderne i Midt-Østen.

Matthew Petti

Center for American Progress, en tenketank som ligger til venstre, spurte to tusen registrerte velgere sent i mars om disse to mulighetene.

Meningsmålingen viser at saker som jobb, immigrasjon og klimaforandringer er det som dominerer velgernes utenrikspolitiske tanker, mens etablissementets bekymringer rundt det å konfronterer fiender og spre demokrati har svært lave prioriteringer.

Når de blir spurt om hvilke tre saker i utenrikspolitikken som betyr mest, svarer de aller fleste – 47 prosent – at de først velger «å beskytte jobbene til amerikanske arbeidere», som nummer to – 42 prosent av de spurte «å redusere ulovlig immigrasjon». 28 prosent velger «å bekjempe klimaforandringer», og 28 prosent sier «å bedre forholdet til våre allierte» som sin viktigste prioritet.

De spurte kom fra begge partier, resultatene er litt forskjellig fra sak til sak. Republikanerne gikk for å redusere ulovlig immigrasjon, mens det viktigste for demokratene var å bekjempe globale klimaendringer.

Men alle velgerne var enige i behovet for å stanse deltagelsen i krigene i Midt-Østen.

Hver fjerde av dem – like mange demokrater, republikanere og andre, velger «å få slutt på USAs innblanding i krigene i Midt-Østen» som en av deres viktigste prioriteringer.

Mindre enn en firedel av de spurte prioriterte «beskyttelse mot terrorisme fra grupper som IS eller Al Qaida», «Kinas militære og økonomiske aggresjon», «trusselen fra Iran og Nord-Korea», eller «å få slutt på russisk innblanding i USAs regjering og politikk».

Flere republikanere enn demokrater eller uavhengige prioriterte å konfrontere disse fiendene, unntatt den med Russland. I den saken var det omvendt – nesten en tredel av demokratene var for, men bare 11 prosent av republikanerne valgte kampen mot russisk innblanding som topp prioritet.

Resultatet var det samme i en Pew meningsmåling som kom for flere måneder siden.

Også der var det å beskytte amerikanske jobber den absolutt mest populære utenrikspolitiske prioriteten blant amerikanerne. 

Mens under halvparten av amerikanerne prioriterte det å begrense innflytelsen fra Kina, Russland, Nord-Korea og Iran.

«Det mest slående vi finner i disse meningsmålingene er nedgangen i frykten for terrorisme som en utenrikspolitisk bekymring», skriver forfatterne ved Center for American Progress. De har notert seg at trussel fra terrorister var det største bekymringen i en liknende meningsmåling i 2019.

Den minst populære saken hos alle velgergruppene var «å fremme demokratiske rettigheter og friheter i andre land». Bare 9 prosent av de som svarte – inkludert 11 prosent demokrater og 7 prosent republikanere og uavhengige – valgte dette.

Andre meningsmålinger i de siste få tiårene har vist at et stort flertall av det amerikanske folket ikke vil prioritere det å fremme demokrati utenlands, selv om dette fortsatt er en sak elitens utenrikspolitikk går inn for.

Mer enn en firedel av demokratene valgte «å bekjempe global fattigdom og å fremme menneskerettigheter» som en av deres topp prioriteter, mens dette var en upopulær sak blant republikanere og uavhengige.

De som svarte på undersøkelsene brydde seg nok om hendelser i andre land. Men de syntes ikke at USA nødvendigvis skulle involvere seg i disse landenes indre affærer.

Nesten to tredeler av de om svarte var enige om at «det som skjer i andre deler av verden har stor innflytelse på Amerikas økonomi, og vi må gjøre mer for å bli sikre på at innenriks og utenriks politikk må arbeide sammen for å skape flere jobber har hjemme og beskytte USAs interesser».

Men 55 prosent var enige om at «USA er sterkere når vi fokuserer på våre egne problemer i istedenfor å legge oss opp i andre lands problemer», i motsetning til at bare 41 prosent vil at De Forente Stater skal «innta en ledende rolle i verden for å beskytte våre nasjonale interesser og fremme felles mål med andre land».

Resultatet for utenrikspolitikken er et speilbilde av resultatet for innenrikspolitikken. 

Topp prioritet for innenriks politikk var å kontrollere koronavirus-pandemien, skape nye jobber og heve lønningene.

«Amerikanerne er overveldende enige i sitt ønske om at regjeringen skal bry seg mer orm hva velgerne trenger, og mindre om kampanje-donorer, selskaper og de få rikeste», skriver de samme forfatterne. 

Oversatt av Ingunn Kvil Gamst for Derimot.no. Originalen ligger her: Poll: Voters care more about ending endless wars than confronting enemies

Forrige artikkelGul varseltrekant og søppelpost
Neste artikkelAntikommunisme, antisovjetisme og fortsettelsen av den kalde krigen
Skribent er en betegnelse vi bruker i databasen på alle som ikke er registrert der som forfattere. I de aller fleste tilfelle vil du finne forfatterens navn i artikkelen.