Atomvåpentilhengerne blant oss

0

Selvsagt er de mot atomvåpen, sier de. Men ikke la deg lure, de jatter bare med oss. De er nemlig for å bruke det eneste virkelige masseødeleggelsesvåpenet vi rår over, om situasjonen tilsier det.

Av Terje Alnes.

Du tror kanskje at alle norske politikere er imot atomvåpen, for det er jo gjerne det de sier til oss. Men at bruk av atomvåpen inngår i norsk forsvarsstrategi gjennom NATO unnlater de å fortelle oss. I virkeligheten er flertallet av norske politikere tilhengere av å bruke det eneste virkelige masseødeleggelsesvåpenet vi rår over, om situasjonen tilsier det. Det er nemlig konsekvensen av å støtte norsk NATO-medlemskap. Å benekte dette er uærlig politisk spill egnet til å holde opinionen for narr. Vi kan derfor trygt omtale dem som atomvåpentilhengere, selv hvor mye de insisterer på det motsatte.

NATO har nemlig fra første øyeblikk vært klar på at atomvåpen er til for å kunne brukes, og NATOs trussel om å bruke atomvåpen har hele tiden vært «en bunnplanke» i norsk forsvarspolitikk.

Dette er ikke min påstand. Det står å lese i artikkelen «Utsettelsen av utslettelsen: NATOs atomvåpen i 70 år», der Johannes Gullestad Rø, førsteamanuensis ved Forsvarets Høyskole, foretok en gjennomgang av NATOs atomvåpenstrategi i forbindelse med 70-års jubileet i 2019. Konfronter NATO-politikerne med dette neste gang du møter dem. Det er derfor de ikke vil undertegne FNs atomvåpenforbud.

Illustrasjon: Shutterstock

Hva mener partiene?

Høyre og FrP sier ingenting om FNs atomvåpenforbud i sine programmer, men uttalelser og stemmegivning i Stortinget viser at partiene er imot at Norge skal signere atomvåpenforbudet. Det kunne vi forresten lese av kroppsspråket til statsminister Erna Solberg allerede i 2017, da hun måtte overvære at Nobels Fredspris gikk til International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN). Se bildet som illustrerer denne artikkelen, slik ser en atomvåpentilhenger ut i møte med atomvåpenmotstandere.

Høyre og FrP hevder at NATO er helt nødvendig for vår sikkerhet. At NATO er en atomvåpenallianse, med en doktrine som åpner for førstebruk av atomvåpen i tilfelle vi blir angrepet, skaper visstnok trygghet i blå-blå kretser. Et ærlig og greit standpunkt, hvis det betyr at de heretter sier rett ut at forsvaret av Norge inkluderer bruk av atomvåpen. Konfronter dem med dette, ikke la dem vri seg unna.

Ja til NATO betyr ja til atomvåpen

Du kan ikke være mot atomvåpen og samtidig være tilhenger av NATO-medlemskap. Å si ja til NATO betyr å si ja til atomvåpen. NATO er en selvmordspakt for de som heller vil dø i en atomkrig enn å leve i en verden der USA ikke lenger er den dominerende supermakten.

Arbeiderpartiet inntar som vanlig et mellomstandpunkt. Det bør være «et mål» for Norge å underskrive atomvåpenforbudet, men … «I dagens sikkerhetspolitiske situasjon er det ikke mulig for NATO-land som Norge å undertegne uten å redusere vår mulighet for innflytelse og beskyttelse.» Arbeiderpartiet viser altså til NATO-medlemskapet når de ikke vil at Norge skal undertegne atomvåpenforbudet.

Arbeiderpartiet må derfor klassifiseres som et Ja-til-atomvåpen parti som setter forpliktelsene til NATO høyere enn forpliktelsene til menneskeheten.

Foreløpig har partiet ikke klart å rikke atomvåpenalliansen NATO en millimeter, til tross for den innflytelsen de påberoper seg, og som de er så redd for å miste hvis de undertegner forbudet. De er «selvsagt mot atomvåpen», men de vet samtidig at NATO forbeholder seg retten til førstebruk av atomvåpen. Det AP bedriver er politisk snikk-snakk designet for å lure velgerne. Igjen, konfronter dem, ikke la dem vri seg unna.

Senterpartiet har ikke hatt landsmøte ennå, så vi vet ikke om senterpartistene også er beredt til å bruke masseødeleggelsesvåpen i forsvaret av Norge. De andre partiene er faktisk imot atomvåpen, noe som gjør dem uansvarlige i mange ansvarlige politikeres øyne. Skikkelig ansvarlige politikere (som Erna, Sylvi og Jonas) er «selvsagt mot atomvåpen», men NATO-lojaliteten overstyrer vegringen mot å la oss forsvare med masseødeleggelsesvåpen.

Men er KrF og Venstre såpass mye imot atomvåpen at de setter signering av FNs atomvåpenforbud som vilkår for å gå i regjering med Høyre? Og er SV så mye mot atomvåpen at de faktisk krever at en Støre-regjering skal signere atomvåpenforbudet før de eventuelt igjen går i regjering med atomvåpenpartiet AP?

Konfronter dem med dette når du ser dem i valgbodene i høst.

Atomvåpen gjøres mer anvendelige

Du tror gjerne at ingen er gal nok til å ta atomvåpen i bruk, og at atomvåpnenes funksjon derfor er å ha en avskrekkende effekt. Det er feil. Det finnes så ravende gale folk både innenfor militærapparatet og blant politikerkasten at risikoen for atomkrig er høyst reell. Husk at amerikanske politikere er tungt sponset av atomvåpenfabrikker som Boeing, Lockheed Martin og Northrop Grumman.

I 1962 hadde USA planene klare for et angrep som ville involvere 3.423 atomvåpen, med estimerte dødstall på 300 millioner mennesker! Helt frem til 1990-tallet satt forsvarsintellektuelle i USA og reflekterte over atomkrig som politisk instrument. Galskapen bare fortsetter. Istedenfor forbud og destruksjon av atomvåpnene legges det nå planer for å gjøre atomvåpen anvendelige – ja, NATO arbeider med en modernisering av atomvåpenarsenalet, slik at kjernevåpen lettere kan integreres med konvensjonelle våpen.

Lytt til erfarne fagfolk: «Bulletin of the Atomic Scientists» har i 75 år vurdert risikoen for at en atomkrig kan bryte ut. Deres vurdering er at verden aldri har vært nærmere enn den er nå!  De har stilt «Dommedagsklokken» til 100 sekunder på midnatt (atomkrig).

Hva øver de på?

NATOs atomvåpen kommer stadig nærmere. Antall atomubåter utenfor norskekysten er flerdoblet på få år, ved behov legger de til kai i Bergen og i Tromsø. Disse har høyst sannsynlig atomvåpen ombord. Den nye forsvarsavtalen med USA tillater at amerikanerne stasjonerer langdistanse bombefly her i landet. Det siste året har norske jagerfly flere ganger øvd sammen med amerikanske B-52 og B-1 bombefly i norsk luftrom, fly som kan utrustes med atomvåpen. F-35 kampflyene, som Stortinget enstemmig gikk til innkjøp av, er laget for å kunne frakte atomvåpen, og de spiller en viktig rolle i moderniseringen av det amerikanske atomvåpenprogrammet.

Øver norske jagerfly på å droppe atomvåpen over Norge eller våre nærområder? Det er et høyst berettiget spørsmål. Det har nemlig skjedd før. I NRKs dokumentarserie om Norge i den kalde krigen ble det avslørt at norske jagerflypiloter øvde på å slippe atombomber over norske mål på 1950-tallet. Norskemyndigheter var rett og slett forberedt på å atombombe sitt eget land i tilfelle en sovjetisk invasjon.

Vi må ikke være naive. «– Stater har ikke varige venner eller fiender, kun interesser», skriver Henry Kissinger. USA ivaretar sine egne interesser i Norge, ikke våre.

Kilder:

«Dette mener partiene om FNs atomvåpenforbud», icannorway.no, «Utsettelsen av utslettelsen: NATOs atomvåpen i 70 år», Internasjonal politikk nr. 1 2019, «Bulletin of the Atomic Scientists», thebulletin.org

Denne artikkelen ble opprinnelig publisert på Spartakus.

Forrige artikkelUSAs spionasje mot politikere i Danmark, Sverige og Norge
Neste artikkelColombia: Blodbad! Folk skytes ned for fote.