Vaksine-dødstallene langt høyere enn angitt?

0
Illustrasjon: Shutterstock

Tall fra Danmark kan tyde på det.

Av Knut Lindtner.

Naturligvis vil folk dø i økende antall jo eldre de blir, men disse tallene fra Danmark er egentlig ganske dramatiske til tross for dette. Som det fremgår av vedlagte dokument har tallet på døde etter 1. og 2. gangs vaksinering allerede overskredet 4000. Nå er dette et register over de som døde innen 30 dager etter vaksinasjon og naturlige dødsfall i denne aldergruppen må en altså forvente i høyere grad enn i den øvrige befolkningen.

Likevel er tallet svært høyt og overskrider vesentlig det offisielle tallet fra FHI i Norge som pr. i dag ligger rundt 160 døde i etterkant av vaksinering. Det stiger som følge av vaksinasjonsprogrammet. Det er nå høyere enn antallet som dør av Covid-19 i Norge. I praksis er også det en helseskandale fordi vaksinen dreper nå flere enn sykdommen.

Men tilbake til tallene fra Danmark: Disse tallene er fra en offisiell kilde og må i utgangspunktet derfor regnes som korrekte. Det betyr at en må forvente at disse vil stige ytterligere når vaksinasjonsprogrammet fortsetter. Vi vet heller ikke hvor mange som vil dø som følge av langtidsvirkninger av vaksinene. Til det er de alt for dårlig testet over tid. Det er i praksis ikke testet over tid i det hele tatt. Det var et kappløp mot tiden for å komme først til vaksinemarkedet. Det er langtidsrisikoen mange eksperter advarer mot.

På toppen av det hele kommer alle med alvorlig bivirkninger som må forventes å være langt høyere enn antallet døde. Jeg tror vi allerede er oppe i en svær helseskandale og at myndighetene har malt seg inn i et covid-hjørne. Spørsmålet er kanskje hvor lenge de kan holde på før ballongen sprekker.

Knut Lindtner, Derimot.no

Her er dokumentet fra Danmark. Statens Serum Institut tilsvarer FHI i Norge.

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.