Forslaget om «koronasertifikat» må forkastes: Høringssvar

0

Regjeringen vil innføre et koronasertifikat som skal «kvalifisere» bæreren til det vi inntil nylig anså som ukrenkelige rettigheter. En trenger slett ikke være professor i jus for å forstå at dette forslaget må blankt avvises. Vi skal meget godt merke oss hvem som ikke forkaster dette forslaget. Alle kan sende inn høringssvar, og jeg oppfordrer alle til å gjøre det. Fristen er i dag. Du trenger slett ikke skrive langt, et enkelt «nei» holder lenge. Det er mulig å være anonym, jeg oppfordrer alle til å gjøre dette med oppgitt navn. Det er viktig å stå for sitt standpunkt. Men det aller viktigste er å delta. Send inn ditt svar HER

Jeg sendte inn mitt høringssvar i går:

Et enkelt nei hadde vært tilstrekkelig svar på dette umoralske og uanstendige forslaget.

Intet anstendig menneske kan vedta noe slikt. Forslaget må selvsagt forkastes.

Å innføre en lov og dermed en kultur der alle borgere er å anse som en potensiell fare for sine medmennesker er i seg selv et så grovt overtramp at det straks ikke bare må forkastes, men på det sterkeste fordømmes. Forslaget bærer i seg en slik forakt for det menneskelige, for samfunn, kjærlighet, demokrati og sameksistens at de som står bak bør straks fjernes fra enhver posisjon der de kan utøve slikt maktmisbruk og utestenges fra slike posisjoner for all tid.

Stortinget og regjeringen skal gjøre det folket er tjent med. Folket er ikke på noen måte tjent med noe av det som foreslås, det motsatte er tilfellet.

Forslagsstillerne krever at loven skal pålegge borgere, næringslivet, kommuner, stat å aktivt diskriminere og utestenge bestemte personer fra yrkesutøvelse, tjenester, ytelser og opplevelser. Det er ikke bare grovt krenkende, det vil også resultere i en ulevelig kultur, og hatske og potensielt voldelige konfrontasjoner. Det har i seg å frata personer og bedrifter livsgrunnlaget og påføre ubotelig skade sjelelig, kroppslig og økonomisk.

Forslaget må forkastes.

Enhver som stemmer for vil for hele verden vise sin umoral, sin uanstendighet og sin forakt for folket og mennesket.

Forslaget må forkastes.

Forslaget er dessuten tuftet på usannheter og falske premisser.

I høringsbrevet heter det:

Befolkningen har en berettiget forventning om lettelser i karanteneplikter og andre tyngende smitteverntiltak i takt med antall vaksinerte.”

Det er regjeringen og media som har fabrikkert en slik forventning ved å ensidig promotere dette. Svært få mennesker blir syke av Covid-19, svært få mennesker dør. Omlag tre millioner koronaassosierte dødsfall i en befolkning på > 7 milliarder er beskjedent. Det er i de fleste land akseptert at 70-90% av de som har dødd med viruset har allerede vært alvorlig syke og eldre enn gjennomsnittlig forventet levealder for sitt land. Dette gjelder også India som har vært brukt til å spre ytterligere frykt i den norske befolkningen.
Det er altså et meget selektivt virus, som knapt utgjør en fare for den absolutte majoritet av befolkningen.


Tjenesteforsømmelse å unnlate å behandle

Inntrykket er at Helsedepartementet og Helsedirektoratet har unnlatt å pålegge leger å yte syke mennesker utenfor sykehus behandling med de billige tilgjengelige medisinene, det har ikke vær omtalt at slik behandling har vært tilbudt.

Hverken Helsedepartementet, Helsedirektoratet eller Folkehelseinstituttet har opplyst publikum om at billige, generiske medisiner som Ivermectin er trygge og effektive, medisiner som kan administreres av førstelinjetjenesten slik mange land i Asia og Afrika har gjort, også med Hydroklorekin i tillegg til Ivermectin.

Inntrykket er at regjeringen på bekostning av folkehelse og landets økonomi opptrer som salgsagenter for vaksineprodusentene. Det brukes vesentlig ressurser for å få flest mulig til å la seg injisere, til tross for at Folkehelsesintituttet har advart mot slikt til unge mennesker.

Produktene som regjeringen ønsker at praktisk talt alle i landet skal injiseres med er ikke ferdig utprøvd, studiene av dem ikke avsluttet før i 2022 og 2023 og enhver som blir injisert er per definisjon med på et eksperiment.

Det svenske Läkaroppropet er undertegnet av 36 forskere og 558 helsearbeidere. I et debattinnlegg i Göteborgsposten 3. mai 2021 skriver 28 av legene at «massevaksinasjon ut over risikogruppene i dagens situasjon er uheldig og gir liten nytte målt opp mot risiko». De krever at all vaksinering må begrenses til personer over 65 år og personer med ekstra helserisiko. I Norge lokker kommuner alle over 18 år med sydenreise om de “tar to stikk”. Ingen vet hvordan disse produktene vil påvirke fertiliteten til kvinner og menn. Personer under 65 år løper knapt noen risiko fra dette viruset.

Usanne påstander i høringsbrev og -notat

Høringsbrevet skaper et falsk inntrykk av at “næringslivets behov for å få «hjulene i gang» så raskt som mulig.” er avhengig av at en skal ekskludere og diskriminere deler av befolkningen. Det er det selvsagt ikke, og slike påstander forsterker inntrykket av at regjeringen først og fremst er opptatt av vaksineprodusenter og inngåtte handelsavtaler og andre avtaler med EU heller enn norsk næringsliv og folkets ve og vel.


Andre steder åpner opp uten betingelser

Amerikanske folkerike delstater som Florida – som dessuten også har en meget høy andel innbyggere over 80 år, Texas,og mange flere har forkastet alle typer “restriksjoner” for mange måneder siden og har ikke opplevd noe økning i hverken sykehusinnleggelser eller dødsfall, tvert i mot.

Videre står det i høringsbrevet:

Dette er ønskelig både for samfunnet og den enkelte, fordi det reduserer de personlige og økonomiske skadevirkningene av pandemien. Innføring av et koronasertifikat som dokumentasjon for å gi lettelser til vaksinerte, personer med immunitet etter gjennomgått koronasykdom (covid-19) eller har negativt testresultat, vil kunne bidra til å legge til rette for en gradvis og kontrollert gjenåpning av samfunnet.

Det er ikke pandemien som har forårsaket de personlige og økonomiske skadevirkningene, det er regjeringens uvettige politikk, med restriksjoner uten noen basis i hverken vitenskap, beredskapsplaner eller empiri.

I høringsnotatet skrives det:

Departementet vurderer det som rimelig, og ikke urettferdig, at vaksinerte og personer som har gjennomgått koronasykdom får lettelser.”

Her snur forslagsstillerne normal adferd og sedvane på hodet og lanserer en opp-ned-verden der en person er å anse som syk og farlig til det motsatte er bevist. Alle skal ifølge forslagsstillerne la seg teste, og det med tester som ved flere anledninger er vist å være nær ubrukelige i slik sammenheng. Påstanden er heller ikke begrunnet og er å anse som den subjektive meningen til de som har utformet skrivet, uten noen almen verdi.

Videre:

Vaksine er gitt til dem med størst risiko for alvorlig sykdom og død, og ulikhetene i vaksinasjonsgrad er således gjort med det formål å gjøre denne risikoen lavest mulig. En vurdering om lettelser for vaksinerte må uansett ta utgangspunkt i det rent smittevernfaglige og forholdsmessigheten ved tiltakene. Å kategorisere konsekvensen av dette som urettferdighet, vil etter departementets vurdering være feil. På sikt vil også den økte vaksinasjonsdekningen gi økt lettelser også for uvaksinerte, da smittetrykket vil reduseres.

Det viser seg at fullvaksinert både kan bli syke og dø, og smitte andre. Det er umulig å forutse hvem det kan gjelde. At forslagstilleren ubegrunnet «vurderer det som feil» at forslaget er grovt urettferdig er ikke å anse som annet enn sybjektiv synsing, og er således uten verdi.


India

India er pressens hovedtema for tiden. India opplevde en brå stigning i antall “tilfeller” og død etter at massevaksinering ble satt i gang. Delstaten Madhya Pradesh opplevde en dramatisk økning i antall Covid-tilfeller i april. 42 politimenn døde, av disse hadde omlag 30 fått en eller to doser vaksine. Flere politimenn har dødd av Covid denne måneden enn hele fjoråret. Dette til tross for at rundt 90 prosent av statens politistyrke har blitt vaksinert mot den dødelige infeksjonen. Lignende tall finnes i andre land der det har vært gjennomført stor grad av vaksinering.

Urovekkende antall alvorlige bivirkninger og dødsfall etter injisering

I tillegg til de svært usikre gevinstene ved det som nå lanseres som vaksiner er det alarmerende antall alvorlige bivirkninger og dødsfall etter injisering, det er snakk om tusenvis av tilfeller bare i Norge. Antall meldinger om mistenkte bivirkninger per 4.mai er 12.331. Det er grunn til å anta at tallet er høyere.»Det er så langt behandlet 156 meldinger om dødsfall etter vaksinering» (Legemiddelverket). Storparten er riktignok eldre mennesker, men det er påfallende å se forskjellen i den nærmest likegyldige responsen fra regjeringen og media på disse dødsfallene i kontrast til foråret da samme aldersgruppes dødsfall “assosiert” med coronavirus ble behandlet som en nasjonal tragedie.

Helheten gir inntrykk av en symbiose mellom regjeringen og media.Alle er personlig ansvarlig for sin stemme – ikke skyld på media når påfølgende katastrofe er et faktum.


For bare 10 år siden stemte et samlet norsk storting ja til å bombe ihjel uskyldige barn, kvinner og menn i Libya og beordret norske piloter avgårde for å utføre udåden. I ettertid har flere brukt medias fremstilling av Libya og situasjonen som unnskyldning.
Medias fremstilling var usann. Media har ikke forandret seg. Media, og statens eget NRK, har i fjorten måneder gjort sitt ytterste for å fremstille en situasjon som noe annet enn det tall og fakta viser.

Vi får inderlig håpe at norske stortingsrepresentanter husker hva dere er gitt av tillit: Å gjøre det som tjener folket. Dette lovforslaget må forkastes.

Å innføre et medisinsk apartheidstyretjener ikke folket, det vil rive landet fra hverandre i en grad vi neppe har sett før. I motsetning til i 1945 vil angrepet komme fra våre egne, og det vil være utilgivelig for all tid.

Plikten, oppdraget som folkets representant og egen moral tilsier at dette uetiske og hatefulle forslaget må forkastes.

Send inn ditt høringssvar her, det kan være så kort som «nei».
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-om-koronasertifikat-endringer-i-smittevernloven/id2847796/

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.