Statistikk over meldinger om mistenkte bivirkninger

0
Kilde: www.frittvaksinevalg.com

Legemiddelverket fører statistikk over mistenkte bivirkninger av koronavaksinene. Den oppdateres ukentlig. I statistikken som ble publisert 13. april 2021 får vi vite at det er meldt om 295 alvorlige tilfeller knyttet AstraZeneca-vaksinen, hvorav 5 dødsfall. Det er også meldt om 256 alvorlige tilfeller knyttet til Pfizer/BioNTech-vaksinen, og derav 134 (!) dødsfall.

Det er nå over 20 land som har stanset eller midlertidig suspendert bruken av AstraZeneca-vaksinen. Norge er blant disse. WHOs generaldirektør Tedros Adhanom Ghebreyesus står derimot fast på sin støtte til denne vaksinen. Som kjent er han den første lederen i av WHO som ikke har noen høyere medisinsk utdannelse. AstraZeneca-vaksinen er finansiert blant annet av Norge og Bill & Melinda Gates Foundation.

Forenklet utgave av koronasertifikat på plass i mai

Samtidig leser vi at regjeringa ikke har gitt opp å innføre en eller annen form for vaksinepass. NTB melder at «En forenklet utgave av et koronsertifikat, som skal være på plass i mai. Det vil være før regjeringen har besluttet hva sertifikatet kan brukes til.»

Et koronasertifikat vil både kunne vise vaksinasjonsstatus, negativt testresultat og eventuell immunitet etter gjennomgått koronasykdom, skriver regjeringen.

– Bruken av sertifikatet er ennå ikke avklart, verken nasjonalt eller med tanke på innreise og karantene ved ankomst til Norge fra utlandet. Det er mange hensyn som må tas i denne vurderingen, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

Men som fem politikere fra KRF skriver i et leserinnlegg på steigan.no: Vaksinepass utfordrer vårt syn på mennesket. De skriver blant annet at

…et vaksinepass blir substitutt for gjenåpning. Det betyr at passet ikke gir oss nye rettigheter, eller friheten tilbake. Men tvert i mot at passet fører til innskrenking av rettigheter og friheter som vi burde tatt for gitt. Å innføre et vaksinepass vil ikke bare medføre, men også formelt stadfeste et syn på menneske som potensielle smittebærere. Noe som også vil medføre at vi vil se på andre mennesker med frykt og mistenksomhet, da er det neppe langt igjen til segregering. Dette er et svært dehumaniserende menneskesyn, som på sikt vil kunne føre til økende polarisering mellom mennesker.

På grunnlag av en kaotisk vaksinesituasjon der en vaksine regjeringa både har betalt for og har anbefalt, nå blir trukket, og der det oppdages bivirkninger man ikke skjønner noe av, men som er alvorlige, skal man altså innføre et slags vaksinepass som man ikke riktig vet hva man skal bruke til. Det lyder betryggende. Og dette gjøres av ei regjering som av sin egen koronakommisjon er kritisert for å ha brutt Grunnloven.

Finnes det ikke noen på venstresida med et like prinsipielt syn på menneskeverdet som kunne gi disse fem KRF-politikerne litt drahjelp?

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.