En norsk hydrogen-utopi

0
Nyhamna ved Molde. Foto: Gassco

Kjell Inge Røkkes nyskapning Aker Horizons har vært en av børsspekulantenes «grønne» favoritter siden selskapet ble børsnotert til 20 mrd. kroner i februar. Ikke desto mindre har kursen i skrivende stund falt med over 20 prosent siden starten. Det er ikke rart.

Av Jan Herdal.

Hva er det dette selskapet egentlig skal drive med? Her er et eksempel.

Investeringsdirektør Karl-Petter Løken sier til Montel at Aker Horizons ser på muligheten for å bygge en blå hydrogenfabrikk på Aukra, basert på gass som kommer på land i Nyhamna. Ut over disse luftige vyene er det ikke stort Løken vil si, og det er nok lurt.

Nyhamna utenfor Røkkes hjemby Molde ble etablert for å håndtere gassen fra Norges nest største gassfelt, Ormen Lange. Siden er gassfeltet Aasta Hansteen kommet til via rørledningen Polarled.

All gass fra Nyhamna fraktes i rør til Europa. Salget går greit. Skal Røkke kjøpe gass, må han konkurrere på pris. Det er så sin sak. Det virkelige problemet er at når Røkke eventuelt måtte ha en fabrikk ferdig, er gasstrømmen halvert, og aktiviteten i Nyhamna like så.

Hovedkilden, Ormen Lange, er ifølge oljedirektoratet nedtappet fra et opprinnelig innhold på 300 mrd. til 70 mrd. kubikkmeter ved årsskiftet. Årsproduksjonen har falt fra en topp på 22 mrd. kubikkmeter i 2012 til snaut 12 mrd. i fjor.

Deler vi 70 på 12, lever Ormen Lange i seks år til. Slik går det ikke, men tallene sier sitt om gjenværende gassmengde. En halvering av produksjonen i løpet av 4-5 år er sannsynlig. Europa kommer til å skrike etter den gjenværende gassen.

Aasta Hansteen ble satt i kommersiell drift i 2019, og er allerede nedtappet fra opprinnelig 50 til 35 mrd. kubikkmeter. Fjorårets produksjon på snaut 9 mrd. kubikkmeter gir feltet en teoretisk levetid på 4 år. I praksis betyr det at produksjonsfallet må bli enda brattere enn for Ormen Lange.

Lite ny gass er i sikte. Konkret er nevnt Asterix, som inneholder 24 mrd. kubikkmeter og trolig vil bli utbygget i tilknytning til Aasta Hansteen. Det er langt fram. Søknad om utbygging og drift kan bli levert til neste år, og så tar det mange år før eventuell drift.

Operatøren Shell arbeider med en Fase 3 for Ormen Lange. Den kan gi 4 mrd. kubikkmeter ekstra årlig fra 2026 og noen år framover. Produksjonen vil uansett aldri komme i nærheten av fjorårets nivå, og på den tiden vil gassen fra Aasta Hansteen være redusert til en brøkdel av i dag.

Nyhamna går magre tider i møte. Gasstrømmen vil være omtrent halvert i løpet av 4-5 år.

Aker Horizon er et fata morgana for stadig mer desperate børsspekulanter.

Forrige artikkelEmiratene sender nødhjelp til Syria
Neste artikkelInnenlandske politiske kamper i Kiev, Moskva og Washington kan føre til at Ukraina og Russland snubler inn i krig ingen ønsker