Dystre tall for studenters psykiske helse

0
38 prosent av studentene rapporterer om dårligere livskvalitet. Shutterstock

Så mange som 45 prosent av de spurte studentene svarer at de har alvorlige psykiske symptomplager, som er en økning på 14 prosent siden 2018. Det kommer fram i Studentenes helse og trivselsundersøkelse for 2021 som ble lagt fram mandag denne uka.

Over 3000 studenter ved USN har svart på SHoT, en landsomfattende undersøkelse om norske studenters helse og trivsel.

Resultatene viser at studentenes vurdering av egen helse og livskvalitet går i negativ retning under pandemien og det har vært en økning i studentenes rapportering av psykiske plager. Flere oppgir manglende kontakt med medstudenter som en av de viktigste utfordringene.

Noen hovedfunn på landsbasis

  • Rundt 70 % mener at den digitale undervisningen er dårligere enn tradisjonell undervisning.
  • 89 % mener allikevel de vi ha normal studieprogresjon.
  • Nesten halvparten av studentene har psykiske plager
  • 38 % oppgir at de har dårlig eller svært dårlig livskvalitet.
  • 44 % savner ofte noen å være sammen med og 24 % føler seg ofte eller svært ofte utenfor.
  • Flere studenter lider av søvnproblemer.

– Det vi må drive med nå er ren brannslukking fordi det brenner. Men disse problemene kommer ikke til å forsvinne om man bare kaster litt penger på det nå, sier leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus, Idun Kløvstad til Dagsavisen.

Hun peker på at tallene var ganske dystre allerede i 2018, men at det er klart at strenge koronatiltak og dermed økt sosial isolering har gjort situasjonen verre.

Kløvstad mener studenter som gruppe er blitt oversett under pandemien gang på gang, og viser til blant annet manglende dagpenger til studenter som jobber.

Bagatelliserer

Ifølge Hanne K. Bratland, Direktør for Helse, barnehage og studentrelasjoner i Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge (SSN), er funnene ikke overraskende, men hun gjør sitt beste for å leke «være glad»-leken og snakker om «at studentene er en ressurssterk gruppe som klarer seg godt».

Men tallenes tale er klar: Koronapolitikken med lockdown og isolasjon har hatt og har en sterk negativ virkning på studentenes metale helse og deres livskvalitetet.

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelFor en neve dollar fra Taiwan
Neste artikkelPalestina: Full seier til arbeiderne på Yamit!