Antirasistisk Senter er ikke «var» for rasisme

0
Oslo 1. mai 2019. Shutterstock

Av Trond Ali Linstad.

Lars Birkelund skriver i steigan.no 14/2/21: «Antirasistisk Senter, Human-Etisk Forbund og en del andre «antirasister» er ekstremt vare for tendenser til rasisme.» Når det gjelder Antirasistisk Senter er ikke dette riktig; foreningen er ikke «var», men selektiv for rasisme.

Nestleder i Antirasistisk Senter, Ervin Kohn, er selverklært sionist (Klassekampen 21/2/15). Han er forstander i Det mosaiske (jødiske) trossamfunn i Norge og en varm forsvarer av staten Israel. Sionisme ble tidligere erklært av FNs Hovedforsamling å være en form for «rasisme og rasediskriminering» (res. 3379). Vedtaket ble senere trukket, i håp om at Israel skulle delta på en aktuell fredskonferanse. Den førte ikke fram. Innholdet i FN-resolusjonen – om rasisme og rasediskriminering – er påpekte fakta.

Israel er en selvutlyst apartheidstat. Den gir i alle henseender privilegier til én befolkningsgruppe; jøder. Og diskriminerer systematisk ikke-jøder; palestinsk arabere. Det er statens karakter: en apartheidstat. Å definere som en rasistisk stat.

Ledende rabbiner i Det mosaiske trossamfunn, Michael Melchior, har vært vise-utenriksminister i Israel, under Shimon Peres, en annen forkjemper for apartheid, okkupasjon og krig – undertrykking og fordriving av palestinerne, i sionismens navn. Sønn til Michael Melchior; Joav Melchior, er rabbiner i Det mosaiske trossamfunn i Norge og nestleder i Union of European Zionist Rabbis – med oppgave å bygge opp under sionismen. (Nettside, Det mosaiske trossamfunn 13/8/15.)

Ortodokse jøder demonstrerer for et fritt Palestina. CC 2.0 Wikipedia

«Zionist Rabbis»? Hva med «ikke-sionistiske» rabbinere! Du finner dem i Neturei Karta: «Jøder mot sionisme og Staten Israel.» De er «vare» for tendenser til rasisme, apartheid! Og okkupasjon og fordriving av palestinere!

I motsetning til Antirasistisk Senter, med Ervin Kohn som nestleder. Hør mer om antisionistiske jøder på Frikanalen: https://youtu.be/MLR8C9xa49w

Forrige artikkelRegjeringa vil gi USA full adgang til å bruke baser i Norge til strategiske bombefly
Neste artikkelNøkkeldata fra sentrale aktører da Norge ble stengt, er borte for alltid