Noen nøkkelpunkter om vaksinene

0
Kilde: www.frittvaksinevalg.com

Det er mye usikkerhet omkring de ulike vaksinene som er blitt lansert i forbindelse med covid-19. Ikke minst er det mye uro i forbindelse med dødsfall og alvorlige bivirkninger etter vaksinasjon. Det er veldig vanskelig å skaffe seg balansert og objektiv informasjon om vaksinene. Siden både myndighetene og mediene er så ensidige i sine framstillinger, bringer vi denne motvekten fra Fritt vaksinevalg. Det er ikke vår oppgave å ha noen redaksjonell oppfatning om vaksinene, men å bidra til opplysning og kritisk tenkning, noe som er grunnleggende forutsetninger for å ha et demokrati.


Vaksinene har ikke fått noen endelig godkjenning
Vaksinene til Pfizer-BioNTech eller Moderna er ikke godkjent eller lisensiert etter vanlige prosedyrer, men har blitt autorisert for nødbruk. Det innebærer at forsøkene og observasjon av bivirkninger og effekt av vaksinene fremdeles er pågående og usikre. Dette betyr at de som nå får disse vaksinene er deltakere i observasjonsstudier for vaksine- sikkerhet hvor den endelige godkjenningen først vil kunne foreligge i 2023. Les mer her (punkt 4

Vaksinene beskytter deg ikke mot å bli smittet.
Vaksinestudiene kan ikke si noe om de som har tatt vaksinen blir beskyttet mot å bli smittet, eller å spre smitten videre til andre. Man blir ikke immun ved å ta vaksinen. Studiene viser kun at for noen av de som er vaksinerte kan de forvente å få noe beskyttelse mot å utvikle sykdom. Les mer her (punkt 6


De som er vaksinerte vil ikke kunne bidra til å stoppe smittespredning.
Studiene av vaksinene har ikke kunnet vise at den som er vaksinert blir beskyttet mot å bli smittet eller å spre smitten videre til andre. Derfor kan man heller ikke hevde at den som er vaksinert kan beskytte noen andre ved å ta vaksinen, eller bidra til å hindre smittespredning i samfunnet.  Du vil derfor ikke bidra til noen “dugnad” eller være “solidarisk” ved å ta vaksinen. Det å vaksinere seg vil kun være for å selv få en viss beskyttelse.

Les mer her (punkt 7) 


Vaksinen til Pfizer-BioNTech virker hovedsakelig symptomdempende.
Den eneste effekten vaksinestudiene til denne produsenten viser er at vaksinene kan virke symptomdempende på milde symptomer på en som er smittet med Covid-19, den kan ikke demonstrere at vaksinen kan forhindre alvorlig sykdom eller død. Det skrives i klartekst i deres studie at det foreligger for lite statistisk grunnlag for å kunne konkludere med i hvilken grad vaksinene gir beskyttelse mot alvorlig sykdom og død.  Les mer her (punkt 8) 

Er det noe grunn til at friske helsearbeidere skal måtte ta vaksinen?

Vaksinene vil ikke kunne hindre smittespredning, det betyr at den som er vaksinert kan bli smittet på lik linje med uvaksinerte, men hos noen bidra til mindre symptomer på sykdom. På den måten er det en risiko for at den vaksinerte helsearbeideren ikke selv registrerer at de er smittet og vil kunne være asymptomatiske smittespredere uten å være klar over det selv. En vaksinasjon vil dermed kunne gi en falsk trygghet, som vil kunne utsette pasientene for en økt smitterisiko. Les mer her (punkt 12) 

Hva med bivirkningene?
Det har vist seg at de umiddelbare bivirkningene er kraftigere enn ved de fleste andre vaksiner. En foreløpig studie fra CDC i USA viser at 2,8% av de vaksinerte får ganske alvorlige bivirkninger som gjør at de må oppsøke lege og ikke klarer å jobbe en eller flere dager etter vaksineringen.

Produsentene advarer mot faren for å få anafylaktisk sjokk som kan komme i umiddelbar tilknytning til vaksinering. Det er en akutt potensiell livstruende allergisk reaksjon.
Her i Norge var det en sykepleier fra Ålesund som opplevde dette.
Cecilie fikk allergisjokk etter koronavaksine

Legemiddelverket har per 9. marsmottatt 4985 meldinger om mistenkte bivirkninger etter koronavaksinasjon.1566 er klassifisert som lite alvorlige, 296 er klassifisert som alvorlige og resten er ikke behandlet . Det har blitt registrert 115 meldinger om dødsfall etter vaksinering hos eldre personer. Når det gjelder langtidsvirkninger har vi ingen kunnskap om disse.

Les mer her (punkt 13) 

Har vi alle glemt hva som skjedde i 2009? 

Under svineinfluensaen i 2009 kjøpte staten inn en hasteutviklet vaksine som ble markedsført som trygg og effektiv uten noe faglig grunnlag for å komme med slike påstander. Den gangen ble det også skapt en stor frykt i befolkningen for et virus som viste seg å ikke å være veldig farlig for den generelle befolkningen. kunnskapssituasjonen på det faktiske tidspunkt hverken tilsa at myndighetene kunne fremstille helsetrusselen slik de gjorde og ei heller kunne være grunnlag for massevaksinasjon. Les mer her (punkt 16)    

Vil vaksinering med en lite effektiv vaksine føre til vaksineresistens? 

Hvis man har vaksiner som ikke er i stand til å stoppe smittespredningen slik ingen av de vaksinene vi benytter i dag ser ut til å være i stand til,  er det eksperter som hevder at viruset lett vil kunne tilpasse seg vaksinene, mutere og forandre egenskaper og på denne måten skape vaksineresistens. Det vil føre til at vaksinene på sikt ikke lenger vil ha noen virkning, og man blir nødt til å fremstille nye vaksiner som er tilpasset de nye muterte virusene. Kan dette bli et kappløp som vi aldri kan vinne? Les mer her (punkt 15)

Forrige artikkelReallønnsnedgangen i Norge fortsetter
Neste artikkelSaudi-Arabia med allierte terrorbomber Jemen for underkastelse