Korona-tsar Guldvog vil ha nye overgrep mot skolebarn

0
Foto: Shutterstock

Helsedirektør Bjørn Guldvog, som nå i praksis styrer Norge som han vil, sier at Helsedirektoratet nå vurderer å påby munnbind på skolene.

– Vi vurderer nå om det skal bli påbudt med munnbind på skoler og om meteren må dobles, sier helsedirektør Bjørn Guldvog til P4-nyhetene.

Guldvog begrunner dette med økte smittetall.

– Det er dessverre en kraftig økning i smittetall. Det er særlig i Oslo og Agder at smitten øker nå, og dette er knyttet til utbruddet av den britiske virusvarianten, sier Guldvog.

Munnbind i klasserom

Og et av tiltakene som kan bli innført er munnbindbruk på skoler.
– Vi må se ytterligere på det som reduserer kontakten, altså hvor mange vi kan treffe og hvilke arenaer som kan være åpne. Men det kan også være at vi må se på dette med distanse. I fjor vår hadde vi råd om to meters avstand til andre og i mange situasjoner vil dette være klokt også nå, mener helsedirektøren.

Kommentar: Forhekset av «smittetall»

Bjørn Guldvog og Espen Nakstad er helt manisk opptatt av «smittetall». Det de burde se på er farlighetsgrad. Og de offisielle tallene viser at til tross for økte antall «smittede» er det svært få som blir innlagt på sjukehus. Tallene har variert rundt 90 den siste måneden, for landet som helhet. Og rundt 20 av dem har ligget i respirator. Dette er ikke noe som på noen måte utfordrer kapasiteten i helsevesenet. Og det registreres nesten ikke koronarelaterte dødsfall. Antall innlagte på sjukehus er ikke større enn under en vanlig unfluensasesong. I en rapport fra FHI fra sesongen 2016/2017 vises det til at det i uke 46 var 138 innlagte i intensivavdeling med laboratoriepåvist influensa og at antall dødsfall blant pasienter innlagt i intensivavdeling med mistenkt influensa eller påvist influensa var 17. Den gangen gikk virksomheten i landet som normalt og ingen kom på noen tanke om å stenge næringslivet og tvinge skolebarn til å gå med maske.


Overgrep mot barn

Derimot vet vi at barn tar skade av maskebruk. Forskningsresultater fra Tyskland gjennomført av forskere ved universitetet i Witten/Herdecke som viser at barns opplevde plager med maskebruken er svært omfattende. Et flertall av barna opplever hodepine på grunn av maskebruken, de opplever konsentrasjonsvansker, ubehag og nedsatt læringsevne.

Angst, frykt og mareritt

Forskerne påviser også atferdsproblemer hos barna, framfor alt med 60,4% en økt irritabilitet, 49,3% mindre lykkelige barn, 44% barn som ikke ønsker å gå på skole lenger, i hvert tilfelle er barn i alderskategorien 7-12 år er mest berørt. Hos 25,3% av barna ble det oppgitt at de har utviklet nye bekymringer. Mange rapporterer også om angst og frykt. I tillegg til en generell frykt for fremtiden, er frykten for kvelning, selv med en maske, så vel som frykten for pårørendes død gjennom korona, ofte representert. I tillegg er det frykten for stigmatisering både ved bruk og ikke bruk av maske i det sosiale miljøet. Mange foreldre rapporterer også om mareritt og angstlidelser som er knyttet til maskerte mennesker hvis ansiktsuttrykk og identitet ikke er gjenkjennelig for barna.

Et uhyggelig masseeksperiment på bekostning av barna

Det myndighetene gjennomfører er ikke noe annet enn historiens mest gigantiske masseeksperiment rettet mot barn og unge. Barn påføres plager, lidelser og traumer i en skala vi ikke kjenner til fra før, i hvert fall ikke i vårt land og land vi kan sammenlikne oss med. Hvor stor pris barna betaler for denne lockdown- og maskepolitikken vil vi ikke få vite før om mange år, men at vi snakker om en svært høy pris kan det ikke være tvil om.

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.