Var regjeringens forsterkede nasjonale smitteverntiltak 3.1.2021 nødvendige?

0
Fra regjeringas pressekonferanse. Skjermdump.

Av Terje Sørensen, pensjonert advokat, lektor, translatør.

Regjeringen skjerpet 3.1.2021 smittevernstiltakene i forbindelse med covid-19 betydelig. På regjeringens internettpublikasjon https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/innforer-flere-nasjonale-smitteverntiltak/id2826466/ nevnes tiltakene, og man kan ellers lese:

«For å beholde kontrollen på smittespredningen og begrense ny økning i smitte, iverksettes det forsterkede nasjonale smitteverntiltak i foreløpig to uker fra 4. januar.

Vi har etter jul sett færre som tester seg, og av de som tester seg går andelen positive tester opp. Smitten er økende og sprer seg til nye deler av landet. Jeg ber nå om at alle blir med på et krafttak for å unngå en ny smittebølge, sier statsminister Erna Solberg».

Og litt videre:

«Formålet med de nye, strenge tiltakene er å bryte en eventuell ny smittebølge. Vi må nå vente med å gjenoppta sosialt liv til det har gått 14 dager, i det som blir en sosial nyttårspause for alle, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie».

—000—

La oss se nærmere på regjeringens begrunnelse. Grafene på VGs internettside «Nøkkeltall for Norge» https://www.vg.no/spesial/corona/ er informative. To egenproduserte illustrasjoner basert på disse kildene følger dette innlegget. «Tabell I» viser åtte grafer (A-H) for hele tiden fra slutten av februar 2020. «Tabell II» viser de samme åtte grafene for de siste 30 dagene fra 17.12.2020. Ved å føre musepekeren over grafene (på VGs originalinternettside – ikke på mine medfølgende illustrasjoner) kan man avlese tallene for hver dato. Jeg har brukt en del tid og ført inn tallene fra Tabell II, grafene D til og med H, til et egenprodusert Excel-regneark. Da får man god oversikt. Excel-tabellen medfølger som «Tabell III».

Regjeringens gummistrikkbegrep «… etter jul …» er ikke så lett å tidfeste presist, men jeg setter 24.12.2020 som skjæringsdato. Da ser vi at «… andelen positive tester…» ikke går OPP etter denne dato, men gjennomsnittlig NED! Se Tabell III, kolonne B. Se også Tabell II, graf D.

Så litt om noen andre covid-19-relevante tall som etter min mening også bør ha betydning i smittetiltakssammenheng:

Når det gjelder antallet innlagte pasienter på sykehus, ser man av Tabell III, kolonne D sammenholdt med Tabell II, graf F at det skjer en økning av antallet frem til 29.12.2020, men at tallene så reduseres gjennomsnittlig.

Ifølge Tabell III, kolonne F sammenholdt med Tabell II, graf G ser man videre at antallet intensivbehandlede var høyest 22. og 23.12.2020, og at gjennomsnittstallet senere faller.

Det høyeste antallet respiratorbehandlede var størst 17.12.2020 – se Tabell III, kolonne H sammenholdt med Tabell II, graf H – og at det faller gjennomsnittlig etter dette.

Til slutt litt om antallet dødsfall. Se Tabell II, graf E og Tabell III, kolonne J. Det er vanskelig å se noen trend eller noe gjennomsnitt. Den 23.12.2020 var tallet 16, og det synes eksepsjonelt høyt. Men så er tallene moderate «etter jul», mellom 0 og 8.

Etter min mening må konklusjonen være at det per 3.1.2021 ikke var noen særskilt grunn for regjeringen til å iverksette de særs strenge tiltakene den innførte. En viss fornuft hadde det heller vært om regjeringen langt tidligere, da tallene virkelig og klart synbart økte, hadde iverksatt strengere tiltak. Se Tabell I, grafene D-H, fra når disse brått stiger.

[Tall og henvisninger er kontrollert 5.1.2021, kl. 15.00]

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. – Red.

Forrige artikkelI østerled dag 1
Neste artikkelCanada: – Korona krever at aking forbys