Portforbudet og unntakstilstandens filosof

0
Bakgrunnsfoto: Shutterstock

Av Terje Valen.

Siden mars i fjor har vi nå reelt sett levd i en unntakstilstand, med mer eller mindre massive nedstengninger av samfunnet og påbud om oppførsel i det økonomiske liv, det offentlige og privat i familien og med påbud om påkledning (ansiktsmaske). Vi så å si læres opp til å leve i unntakstilstand. Noe som medfører at vi ikke skal protestere på noe, bare følge maktens bud. Dette gjelder ikke bare oss i Norge, det er et internasjonalt fenomen. Begrunnelsen er coronaviruset. I virkeligheten har noen bestemt dette over hodet på nasjonene, og det finnes en kraftig smittefaglig og profesjonell motstand mot denne måten å håndtere viruset på, som skal trues til taushet. Vi fikk oppleve det for åpen scene da en minister, i et debattprogram på TV, instruerte journalisten til ikke å reise spørsmål om bruk at munn- nese bind, til tross for at journalisten hadde sjekket med rett folkehelsemyndighet og fått vite at det ikke finnes noe vitenskapelig grunnlag for at munnbind har noen smittehindrende effekt.

Vi lever i en global situasjon der den gamle columbiske orden, med de nordatlantiske hvite statene sitt verdensherredømme og deres utbytting av hele verden til sitt eget beste, står for fall. Denne gruppe, med USA i spissen kjemper nå desperat for å redde sitt system. Det er sterke krefter innen gruppen som ivrer for en storkrig på det eurasiske kontinent for å stanse Kina sin økonomiske framgang og Russland sin økende innflytelse i verden. Det enorme gjeldsberget som holder oppe det columbiske statene sine økonomier vil også føre eller siden kollapse, med en svær økonomisk krise som følge. For makthaverne i verden vil det da være naturlig å erklære unntakstilstand, og da er det fint å ha befolkninger som har vendt seg til dette.

Når nå regjeringen foreslår en lov som skal gi hjemmel for portforbud følger det av unntakstilstandens logikk. Det kan derfor være interessant å se på hva unntakstilstandens filosof sier om dette. Jeg skal sitere fra Svante Nording: Filosofene Vesterlandsk tenkning  siden 1900, svensk utgave 2011, norsk utgave 2012 (Dreyers forlag), side 204.

Carl Schmidt (1888-1885) skrev i 1922 boka  Politische Theologie (Politisk teologi). «Boken innledes med en setning som har blitt berømt, og som inneholder hele Schmidts politiske filosofi: ‘Suveren er den som bestemmer over unntakstilstanden.’ Unntakstilstand proklameres når nasjonen befinner seg i ytterste fare, og gjennom unntakstilstanden oppheves den normale legaliteten. Det ligger i sakens natur at det ikke er mulig å regulere på forhånd hvilke omstendigheter unntakstilstanden kan proklameres under. Fakta om indikerer fare, må foreligge. Men til slutt må noen vurdere disse fakta og fatte beslutningen. Unntakstilstanden hviler ikke på noen normer, men på beslutning (Entscheidung). I en slik beslutning blottes suverenitetens innhold, som i siste instans ikke handler om legalitet, men om vilje. De liberale statsteoretikerne, med sitt formalistiske syn på staten, har ikke forstått dette. De har trodd at retten er en upersonlig normstruktur og har oversett at en slik struktur til syvende og sist (og når det oppstår en trussel) er avhengig av en personlig befaling. Loven har ingen selvstendig eksistens hinsides tid og rom, men er avhengig av makten, selv en jussprofessor er tilbøyelig til å glemme dette.»

Når vi så føyer til at unntakstilstand er den vanligste og sikreste vei til despotiet, som i den tyske Weimar-republikken, før Hitler ble rikskansler, så skulle det være en tilstrekkelig påminning til vårt Storting om at det må gripe fatt i, og stoppe regjeringens forslag om portforbud. Særlig Arbeiderpartiet, som jeg ikke støtter personlig, lider nå voldsomt under at de ledende personer i den regjeringen som har bestemt unntakstilstanden fremtrer flere ganger i uken som landets redningspersoner, mens Arbeiderpartiets ledere for det meste står på gangen. En valgkamp under unntakstilstandens nedstenging av samfunnet er selvfølgelig en farse, og skulle det bli noen flere smittede utover (fordi vaksinen ikke hindrer smitte), selv om svært få blir syke og dødeligheten er svært lav, med unntak for de som er så gamle og syke at de er kommet på sykehjem, så står vi selvfølgelig i fare for at det kan aktivere et reelt portforbud. Det har ikke hatt siden den nazistiske okkupasjonen. Dette lovforslaget må derfor legges dødt og vi må få slutt på den eksisterende unntakstilstand.

Terje Valen, tirsdag 12. januar 2021.

Forrige artikkelBarn uten betydning?
Neste artikkelKasakhstan, et land under oppbygging