Youtube har slettet video fra demonstrasjonen i Bergen

2
Fra demonstrasjonen i Bergen

Videoen fra protesten mot koronatiltakene i Bergen 21. november 2020 som vi har også har lagt ut på steigan.no, er blitt slettet av Youtube fordi den angivelig bryter med deres brukervilkår. Youtube er kjøpt av Google, og er deres datterselskap. Som et selskap som har hovedkvarter i USA må Google forholde seg til Den internasjonale pakten om sivile og politiske rettigheter (ICPR) som USA ratifiserte i 1992.

ICCPR er en viktig internasjonal menneskerettighetsavtale som gir en rekke beskyttelser for sivile og politiske rettigheter. De artiklene som gjelder her er:

′′Artikkel 19

1. Enhver skal ha rett til meningsfrihet uten inngrep.

2. Enhver skal ha rett til ytringsfrihet; denne rett omfatter frihet til å søke, motta og meddele opplysninger og tanker av alle slag, uten hensyn til landegrenser, enten i muntlig, skriftlig eller trykt form, eller ved kunstneriske eller andre uttrykksmidler etter eget valg.′′

«Artikkel 21

Retten til fredelige sammenkomster skal anerkjennes. Utøvelsen av denne rett skal ikke være underkastet andre begrensninger enn slike som er fastsatt i samsvar med loven og som er nødvendige i et demokratisk samfunn av hensyn til den nasjonale eller offentlige sikkerhet, den alminnelige samfunnsorden (ordre public), til beskyttelse av den offentlige helse eller moral eller beskyttelse av andres rettigheter og friheter.»

Pakten pålegger regjeringer til å ta administrative, rettslige og lovgivende tiltak for å beskytte rettighetene som er nedfelt i traktaten og gi et effektivt vern om dem.

Pakten er tatt inn i norsk lov og kan leses hos Lovdata.

Google har ei norsk avdeling som er bundet til å følge norsk lov, inkludert Grunnloven.

Det virker åpenbart at det å slette en offentlig ytring som en video fra et lovlig politisk arrangement bryter både med Den internasjonale pakten om sivile og politiske rettigheter og med norsk lov.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Avatar for runeulv runeulv says:

  Politi og påtalemyndingheter er regjeringens verktøy og straffeforfølger derved bare de lovbrudd regjeringen ser som problematiske. Det er lov med privat straffeforfølgelse i Norge, så om man ønsker å få dette ordnet opp i, så er det nok veien man må gå.

 2. Klokken tikker og tikker og enda så er det mange som ikke skjønner hva som skjer.

  Dypstaten er satanister som jobber for en verdensorden under Lucifer.
  Alt de sier og gjør er for å spotte og håne Gud.
  MSN media er sataniske, men det går ikke inn hos folk, de skriver og klager og krever at media skal snakke sant, så dum kan man bli, det er eierne som bestemmer hva mediene skal skrive, ikke leserne.

  Nå er tiden inne for å velge side, velger du feil vil det koste deg dyrt.
  Si nei til ID 2020 eller dyrets merke som Jesus kaller det samt Luciferrase vaksinen.

  De 200 falne og Lucifer landet på Mount Hermon og ha siden herjet og kontrollert verden, makteliten hevder seg i blodslinje med disse djevelene, det er samme guder som har godt igjen i hele historien, men under forskjellige navn.
  De har ventet og ventet på at teknologien skulle gjøre det mulig å slavebinde hele menneskeheten og ødelegge skaperverket, bort med skaperverket og inn med genmanipulert planer og dyr og nå mennesker med vaksinen.

  https://www.youtube.com/watch?v=WPBvJrW2HJo

  ghjiijio

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere