– Unntaket er blitt normalen for smitteverntiltakene

44
Erna Solberg på pressekonferanse om de nye koronatiltakene. Hun har styrt landet i over sju måneder via dekreter og pressekonferanser. Det lovmessige grunnlaget er det grunn til å stille store spørsmålstegn ved.

En rekke av dagens tiltak har svak, eller kanskje til og med manglende hjemmel i loven, skriver professor i jus ved Universitetet i Oslo, Hans Petter Graver, i en artikkel i Aftenposten. Graver skriver videre:

Befolkningen ventet i spenning på statsministerens pressekonferanse om de siste innstramningene av smitteverntiltak. Forberedelsen skjedde bak lukkede dører. Det blir stadig tydeligere at politiske vurderinger kommer inn i tillegg til de smittevernfaglige. Samtidig får hverken Stortinget eller offentligheten mulighet til å diskutere eller påvirke disse politiske avgjørelsene før de blir truffet. Dette kan bli en alvorlig trussel mot tiltakenes legitimitet og effektivitet.

I artikkelen nevner Graver også tiltakene som er iverksatt i Oslo:

De mest inngripende var Oslo kommunes pålegg om:

• Munnbind på kollektivtransport, i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter.

• Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig, og krav til dokumentasjon av dette.

• Forbud mot å arrangere eller delta på private sammenkomster med flere enn 10 personer til stede.

• Forbud mot arrangementer med mer enn 20 personer til stede samtidig når arrangementet er innendørs og det ikke er fast seteplassering. Ellers i landet er grensen henholdsvis 20 og 50 ved sammenkomster og arrangementer.

Det dreier seg formelt sett om kommunale tiltak. Allikevel fremgår det av debatten mellom Oslo kommune og helseministeren at staten står bak innstramningene.

Manglende hjemmel i lov?

Graver peker på at det lovmessige grunnlaget for alle smiteverntiltakene er smittevernloven. Men denne loven er rettet mot folk som er smittet, og den er ikke tilpasset folk som ikke er smittet eller samfunnet forøvrig.

Derfor har en rekke av dagens tiltak svak, eller kanskje til og med manglende hjemmel i loven.

Professor Graver peker på at regjeringa styrer dette etter rene politiske vurderinger, samtidig som Stortinget ikke er involvert.

Stortingsbehandling er viktig for den parlamentariske forankringen av tiltakene. Den gir opposisjonen mulighet for å påvirke beslutningene. Men stortingsbehandling er viktig også av andre grunner.

Når regjeringen skal legge en sak frem for Stortinget, må den skriftlig begrunne hvorfor et inngrep i en rettighet er forholdsmessig. Den må også gjøre rede for de politiske avveiningene som er foretatt. Dette, og selve stortingsbehandlingen, legger forholdene til rette for en offentlig debatt.

Da Erna Solberg la fram sitt forslag til unntakslov 18. mars 2020 var Graver ikke nådig i sin kritikk. Han kalte kriseloven for galskap. Dette sa han på Dagsnytt 18 etter at lovforslaget ble kjent.

Les: – Erna Solbergs kriselov er demokratisk galskap

Kommentar: Finnes det noe opposisjonsparti i Norge?

Nå har Erna Solberg og Bent Høie styrt Norge som en ettpartistat i over sju måneder. Opposisjonen er i realiteten parkert og den offentlige debatten er kneblet. Ingen regjering har i fredstid påført Norge så store skader som det unntaksministeret Solberg har gjort. De har satt grunnloven og viktige demokratiske rettigheter og menneskerettigheter til side, og det uten å måtte vise hva slags vurderinger eller vitenskap som ligger til grunn for tiltakene. Solberg har mer enn antydet at hun tenker å holde på sånn et halv år til. Vil de andre partiene tillate henne å fortsette sånn, eller finnes det en modig politiker eller to som er modig nok til å si: Nok er nok! ?

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.

KampanjeStøtt oss

Kommentarer

 1. Avatar for Anki Anki says:

  :wink:

  Kovidioti

 2. Avatar for tjatta tjatta says:

  Kjære Olaf.
  Du trenger ikke føle noe ansvar med å levere daglig oppgulp på forumet. De færreste leser steigan.no så sammenhengen med smitteøkning er kun en tvangstanke. Ta deg heller en tur i skogen istedenfor å plages med disse.

 3. Avatar for Joso Joso says:

  Jeg kommenterte på en artikkel i vg i dag og i løpet av en times tid hadde den flest likes av alle. Den hadde rundt 35 likes på kort tid. Hva har skjedd i mellomtiden? Jo, innlegget mitt er fjernet. Det var ingen lenker, ingen banneord eller utskjelling, ingen sarkasme og ingen fornærmelser, kun en kort kommentar om at det ble innlagt 50 personer av influensa hver dag i 2018, hver dag i de fem influensamånedene vi har, og at det døde 10 personer hver dag i fem måneder. Jeg ser også at noen andre coronaskeptikeres innlegg som hadde fått en god del likes var fjernet. Men det betyr at vi nå begynner å få med oss folket på kritisk tenkning og det betyr at vg eller Schibsted er infiltrert. Kritiske stemmer som får oppslutning blir sensurert bort. Dette er jo faen ikke til å tro.

 4. Avatar for aford aford says:

  covid curfew

  Unntakstilstand er i ferd med å bli allment akseptert som normalt, og i går fortalte smitte- og unntaksminister Bent Høie at portforbud vil bli innført i Norge, uten å tidfeste dette nøyaktig.
  Det er i hvert fall for meg en nærliggende tolkning av hva han eksplisitt sa: Høie ble bedt av NRK om å redegjøre for de nyeste innstrammingene, og han kunne opplyse at vi nå er inne i Bølge Nummer To, fordi nordmenn er for dårlige til å overholde antibac-er-bedre-enn-klemming-reglene, og at det derfor må graves dypere i verktøykassen. NRK spurte om det også vil kunne bli aktuelt å innføre regulært portforbud i Norge som en del av tiltakspakken, med henvisning til at dette nå er blitt gjort visse steder i Tyskland. Svaret var at portforbud er et av verktøyene man har tilgjengelig, men at det ligger helt nederst i kassen, og at man ikke ønsker å ta det i bruk “før det viser seg helt nødvendig”.
  Det var så langt unna et dementi og et løfte om måtehold i verktøybruken man kan forvente å høre det formulert fra en smitteminister, og antakelig så nær innpå beretningen om et varslet portforbud man kommer med smitteministerens koronarelaterte talevansker.

  Sikkert ingen smittebombe for folk med et minimum av sunt, konspiratorisk sinnelag, men det er jo alltid stas å få ting bekreftet av dem som sitter med beslutningsmakten.

  hellbernt hoie

  Så, gleðileg jólablot! Like greit å si det nå, mens det ennå ikke er straffbart.

  merry covid IV


  Men nå kommer ikke jeg bare for å lage dårlig stemning og putte vaksine malurt i begeret, altså. Jeg har nemlig en gladsak også: Det slo meg under arbeidet med illustrasjoner til dette innlegget at vi trenger å redefinere begrepet portforbud. Mitt forslag er at vi innledningsvis endrer den engelske oversettelsen, og at portforbud ikke lenger betyr curfew, men derimot “No Gates Please”.

  Det ville også være et langt mer interessant tiltak.

  portforbud - no gates please_small
  Portforbud

 5. Avatar for aford aford says:

  Det kan nok hende, ja. Men det spiller jo liten rolle hvordan talevanskene hans slår ut på etnisitets-tallmagien når hele pandemien er hypet herfra til FN.

 6. Avatar for aford aford says:

  Det som er langt mer underholdende, er å følge med på smitte- og unntaksminister Hellbent Høies, om ikke talevansker, så i hvert fall tilpasninger av talespråket. I nært samråd med kommunikasjonsrådgiverne sine, må vi formode. “Folkehelseinstituttet” er et langt og krøkkete ord, som gitt sakens tema svært ofte vil være aktuelt å bruke for smitteministeren, nærmest som et mantra å regne, og kommunikasjonsekspertisen mener det er et mål alltid å effektivisere og utnytte tilmålt taletid maksimalt, og at publikum over tid lett tilvennes forkortede uttrykksmåter når de innføres gradvis. Vi har derfor fått gleden av å høre Høie fase inn stadig mer sammendradde og effektiviserte uttalemåter. Det begynte å skli ut med folkehelsinstuttet allerede i mai, siden har det lenge hett folkehelstuttet, og vi er nå faktisk der at det godt kan hete folkelstutteh uten at folk reagerer.

  Folkelstutteh, folkelstutteh, folkelstutteh!

 7. Avatar for INK INK says:

  Folk-hikk…eschtutteh!!!

 8. Ifølge en fag-fellesskaps vurdert forskningsrapport fra WHO har Covid-19 en overlevelsesprosent på godt over 99%, og andre studier stadfester dette med omtrent samme resultat. De aller fleste som omkommer har en alder som er den samme eller nær den forventede levealder for landet, som under en sesong-influensa.

  Når epidemiologer bruker ordet smittet, bruker de det om en person som er syk med tydelige symptomer for sykdommen. 90% av de som blir bærere av Covid-19 viruset vet ikke at de har det engang. Når 90% ikke blir syke, og 9,5% bare får lettere symptomer som ikke trenger behandling, beviser det at kroppens naturlige immunforsvar tar seg av viruset.

  Påvisning av et så ufarlig virus for 99,5% av befolkningen skulle ikke har blitt kalt pandemi. Ordet pandemi forstås av de fleste som et utbrudd av en sykdom som gjør en stor prosentandel syke.

  PCR-testen som har vært brukt er ikke Covid-19 spesifikk, og gir en stor prosentandel falske positive. “Smittebølgen” fortsetter så lenge testingen fortsetter. Pandemien blir da en konstruksjon, og stopper når testingen stopper.

  Korona-krisen kan med god grunn mistenkes for å være konstruert av den globale storkapitalen. Økonomien for arbeider-og middelklassen kjøres med vilje i senk med nedstengninger, for å tvinge landene til å ta opp lån fra IMF og WB for å finansiere en sterk økning i sosiale utgifter. Feks UK vil kunne få en gjeld til IMF på 500 milliarder pund på grunn av korona-krisen. Håpløst forgjeldede land vil bli satt under administrasjon av IMF og WB, en av storkapitalens mål.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

36 flere kommentarer

Deltakere